2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a 2009. évi Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjra

2008. október 28.
A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány
az Alcoa Alapítvány támogatásával
Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj
pályázatot hirdet

A pályázat célja
Olyan világszerte elismert eredményt felmutató tudósok támogatása, akik személyes tekintélyüket iskolateremtő felelősségérzettel párosítva segítik elő fiatal munkatársaik, egyetemi hallgatóik sikeres pályáját.

A támogatások száma, összege és időtartama
A Kuratórium három Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjat adományoz. Az ösztöndíj egy évre szól, melynek összege 1,6 millió forint.

A pályázás feltételei
A díjazott személyére állami és állam által elismert magyar felsőoktatási intézmény szenátusa tehet javaslatot Magyarországon tevékenykedő oktatók és kutatók köréből. Egy intézmény tudományterületenként (élő természettudományok, élettelen természettudományok és társadalomtudományok) egy jelöltet állíthat.

Az Ösztöndíj a következő összefoglaló méltatások valamelyike alapján ítélhető oda:
  • "Természeti jelenségek mély megértésén alapuló eredményekre támaszkodó, az emberi életfeltételek humánumát javító gyakorlati technikai alkalmazások létrehozásáért",
  • "Az élet szellemi, társadalmi és gazdasági feltételeinek megértésére és javítására irányuló törekvést megvalósító tudományos megoldás kidolgozásáért".
Benyújtandó dokumentumok
  • Az intézményi szenátus ajánlása az elismerésre javasolt személy tudományos pályájának és nevelő tevékenysége eredményességének bemutatásával, valamint annak indoklása, hogy a jelölt megfelel a méltatások egyikének.
  • Az intézményi tanács határozata a javasolt személy támogatásáról (határozat száma és hitelesített kivonat az ülés emlékeztetőjéből).
  • A jelölt személyes adataival kibővített (név, születési év, munkahely, beosztás, tudományos fokozat stb.) tudományos életrajza (iskolateremtő, valamint nemzetközi tevékenységének összefoglalásával).
  • A jelölt 20 legjelentősebb publikációjának listája.
A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje
A 2009. évi "Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj"-ra a jelölést 3 (egy eredeti, egy másolati és egy elektronikus (CD)) példányban kell postai úton, ajánlott küldeményként legkésőbb 2008. december 5-ig beküldeni az alábbi címre: 1461 Budapest, Pf. 391. A pályázatok feladási idejét jelző postai szelvényt kérjük megőrizni.

Formai hibásnak minősül a pályázat:
  • amennyiben valamelyik melléklete hiányzik,
  • ha az intézmény egy tudományterületről több jelöltet állít, továbbá
  • határidőn túl kerül feladásra.
Formai hibásnak minősülő pályázatok érdemi értékelésére nem kerül sor.

A Kuratórium tagjaiból, valamint további kiemelkedő tudósokból és a Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társasága képviselőiből álló testület 2009 januárjában dönt a díjazottak személyéről.
A "Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj 2009" átadására ünnepi tudományos ülésen kerül sor.

Magyary Zoltán
Felsőoktatási Közalapítvány
Kuratóriuma
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok