2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek 2007. évi költségvetési támogatására

2007. június 21.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) nevében az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) pályázatot hirdet országos tevékenységi körű felsőoktatási társadalmi szervezetek számára.
A pályázat célja: a felsőoktatási társadalmi szervezetek működési költségeihez történő hozzájárulás 2007. január 1-jétől 2008. március 31-éig terjedő időszakra előfinanszírozás keretében.

A felsőoktatás területén az állami vagy államilag elismert felsőoktatási intézmények oktatói és/vagy hallgatói által - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján - létrehozott, a felsőoktatási képzési tevékenységet segítő, kiegészítő társadalmi szervezetek (egyesületek) pályázhatnak, amelyeknek működése az adott szakterületet érintő valamennyi egyetemre, főiskolára kiterjed vagy szakmai programjuk több felsőoktatási intézmény együttműködésében valósul meg, és a felsőoktatási intézmények feladatainak ellátását segíti.

Nem pályázhat az a felsőoktatás területén működő társadalmi szervezet, amely a 2007. évben a Minisztérium fejezetéből más jogcímen működésével összefüggésben költségvetési támogatásban részesül/részesült. Nem pályázhat továbbá az a felsőoktatás területén működő társadalmi szervezet, amely a 2006. évi pályázatának támogatásával nem számolt el, vagy azt nem a célnak megfelelően használta fel. Jelen pályázat alapítványok támogatását nem teszi lehetővé.

A pályázat támogatási kerete: 37.794.000 Ft.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény XX. fejezete 11/35/4. jogcímcsoport.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött pályázati űrlapot, valamint mellékleteit is.
A pályázati űrlap az OKM Támogatáskezelő (www.okmt.hu), illetve a Minisztérium (www.okm.gov.hu) honlapjáról is letölthető.
A pályázók a pályázattal kapcsolatban az OKM Támogatáskezelőnél kaphatnak felvilágosítást a (1) 301-3283-as telefonszámon.

A pályázatokat 2007. július 23. 2400 óráig kell eljuttatni egy példányban az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelő Önálló Osztály részére
"Felsőoktatási társadalmi szervezetek pályázata 2007"
tárgy feltüntetésével.
1244 Budapest, Pf. 920.

A pályázatokról értékelő bizottság javaslata alapján a Minisztérium felsőoktatási és tudományos szakállamtitkára hoz döntést.
Főbb szempontok a pályázatok elbírálásánál: lásd a pályázati felhívás második bekezdésében foglaltakat.

A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét legkésőbb a pályázatok beérkezésétől számított 90 napon belül az OKM Támogatáskezelő, valamint a Minisztérium Internetes honlapján közzéteszi. Ezzel egyidejűleg az OKM Támogatáskezelő írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.

A nyertes pályázóval a támogatásról az OKM Támogatáskezelő támogatási szerződést köt a nyertes pályázók listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül.
A nyertes pályázó köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben megjelölt határidőig beszámolót és elszámolást készíteni.

Hiányos pályázat esetén a hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb a hiánypótlásra történő felszólítás kézhez vételétől számított 8 napon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálás alá, amelyek esetében a hiánypótlás a megadott határidőn belül nem vagy nem megfelelően történik meg.
A pályázatra egyebekben a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 19.) OM rendelet alkalmazandó.


Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok