2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az "Esélyt a Tanulásra" Közalapítvány kuratóriumának őszi pályázati felhívása a 2004/2005. tanévre

2004. szeptember 13.
A Kormány 1078/1997. (VII. 17.) Korm. határozatával létrehozott "Esélyt a Tanulásra" Közalapítvány - a 2003. február 15-i módosítással összhangban - támogatást kíván nyújtani azoknak a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató, nehéz anyagi körülmények között élő nappali tagozatos hallgatóknak, valamint fogyatékossággal élő diákoknak, akik e támogatás nélkül tanulmányaik folytatására nem lennének képesek. A támogatást tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi időszak tíz hónapjára lehet elnyerni.

Pályázhatnak:

  • A felsőoktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) beiratkozott, államilag finanszírozott képzésben részt vevő nappali tagozatos (első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, a felsőoktatási intézmények által indított felsőfokú szakképzésben" - szakirányú továbbképzésben - tanuló), magyar állampolgárságú hallgatói.
  • A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a pályázó nettó havi jövedelme, valamint a háztartásában az egy főre jutó nettó havi átlag jövedelem (az elmúlt hat hónap adatai alapján) ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (ez a jelenlegi szabályok szerint 18.560 Ft-ot tesz ki), illetve fogyatékossággal élő hallgatók esetében ennek 100%-át (mely jelenleg 23.200 Ft).
  • A harmadik vagy e fölötti tanévüket megkezdő és a korábban már a Közalapítvány által támogatott hallgatók csak akkor nyerhetik el ismét a támogatást, ha a megelőző mindkét félévben tanulmányi eredményük átlaga legalább jó rendű (3.51-), vagy kreditrendszerű képzésben ennek megfelelő értékű volt. (Fogyatékossággal élő hallgatókra ez a feltétel nem vonatkozik!)
A támogatás havi összege nem lehet alacsonyabb, mint a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 15%-a, és nem lehet több annak 100%-ánál. (A jelenleg érvényes szabályok szerint tehát a támogatás mértéke 7.950 Ft és 53.000 Ft között lehet.) A támogatás hallgatókénti konkrét összegéről a Kuratórium dönt. A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók levélben kapnak értesítést 2004. december 10-ig, valamint a nyertes pályázók névsora 2004. november 26-a után hozzáférhető a Közalapítvány honlapján és a felsőoktatási intézményekben.
A hiányosan benyújtott pályázatokat a Kuratórium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A döntés ellen fellebbezni január 17-ig postai úton lehet a Közalapítvány Titkárságán
(1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 19-21.).

A pályázatot a hallgató csak egy helyen, az anyaintézményében (vagyis abban az intézményben, amely az érintett hallgató után hallgatói normatíva támogatásban részesül) nyújthatja be. A felsőoktatási intézményekben beszerezhető vagy az internetes honlapról letölthető pályázati anyaghoz csatolni kell az abban közöltek valódiságát igazoló dokumentumokat. A Kuratórium csak a felsőoktatási intézményekben benyújtott pályázatokat bírálja el.
A pályázatok elbírálásában a hallgatói önkormányzatok javaslattételi joggal vesznek részt.
 
A pályázati felhívás megtekinthető és a pályázati anyag letölthető az oldal alján található linkről, valamint az alábbi címen:
 
Az elnyert támogatás további folyósítására a hallgató nem jogosult a hallgatói jogviszonyának megszűnése, illetve szüneteltetése esetén.

A pályázat benyújtásának határideje: 2004. október 14.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2004. november 26.
Az "Esélyt a Tanulásra" Közalapítvány Kuratóriuma
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok