2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a 25. alkalommal meghirdetett Magyar Formatervezési Díj elnyerésére

2004. január 29.

A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg.


A pályázat célja:

 • a magyar formatervezés kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása és népszerűsítése,
 • a hazai termékek nemzetközi versenyképességének javítása a formatervezés eszközeivel,
 • a hazai formatervezés kiemelkedő alkotóinak elismerése.

A PÁLYÁZATOK AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN NYÚJTHATÓK BE

Termék
Kereskedelmi forgalomban kapható, szériában gyártott termékek és termékrendszerek.

Vizuális kommunikáció
Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások komplex vizuális arculata.
(beleértve: csomagolási rendszerek, interaktív felhasználások)

Terv
Megvalósításra érett termékötletek terve makett vagy prototípus formájában.

Diákmunka
A hazai felsőfokú oktatási intézmények designer képzésében résztvevő diákok által, hallgatói jogviszony keretében készített tervek.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázatot magyar állampolgárságú, illetve magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy belföldi székhellyel rendelkező jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok nyújthatnak be.
A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, szöveges és képi dokumentáció szükséges. A képi és szöveges dokumentáció leadás formátumára vonatkozó megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
A pályázat jeligés. A jeligét a Jelentkezési lapon és az Adatlapon egyaránt fel kell tüntetni. Az Adatlapot zárt borítékban kérjük beadni. Pályázni kizárólag postai úton lehet.
Kérjük, hogy a diákok mellékeljék a hallgatói jogviszony igazolását, ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát kérjük csatolni. Hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag Diákmunka kategóriában nyújthatók be.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely

 • három évnél nem régebbi,
 • döntő részben hazai alkotók szellemi munkájával készült,
 • szellemi tulajdonjoga más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem

sérti.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 • hiányos a mellékelt dokumentáció,
 • a határidőn túl érkezik be.

Pályázat beérkezési határideje: 2004. március 30.

A pályázatot egy példányban, postán kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, “Magyar Formatervezési Díj” jelöléssel ellátva, a következő címre:

Magyar Szabadalmi Hivatal
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1370 Budapest 5, Pf. 552

A pályázatok értékelése

Az értékelés két lépcsőben történik:

I. Forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.

II. Forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve helyszíni szemle alapján történik.
A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntés nem fellebbezhető meg.

Értékelési szempontok:

A pályaműveket a bírálóbizottság az alábbi szempontok alapján bírálja:

 • célszerűség
 • újszerűség, eredetiség
 • esztétikai érték
 • kivitelezés minősége
 • versenyképesség
 • ember- és környezetbarát követelmények érvényesülése

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

Prof. Lengyel István

formatervező művész, tanszékvezető egyetemi tanár,
a Bírálóbizottság elnöke

Gollob József

formatervező művész, ny. egyetemi docens

Dr. Huszay Gábor

a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség főigazgatója

Thomas Gerlach

formatervező művész, a Német Formatervezési Szövetség tagja

Kádasi Éva

Ferenczy Noémi-díjas porcelántervező művész,
tanszékvezető egyetemi docens

Kerti Géza

igazgató, Kirowski Rt.

Deés Enikő

Munkácsy-díjas textiltervező művész, tanszékvezető

Detre Villő

Ferenczy Noémi-, Ybl Miklós - díjas belsőépítész

Wilheim Gábor

ügyvezető igazgató, Kanizsa Trend Kft.,
a Magyar Bútor és Faipari Szövetség elnökségének tagja

Zsótér László

Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész

DÍJAZÁS

Kategóriánkét a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a MagyarFormatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és kategóriánként pénzjutalomban részesülnek.
A kiemelkedő pályaművek elismerésére különdíjat ajánlott fel:
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal, annak a pályázónak, aki az iparjogvédelmi szempontokat is érvényesítve nemzetközi rangú alkotást hoz létre.
A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra, és elismerő oklevélben részesülnek.

BEMUTATÁS

A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállításra kerülnek az Iparművészeti Múzeumban 2004. október 18. – november 07. között. A kiállítás költségét a pályázat kiírói fedezik.
A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.
A díjazott és kiállított termékekről a terméket, tervezőt és előállítót bemutató magyar és angol nyelvű színes kiadvány készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott termékekről készült fotók és leírások a www.mft.org.hu honlapon megtekinthetők.

EREDMÉNYHIRDETÉS

Eredményhirdetés a díjkiosztó ünnepségen, melynek időpontjáról levélben értesítjük a nyerteseket.
A kiállított termékre vonatkozóan a szabadalom, a formatervezési- vagy a használati mintaoltalom megszerzéséről a pályázónak kell gondoskodnia. A kiállított termékeket a jogszabályok alapján – a kiállítás első napjától számított hat hónapig – kiállítási kedvezmény illeti meg. A kiállítási kedvezmény igénybevétele nem zárja ki a fenti oltalmak megszerzését. Bővebb információ: Magyar Szabadalmi Hivatal Ügyfélszolgálata, telefon: 474-55-61

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A részletes pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap megtalálható a www.gkm.hu, a www.nkom.hu és a www.mszh.hu honlapon.
A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: Majcher Barbara: 474 55 87

Budapest, 2004. január 30.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok