2023. április 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek 2009. évi költségvetési támogatására

2009. június 29.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) pályázatot hirdet országos tevékenységi körű felsőoktatási társadalmi szervezetek számára.
A pályázat célja: a felsőoktatási társadalmi szervezetek működési költségeihez történő hozzájárulás a 2009. április 1-jétől 2010. március 31-éig terjedő időszakra előfinanszírozás keretében.
 
A felsőoktatás területén az állami vagy államilag elismert felsőoktatási intézmények oktatói és/vagy hallgatói által - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján - létrehozott, a felsőoktatási képzési tevékenységet segítő, kiegészítő társadalmi szervezetek (egyesületek) pályázhatnak, amelyeknek működése az adott szakterületet érintő valamennyi egyetemre, főiskolára kiterjed vagy szakmai programjuk több felsőoktatási intézmény együttműködésében valósul meg, és a felsőoktatási intézmények feladatainak ellátását segíti.
 
Nem pályázhat az a felsőoktatás területén működő társadalmi szervezet, amely a 2009. évben a Minisztérium fejezetéből más jogcímen működésével összefüggésben költségvetési támogatásban részesül/részesült. Nem pályázhat továbbá az a felsőoktatás területén működő társadalmi szervezet, amely a 2008. évi pályázatának támogatásával nem számolt el, vagy azt nem a célnak megfelelően használta fel. Jelen pályázat alapítványok támogatását nem teszi lehetővé.
 
A pályázat támogatási kerete: 28.800.000 Ft
Pályázatonként igényelhető éves támogatás összege: minimum 300.000, maximum 3.000.000 Ft.
A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XX. fejezete 11/35/4. jogcímcsoport.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A nyertes pályázó a pályázott program megvalósításával kapcsolatos költségeit és a működési költségeit számolhatja el (a társadalmi szervezet működése során a számviteli törvény szerint elszámolt anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások, valamint tárgyi eszköz beszerzések).
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött pályázati űrlapot, valamint mellékleteit is.
A pályázati űrlap az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) (www.okmt.hu), illetve a Minisztérium (www.okm.gov.hu) honlapjáról is letölthető.
A pályázók a pályázattal kapcsolatban az OKM Támogatáskezelőtől kaphatnak felvilágosítást a (1) 301-3283-as telefonszámon.
 
A pályázatokat 2009. július 29. 2400 óráig kell papír alapon eljuttatni két példányban az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály részére
"Felsőoktatási társadalmi szervezetek pályázata 2009"
tárgy feltüntetésével.
1374 Budapest, Pf. 564.
 
A pályázatokról értékelő bizottság javaslata alapján a Minisztérium államtitkára hoz döntést.
Az Értékelő Bizottság tagjai:
Dr. Gáti József főiskolai docens (Budapesti Műszaki Főiskola)
Szakács Mihályné dr. főiskolai tanár, kari főigazgató (Tessedik Sámuel Főiskola);
Mislolczi Norbert, a HÖOK elnöke;
Dr. Sztanó Imre főiskolai docens, (Budapesti Gazdasági Főiskola).
 
Főbb szempontok a pályázatok elbírálásánál: lásd a pályázati felhívás második bekezdésében foglaltakat.
 
A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét legkésőbb a pályázatok beérkezésétől számított 90 napon belül az OKM Támogatáskezelő, valamint a Minisztérium Internetes honlapján közzéteszi. Ezzel egyidejűleg az OKM Támogatáskezelő írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.
 
A nyertes pályázóval a támogatásról az OKM Támogatáskezelő támogatási szerződést köt a nyertes pályázók listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül.
A nyertes pályázó köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben megjelölt határidőig beszámolót és elszámolást készíteni.
 
Hiányos pályázat esetén a hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb a hiánypótlásra történő felszólítás kézhez vételétől számított 8 napon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálás alá, amelyek esetében a hiánypótlás a megadott határidőn belül nem vagy nem megfelelően történik meg. A határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek.
A pályázatra egyebekben a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet alkalmazandó.
 
 
 
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok