2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Közös spanyol-belga-magyar pályázat a 2010-2011. évi csoportos EU-elnökség közös logójának tervezésére

Spanyolország, Belgium és Magyarország közös pályázatot írt ki a 2010-2011-es spanyol-belga-magyar csoportos EU-elnökség közös logójának kialakítására. A pályázaton a három ország művészeti felsőoktatási intézményeinek nappali tagozatos hallgatói indulhatnak. Magyarországon 2009. január 19-ig három hazai művészeti egyetem hallgatói nyújthatják be logóterveiket. A pályaművek közül 9-et a héttagú magyar zsűri, egyet pedig internetes szavazással a nagyközönség választ majd ki arra, hogy a másik két ország 10-10 nyertes pályaművével együtt a február elején összeülő spanyol-magyar-belga zsűri elé kerüljön. A verseny győztes alkotását mindhárom tagország a csoportos elnökség szimbólumaként használja majd.
2008. november 19.

Pályázati felhívás publikációs ösztöndíjra

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány (www.mzfk.hu) Kuratóriuma a Doktoranduszok Országos Szövetségével közösen a Magyar Professzorok Világtanácsával, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klubjával közreműködve pályázatot hirdet fiatal tudományos kutatók publikációs teljesítményének elismerésére.
2006. december 6.

Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási pályázat 2006

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási pályázatot, a felsőoktatásban széles körben használható - elsősorban műszaki és természettudományos - tankönyvek és szakkönyvek kiadásának támogatására.
2006. szeptember 4.

Könyvtártámogatási pályázat 2006

Az oktatási és kulturális minisztériumpályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények központi könyvtárainak támogatására
2006. szeptember 4.

Vezetők számára indít ösztöndíjprogramot a CEU Business School

A pályázati felhívás letölthető PDF-formátumban (110 kB).
2006. március 14.

Pályázati felhívás publikációs ösztöndíjra

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Kuratóriuma a Doktoranduszok Országos Szövetségével közösen a Magyar Professzorok Világtanácsával közreműködve pályázatot hirdet fiatal tudományos kutatók publikációs teljesítményének elismerésére.
2005. október 25.

Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázat

Az Oktatási Minisztérium meghirdeti a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási pályázatot, a felsőoktatásban széles körben használható tankönyvek és szakkönyvek kiadásának támogatására.
2005. augusztus 5.

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon tanuló, államilag elismert, felsőfokú végzettséget, szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő, hátrányos helyzetű roma fiatalok számára.
2005. május 6.

Pályázati felhívás Deák Ferenc Ösztöndíjra

Az Oktatási Minisztérium a Kormány 57/2004. (III.31.) Korm. rendelete alapján pályázatot hirdet a 2005/2006. tanévi Deák Ferenc Ösztöndíjra.
2005. április 12.

Pályázati felhívás

Az Oktatási Minisztérium meghirdeti a 3. Ifjúsági Bolyai Pályázatot.
2005. március 10.

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért pályázatot hirdet Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2002. január elseje után kiemelkedő eredménnyel PhD, vagy a jogszabály szerint azzal egyenértékű tudományos fokozatot szerzett oktatók és kutatók, akik 2005. dec. 31-ig nem töltik be a 35. életévüket.
2004. november 23.

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért az ALCOA Alapítvány résztámogatásával pályázatot hirdet Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjra

A díjazott személyére állami és állam által elismert magyar felsőoktatási intézmények tanácsai tehetnek javaslatot Magyarországon tevékenykedő oktatók és kutatók köréből. A javasolt személynek olyan világszerte elismert eredményt felmutató tudósnak kell lennie, aki személyes tekintélyét iskolateremtő felelősségérzettel párosítva segíti elő fiatal munkatársai, egyetemi hallgatói sikeres pályáját.
2004. november 23.

Copernicus Program

Ösztöndíj németországi egyetemekre kelet-, közép-kelet- és délkelet-európai hallgatók számára a jog-, gazdaság-, társadalom- és szellemtudományi területről (PDF, 92 kB). Beadási határidő 2006. nyári szemeszterre: 2005. szeptember 1.
2004. október 13.

HEFOP pályázati részeredmények - összefoglaló

Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása; a Felsőoktatás szerkezeti, tartalmi és infrastrukturális fejlesztése
(PDF, 250 kB)
2004. szeptember 23.

Könyvtárpályázat

2004. július 21.

Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés hivatalában

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke a 2004/2005-ös tanévben pályázatot hirdet egyetemi hallgatók részére "Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés hivatalában" címmel az alábbi programban való részvételre.
2004. június 29.

L'ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj: a Nőkért és a Tudományért

A L’ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság - a Szociális Innováció Alapítvány a kelet-európai térség fejlesztéséért útján, a Magyar Tudományos Akadémia és az Oktatási Miniszter védnökségével – magyar ösztöndíjpályázatokat hirdet meg a nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2004. évre.

2004. június 15.

Szent-Györgyi Fellowship 2004

In accordance with Par 10/B Sec 3 of the Hungarian higher Education Act (hereinafter referred to as HEA) and with the relevant Ministerial Decree the Ministry of Education of the Republic of Hungary hereby invites proposals for the Szent-Györgyi Fellowship available from September 2004.

2004. május 20.

Deák Ferenc Ösztöndíj

Az Oktatási Minisztérium a Kormány 57/2004. (III.31.) Korm. rendelete alapján pályázatot hirdet a 2004/2005. tanévi Deák Ferenc Ösztöndíjra.

2004. május 14.

Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj

Az Oktatási Minisztérium a 10/2002. (IV.12.) OM rendelet alapján pályázatot hirdet a 2004 szeptemberétől folyósítandó Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjra.

Szent-Györgyi Fellowship 2004


2004. május 14.

Az oktatási miniszter felhívása a köztársasági ösztöndíj 2004/2005. évi pályázatára

Az oktatási miniszter a felsőoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXX. törvény 30. § (1) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 72. § k) és l) pontja alapján hozott 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint a 2004/2005. tanévre szóló pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíjra.
2004. május 12.

Felsőoktatási tankönyv- és szakkönyvtámogatási pályázat 2004

Az Oktatási Minisztérium megbízásából az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága pályázatot hirdet a felsőoktatásban széles körben használható tankönyvek és szakkönyvek nyomtatott és elektronikus kiadásának támogatására.
2004. május 12.

Az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány 2004-2005-ös tanév tavaszi pályázata (2004.04.15.)

Az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány támogatást kíván nyújtani azoknak a nehéz anyagi körülmények között élő, a középiskola utolsó félévében tanuló diákoknak, valamint fogyatékos tanulóknak, akiknek anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy tanulmányaikat felsőoktatási intézményben folytathassák.
2004. március 2.

Socrates / Erasmus mobilitási pályázati felhívás a 2004/2005-ös tanévre

A pályázat benyújtási határideje: 2004. március 12. 17 h
2004. március 2.

Pályázati felhívás a 25. alkalommal meghirdetett Magyar Formatervezési Díj elnyerésére

A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg.

2004. január 29.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PUBLIKÁCIÓS ÖSZTÖNDÍJRA

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatás és Kutatásért Kuratóriuma a Doktoranduszok Országos Szövetségével közösen pályázatot hirdet fiatal tudományos kutatók publikációs teljesítményének elismerésére. Az elbírálás tárgyát a tudományos eredmények, és azok bemutatása képezi, tartalmi és formai szempontok alapján.
2003. december 15.

Pályázati felhívás akadálymentesítésre

Megváltozott az Esélyegyenlőség biztosítása fogyatékosok részére című program keretében meghirdetett akadálymentesítési pályázatok benyújtási határideje. Pályázatok benyújtásának új határideje: 2004. március 16. 16 óra.
2003. december 3.

Felhívás az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) harmadik oldalába delegálandó magyar személyek kiválasztásának előkészítésére

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium felhívással fordul a Magyarországon bejegyzett országos hatókörű társadalmi, civil szervezetekhez. A felhívás célja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) harmadik oldalába delegálandó magyar személyek kiválasztásának előkészítése.
2003. november 17.

Pályázati felhívás Nyelvvizsgát Akkreditáló Testületi Tagságra

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet hét fő részére a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagságára.
2003. november 11.

Pályázat államilag elismert nyelvvizsga-fejlesztési feladatok elvégzésére a magyarországi kisebbségek nyelveiből, illetve jelenleg nem akkreditált nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga-fejlesztésre

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülettel egyetértésben pályázatot hirdet  államilag elismert nyelvvizsga-fejlesztési feladatok elvégzésére a magyarországi kisebbségek nyelveiből, illetve jelenleg nem akkreditált nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga-fejlesztésre.
2003. november 11.

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért pályázatot hirdet PhD disszertációk megjelentetésére

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért pályázatot hirdet a PhD rendszer keretében tudományos fokozatot szerzett személyek számára, kiemelkedő színvonalon megvédett doktori (PhD) disszertációjuk könyv alakú megjelentetésére a társadalom- és bölcsészettudományok, valamint a művészetek területén.
2003. november 4.

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért az ALCOA Alapítvány támogatásával pályázatot hirdet Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjra

A díjazott személyére állami és állam által elismert magyar felsőoktatási intézmények tanácsai tehetnek javaslatot Magyarországon tevékenykedő oktatók és kutatók köréből. A javasolt személynek olyan világszerte elismert eredményt felmutató tudósnak kell lennie, aki személyes tekintélyét iskolateremtő felelősségérzettel párosítva segíti elő fiatal munkatársai, egyetemi hallgatói sikeres pályáját.
2003. november 4.

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért pályázatot hirdet Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra

Az ösztöndíjra pályázhatnak az 1999. január 1. óta kiemelkedő eredménnyel PhD, vagy a jogszabály szerint azzal egyenértékű tudományos fokozatot szerzett oktatók és kutatók, akik 2004. dec. 31-ig nem töltik be a 40. életévüket.
2003. november 4.

Gábor Dénes-díj 2003

A Novofer Alapítvány a Műszaki-Szellemi Alkotásért idén 15. alkalommal hirdeti meg az innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő szakemberek fokozott erkölcsi elismerésér célzó Gábor Dénes-díjat. A felterjesztési felhívás és a szükséges adatlapok letölthetők a www.novofer.hu oldalról. A felterjesztések postára adási határideje 2003. október 10.
2003. szeptember 16.

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben, felvételi előkészítőn résztvevő roma fiatalok támogatására

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon tanuló, államilag elismert, felsőfokú végzettséget, szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő, hátrányos helyzetű roma fiatalok számára.

2003. szeptember 15.

Deák Ferenc Ösztöndíj

Az Oktatási Minisztérium a 2003/2004 tanévre pályázatot hirdet Deák Ferenc Ösztöndíjra.
2003. augusztus 25.

Az Oktatási Minisztérium pályázati felhívása szakkollégiumok részére

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet szakkollégiumok részére. A pályázat támogatást kíván nyújtani a szakkollégiumokban folyó tehetséggondozási tevékenységhez.
2003. június 30.

Kortárs Képzőművészeti Kurzus

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázatot hirdet tihanyi Kortárs Képzőművészeti Kurzuson való részvételre művészek számára.
2003. május 19.

Pályázati felhívás SOCRATES/ERASMUS programban résztvevő felsőoktatási intézmények oktatóinak és magyar mint idegen nyelv tanároknak

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó oktatók és magyar mint idegen nyelv tanárok számára, akik a 2003/2004-es tanév során Socrates/ Erasmus program keretében középtávú oktatói mobilitásban kívánnak részt venni.

2003. május 8.

Pályázati felhívás Socrates/Erasmus akcióban résztvevő hallgatóknak Intenzív Nyelvi Előkészítő Kurzuson (ILPC) való részvételre

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet azon hallgatók részére, akik az erasmus akció keretében a 2003/2004-es tanévre külföldi tanulmányi ösztöndíjat nyertek el, a fogadó ország nyelvéből rendezett 2-4 hetes intenzív nyelvi kurzuson kívánnak részt venni.

2003. május 8.

Pályázati felhívás oktatók részére Socrates/Erasmus programban résztvevő fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók számára

A Tempus Közalapítvány/Socrates Nemzeti Iroda pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók számára, akik a 2003/2004-es tanév során Socrates/Erasmus program keretében oktatói mobilitásban kívánnak részt venni.

2003. május 8.

Pályázati felhívás hallgatók részére Socrates/Erasmus akcióban résztvevő fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatására

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet azon hallgatók részére, akik az Erasmus akció keretében a 2003/2004-es tanévben külföldi tanulmányi ösztöndíjat nyernek el.
2003. május 8.

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet felsőoktatási posztdoktori álláshelyek létrehozására

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet felsőoktatási posztdoktori álláshelyek létrehozására.
2003. május 5.

A Magyar Pax Romana felhívása

Mindenki számára, akinek gondolatai vannak a tudomány és a hit kapcsolatáról, illetve a Fides et ratio enciklikával kacsolatban
2003. március 17.

Pályázati felhívás (Socrates, Erasmus)

Hallgatói-Oktatói Mobilitás, Mobilitás szervezése, ECTS bevezetése
Pályázati felhívás 2003/2004
A pályázat benyújtási határideje: 2003. március 21. 17 h

2003. március 13.

Pályázat bírálói jegyzékbe történő felvételre

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet bírálói jegyzékbe történő felvételre az alábbi témákban:

2003. március 13.

Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj

A Miniszterelnöki Hivatal, mint az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj rendszerének kezelője - a Tempus Közalapítvány közreműködésével - pályázatot ír ki a 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelettel megalapított Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj elnyerésére.

2003. március 10.

Társadalmi szervezetek pályázata 2003

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő országos tevékenységi körű oktatási-nevelési (közoktatási és felsőoktatási), társadalmi szervezetek számára.

2003. március 5.

Ösztöndíj egyetemistáknak a Koreai Köztársaságba

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) pályázatot hirdet a Koreai Köztársaság kormányösztöndíjaira a 2003-asévre, koreai tanulmányok, bölcsészet-, társadalom-, természet- és egyéb tudományterületeken.

2003. február 27.

A 2003. évi Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj hivatalos pályázati felhívása

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 10/B. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Oktatási Minisztérium meghirdeti a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjat.
2003. február 27.

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben, felvételi előkészítőn résztvevő cigány fiatalok támogatására

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon tanuló, államilag elismert, felsőfokú végzettséget, szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő, hátrányos helyzetű cigány fiatalok számára.

2003. február 25.

Könyvtártámogatási pályázat

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények könyvtárainak támogatására a hallgatók és oktatók jobb szakirodalmi (nyomtatott formában vagy elektronikus hordozón megjelenő szakkönyvek, folyóiratok) ellátása érdekében.
2003. február 13.

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj

Pályázati felhívás a 2003. évi Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj elnyerésére.
2003. január 23.

Szingapúri ösztöndíj

A Magyar Ösztöndíj Bizottság felhívja a figyelmet a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem pályázati lehetőségeire a 2003/2004-es tanévre.
2003. január 15.

Indiai ösztöndíj

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) pályázatot hirdet indiai ösztöndíjra két fő részére a 2003/2004-es akadémiai évre.
2003. január 15.

Pályázati felhívás cambridge-i nyári egyetemre

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) pályázatot hirdet a University of Cambridge 2003. évi nyári egyetemi ösztöndíjára.
2003. január 13.

Felsőoktatási tankönyvpályázat

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a felsőoktatásban széles körben használható új alaptankönyvek és szakkönyvek nyomtatott vagy elektronikus kiadásának támogatására.
2003. január 10.

Phare-program pályázat

Az Oktatási Minisztérium és az Államháztartási Hivatal Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége - az Európai Unió Bizottságának Phare-programja és a magyar kormányzat közös, 50-50% arányú finanszírozásában - pályázatot hirdet a szociálisan hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosság integrációjának elősegítése, esélyegyenlőségének megteremtésére céljából.
2002. december 18.

Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj

Az ALCOA magyarországi vállalatai és az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Kuratóriuma javaslatára az ALCOA Foundation Igazgatósága úgy határozott, hogy 2003-ben - az elmúlt négy évhez hasonlóan - három "Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj"-at adományoz.
2002. december 3.

Jó tanuló - jó sportoló

Az Oktatási Minisztérium, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2002-ben is pályázatot ír ki "A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója" cím elnyerésére.
2002. november 8.

Pályázat PHD-disszertációk megjelentetésére

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Kuratóriuma pályázatot hirdet a PhD rendszer keretében tudományos fokozatot szerzett személyek számára, kiemelkedő színvonalon megvédett doktori (PhD) disszertációjuk könyv alakú megjelentetésére a társadalom- és bölcsészettudományok, valamint a művészetek területén.
2002. október 8.

Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Kuratóriuma pályázatot hirdet Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjra.
2002. október 8.

Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj

Pályázat a 2002. szeptemberétől folyósítandó Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjra
2002. február 11.

Jó tanuló - jó sportoló pályázat 2000/2001

A "Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója" pályázat nyertesei.
2001. december 21.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok