2023. március 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Deák Ferenc Ösztöndíj

2003. augusztus 25.
Az Oktatási Minisztérium a 2003/2004 tanévre pályázatot hirdet Deák Ferenc Ösztöndíjra.

A Deák Ferenc Ösztöndíj alapítója a Magyar Köztársaság Kormánya, adományozója az oktatási miniszter. Az ösztöndíj alapítójának és adományozójának célja, hogy 2003/2004 tanévtől ösztöndíjban részesítse azokat a fiatal oktatókat, kutatókat, akik a társadalomtudományokban alkotó tevékenységükkel aktívan hozzájárulnak a magyarországi politikai és közjogi kultúra színvonalának emeléséhez, az európai csatlakozásunkhoz elengedhetetlen demokratikus intézményrendszer fejlesztéséhez.

Az ösztöndíjra pályázhat az, aki:

 • tudományos (PhD, vagy a Ftv. 119. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelő) fokozattal rendelkezik, továbbá
 • a pályázat benyújtásának évében még nem tölti be a 36. életévét és
 • a mellékelt listán szereplő tudományágak egyikében végez kutatómunkát.

Az oktatási miniszter a 2003/2004-es tanévben várhatóan 10 fő részére adományoz ösztöndíjat: az ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól, tanéves összege 1,6 millió forint; az ösztöndíj járulékköteles.

A Deák Ferenc ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Hiánytalanul kitöltött adatlap
 • A pályázó:
  • tudományos programja (max. 3 oldal)
  • szakmai önéletrajza
  • publikációs listája
  • tudományos fokozatát igazoló oklevél (ha a fokozatot külföldön szerezte, a honosított oklevél) másolata
  • az egyetem által kiállított igazolás a doktori szigorlat és védés eredményéről

A pályázathoz két, (magyar és/vagy külföldi) kiemelkedő tudományos személyiség ajánlása szükséges!

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki a pályázat célja szerint meghatározott témakörben:

 • eredményes oktató és/vagy kutató tevékenységet folytat, és
 • kiemelkedő eredménnyel szerezte meg PhD fokozatát.

A pályázatot 3 (egy eredeti és két másolati) példányban, az erre a célra készült Adatlap kitöltésével, a felsorolt mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre.


A Pályázatot kizárólag postai úton lehet beküldeni az alábbi címre:

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
1052 Budapest, Szervita tér 8.
Beküldési határidő: 2003. szeptember 15.


A pályázati anyag beszerezhető az OM Ügyfélszolgálati Irodán (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) és az OM Alapkezelő Igazgatóságán (1052 Budapest, Szervita tér 8.), továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a következő címen: http://www.om.hu

A pályázatok elfogadásáról az oktatási miniszter, az általa felkért szakértői bizottság javaslata alapján 2003. október 15-ig dönt.

A formailag nem megfelelő, illetve késve beadott pályázatokat nem bíráljuk el.


Budapest, 2003. augusztus 21.

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM


A kutatási téma tudományági besorolása

Tudományág

Kód

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

SGAZ

Közgazdaságtudományok

SKOZ

Állam- és jogtudományok

SAJT

Szociológiai tudományok

SSOC

Politikatudományok

SPOL

Hadtudományok

SHAD

Multidiszciplináris társadalomtudományok

SMUL

Történelemtudományok

BTOR

Irodalomtudományok

BIRO

Nyelvtudományok

BNYE

Filozófiai tudományok

BFIL

Nevelés- és sporttudományok

BNEV

Pszichológiai tudományok

BPSZ

Néprajz és kulturális antropológiai tudományok

BNEP

Művészeti és művelődéstörténeti tudományok

BMUV

Vallástudományok

BVAL

Média és kommunikációs tudományok

BMED

Multidiszciplináris bölcsészettudományok

BMUL

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok