2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek 2005. évi költségvetési támogatására

2005. április 18.
Az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) nevében az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OM Alapkezelő) pályázatot hirdet országos tevékenységi körű felsőoktatási társadalmi szervezetek számára.
A pályázat célja: a felsőoktatási társadalmi szervezetek működési költségeihez történő hozzájárulás.

A felsőoktatás területén az állami vagy államilag elismert felsőoktatási intézmények oktatói és/vagy hallgatói által - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján - létrehozott, a felsőoktatási képzési tevékenységet segítő, kiegészítő társadalmi szervezetek (egyesületek) pályázhatnak, amelyeknek működése az adott szakterületet érintő valamennyi egyetemre, főiskolára kiterjed vagy szakmai programjuk több felsőoktatási intézmény együttműködésében valósul meg, és a felsőoktatási intézmények feladatainak ellátását segíti.

Nem pályázhat az a felsőoktatás területén működő társadalmi szervezet, amely a 2005. évben a Minisztérium fejezetéből más jogcímen működésével összefüggésben költségvetési támogatásban részesül. Nem pályázhat továbbá az a felsőoktatás területén működő társadalmi szervezet, amely a 2004. évi pályázatának támogatásával nem számolt el, vagy azt nem a célnak megfelelően használta fel. Jelen pályázat alapítványok támogatását nem teszi lehetővé.

A pályázat támogatási kerete: 30 millió Ft
A támogatási keret forrása: a Minisztérium költségvetése
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött pályázati űrlapot, valamint mellékleteit is.
A pályázati űrlap az OM Alapkezelő (www.omai.hu), illetve a Minisztérium (www.om.hu) honlapjáról is letölthető.
A pályázók a pályázattal kapcsolatban az OM Alapkezelőnél kaphatnak felvilágosítást.

A pályázatokat 2005. május 18. 2400 óráig kell eljuttatni egy példányban az

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
Felsőoktatási Pályázati Osztály részére
"Felsőoktatási társadalmi szervezetek pályázata 2005"
tárgy feltüntetésével.
1244 Budapest, Pf. 920.

A pályázatokról bíráló bizottság javaslata alapján a Minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkára hoz döntést.
Főbb szempontok a pályázatok elbírálásánál: lásd a pályázati felhívás második bekezdésében foglaltakat.

A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét legkésőbb a pályázatok beérkezésétől számított 90 napon belül az Alapkezelő Igazgatóság, valamint a Minisztérium Internetes honlapján közzéteszi. Ezzel egyidejűleg az Alapkezelő Igazgatóság írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.

A nyertes pályázóval a támogatásról a Minisztérium támogatási szerződést köt a nyertes pályázók listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül.
A nyertes pályázó köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben megjelölt határidőig beszámolót és elszámolást készíteni.

A határidőn túl érkezett pályázatok nem részesülhetnek támogatásban. Hiányos pályázat esetén a hiánypótlás megtétele iránt az OM Alapkezelő intézkedik. A hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül pótolnia kell.


Magyar Bálint
oktatási miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok