2022. július 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj

2003. március 10.

A Miniszterelnöki Hivatal, mint az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj rendszerének kezelője - a Tempus Közalapítvány közreműködésével - pályázatot ír ki a 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelettel megalapított Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj elnyerésére.


Az ösztöndíjra pályázhat az állami és az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény jogi, igazgatási, közgazdasági, műszaki és agrár képzési szakcsoportban tanulmányokat folytató, magyar állampolgárságú, nappali tagozatos, államilag finanszírozott alapképzésre beiratkozott, legfeljebb 35 éves hallgatója, ha a hátralévő tanulmányi ideje négy megkezdetlen szemeszter. A pályázat benyújtásakor a pályázónak legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgával kell rendelkeznie, amelyek közül az egyik nyelv az angol, a másik pedig az Európai Unió egy másik hivatalos nyelve.

Az ösztöndíjas jogviszony a pályázat elfogadását követően a pályázó, a pályázó későbbi foglalkoztatását vállaló közigazgatási szerv és a Miniszterelnöki Hivatal között háromoldalú ösztöndíjas szerződés aláírásával, a pályázó felsőoktatási anyaintézményének ellenjegyzése mellett jön létre.

Az ösztöndíjasnak az ösztöndíjas szerződésben vállalnia kell, hogy tanulmányai alatt szemeszterenként a kötelező legkisebb összóraszám, illetve kredit (felsőoktatási tanulmányi pont) 20%-ának megfelelő mértékű többlettanulmányokat folytat a számára kijelölendő Phare Európa-tanulmányi Központban. Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben vállalja továbbá, hogy tanulmányai befejezéséig két idegen nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsgát tesz, amelyek közül az egyik nyelv az angol, a másik pedig az Európai Unió egy másik hivatalos nyelve

Az ösztöndíjas az ösztöndíjszerződésben vállalja, hogy a tanulmányai elvégzését követően legalább az ösztöndíj folyósításával azonos időtartamon keresztül köztisztviselőként dolgozik a foglalkoztatását előzetesen vállaló közigazgatási szervnél.

Az ösztöndíjast európai uniós többlettanulmányai ideje alatt tanulmányi tanácsadó tanár, valamint közigazgatási tanulmányi irányító segíti. Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés tartama alatt kéthavi szakigazgatási képzési gyakorlatot tölt el a foglalkoztatását vállaló szervnél.

Az ösztöndíj összege havi 50.000,- Ft, amelyet 22 hónapon keresztül a pályázatot elnyerő, ösztöndíjas részére a felsőoktatási anyaintézményén keresztül a Miniszterelnöki Hivatal folyósít, első ízben 2003. szeptemberére.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • magyar állami vagy állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény nappali tagozatos, államilag finanszírozott alapképzésre beiratkozott hallgatója elsősorban a jogi, az igazgatási, a közgazdasági, a műszaki vagy az agrár képzési szakcsoportok valamelyikében,
  • tanulmányi eredménye átlaga egyetemeknél az előző négy, főiskola esetén valamennyi lezárt tanulmányi félévben, félévenként legalább 3,51 volt; kredit rendszerben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatóknál az előző négy félévben legalább 100 kreditet, főiskolai hallgatóknál a megelőző valamennyi félévben félévenként átlagosan legalább 25 kreditet teljesített 3,51 feletti kumulált, súlyozott tanulmányi átlaggal,
  • két középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga, amelyek közül az egyik nyelv az angol, a másik pedig az Európai Unió egy másik hivatalos nyelve,
  • 1.500,- Ft pályázati díj befizetése az erre szolgáló csekken.

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével, a pályázati díj befizetésével és a következő mellékletek csatolásával lehet: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, 1 db fénykép (4x4-es), felsőoktatási intézmény igazolása az utolsó négy (főiskola esetén valamennyi megelőző) félév, félévenkénti tanulmányi átlagairól és a tanulmányok befejezéséről az erre szolgáló űrlapon (ld. a pályázati csomagban), pályaorientációs elgondolás, a nyelvvizsga-bizonyítványok a pályázó saját, eredeti aláírásával hitelesített másolatai

A pályázati adatlap két példányát, valamint egy példányban a csatolandó mellékleteket a Tempus Közalapítványhoz 1438 Budapest, 70., Pf.: 508. "Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj" jeligével ellátva kizárólag postai úton lehet benyújtani.

A pályázati határidő:2003. április 14. 24 óra (postabélyegző kelte).

A pályázati eljárásban a pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség, kivéve a hatósági erkölcsi bizonyítvány esetében, mely április 30-ig pótlólag is beküldhető. Az erkölcsi bizonyítvány pótlólagos beküldésére csak akkor van mód, ha a pályázó mellékeli határidőre beküldött pályázati anyagához a Magyar Posta hivatalos igazolását az eljárási díj befizetéséről (tehát az erkölcsi bizonyítvány kérvényezésének elindításáról).

A pályázatok bírálata három lépcsőben zajlik: a formai követelményeknek meg nem felelő pályázatok kiszűrése után szóbeli elbeszélgetésre kerül sor, ahol a bíráló bizottság a pályázók szakmai felkészültségéről, európai uniós ismereteiről és közigazgatási pálya iránti elkötelezettségéről tájékozódik. A központi szóbelin átjutott hallgatók listája megküldésre kerül azoknak a közigazgatási szerveknek, amelyek végzett EKKÖ ösztöndíjast fogadhatnak [központi közigazgatási szervek, megyei önkormányzatok, megyei jogú városi önkormányzatok, valamint körzetközponti (okmányirodával rendelkező) városi önkormányzatok]. Az ösztöndíjat azok a pályázók nyerik el, akiknek végzésük utáni foglalkoztatását valamely közigazgatási szerv vállalja. A szóbeli elbeszélgetésen való részvétel, illetve az, hogy valamely közigazgatási szerv vállalja az ösztöndíjas foglalkoztatását, feltétele az ösztöndíj elnyerésének.

A pályázók szóbeli meghallgatásának időpontja: 2003. május 12-13. (Az érintett pályázókat a pontos időpontról májusban értesítjük!)

A pályázatokat az EKKÖ Bizottság 2003. május 14-ig bírálja el. A közigazgatási szervek legkésőbb 2003. július 19-ig választják ki azokat a pályázókat, akik foglalkoztatását vállalják. A végső eredményről az EKKÖ Bizottság a pályázókat augusztus elejéig írásban értesíti. A bírálat állásáról és eredményéről ezt megelőzően nem áll módunkban felvilágosítást adni!

A pályázati csomag a Tempus Közalapítványnál, a közgazdasági, jogi, igazgatási, agrár illetve műszaki egyetemek illetve főiskolák tanulmányi hivatalaiban, valamint a Megyei Közigazgatási Hivatalokban vehető át.

A pályázati csomag letölthető az Internetről: http://www.tpf.iif.hu címről, a pályázati díj befizetését szolgáló csekk azonban csak a fenti intézményeknél igényelhető.

A pályázattal kapcsolatban egyéb felvilágosítás a 06 (1) 210-9710-es telefonszámon kérhető.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok