2023. március 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházás támogatására

2008. augusztus 18.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KT-FO II/2008)

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
pályázatot hirdet
a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó,
felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházás támogatására

1. A pályázat kiírója
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI).

2. A pályázat célja
A felsőoktatási intézményekben folytatott a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Szht.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában.

3. A pályázók köre
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények közül azok, amelyek a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Korm. 1., és 2. sz. mellékletében szereplő gyakorlatigényes szakon alapképzést folytatnak.

4. A pályázható tárgyi eszközök köre
A hallgatók gyakorlati képzéséhez szükséges, az alábbi csoportokba tartozó tárgyi eszközök:
műszerek; kísérleti és szemléltetési, valamint gyakorlás célját szolgáló laboratóriumi eszközök; a szaknyelvi képzéshez kapcsolódó nyelvi laboratóriumi eszközök; informatikai laboratóriumi eszközök; egyedi, nagy értékű kísérleti és gyakorlati eszközök; egyéb, a gyakorlati képzést szolgáló eszköz; amelyek megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. tárgyi eszközre vonatkozó meghatározásának.

5. A támogatás forrása, keretösszege
A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2008. évi központi kerete, a felhasználható teljes támogatási keretösszeg: 229.010.833 Ft.

6. A támogatás formája
A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás, amelyet kizárólag a pályázatban meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére lehet felhasználni. A pályázóknak az igényelt támogatási összegen felül önrészt nem kell vállalniuk. Maximálisan pályázható támogatási összeg: 20.000.000 Ft.

7. A pénzügyi lebonyolítás módja
Utófinanszírozás, az elnyert támogatási összegből - a benyújtott pályázatban szereplő, összegszerűen és részletesen indokolt kérelem alapján - támogatási előleg nyújtható, amelynek maximális mértéke az elnyert támogatási összeg 75%-a. Az elnyert támogatási összegen belül a megítélt támogatási előleg folyósítására a támogatási szerződés aláírását követően, a szerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén haladéktalanul sor kerül. A támogatási előlegre vonatkozóan utólagos elszámolási kötelezettség áll fenn, a támogatottaknak a beruházás teljes körű megvalósítására vonatkozóan benyújtott elszámolásuk keretében kell elszámolniuk a támogatási előleggel. A támogatottak a támogatási összeg fennmaradó részét a fentiek szerint benyújtott elszámolásuk elfogadása alapján kapják meg. A részletes eljárásról a támogatási szerződés rendelkezik.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben a karokra illetve a szakokra vonatkozó igényeit rangsorolni kell.

8. A támogatás feltételei
Érvényes pályázatot csak az a felsőoktatási intézmény adhat be, amely pályázatát a jelen felhíváshoz tartozó, KT-FO II /2008 jelű Pályázati dokumentációban foglaltak alapján készítette el.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó Pályázati dokumentációt a pályázó felsőoktatási intézmények 2008. augusztus 15-től elektronikus formában letölthetik az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az NSZFI honlapjáról. A pályázatról felvilágosítást nyújt: Várallyai Zsuzsanna támogatási szakreferens, telefon: 431-65-52.

9. A pályázat benyújtása
A Pályázati dokumentáció alapján elkészített pályázatokat 4, külön-külön összefűzött példányban, illetve 2 példányban elektronikus formában (CD-lemezen) legkésőbb 2008. szeptember 15-ig (postai bélyegző dátuma) postai úton az NSZFI Szakképzési és Felnőttképzési Támogatási Osztályára (1085 Budapest, Baross u. 52.), tértivevényesen elsőbbségi kézbesítéssel kell elküldeni. A késve benyújtott pályázatok nem kerülnek értékelésre.
A borítékra nyomtatott nagybetűkkel az alábbi szöveget kell ráírni: KT-FO II /2008 PÁLYÁZAT

10. A pályázat értékelése
A pályázatok formai értékelését az NSZFI végzi. A formailag nem megfelelő pályázatok nem kerülnek tartalmi értékelésre.
A benyújtott pályázatok hiánypótlására csupán önellenőrzés keretében, 2008. szeptember 22-ig (1085 Budapest, Baross u. 52.) kizárólag személyesen benyújtott hiánypótlás révén van lehetőség.
A pályázatok tartalmi értékelését az NSZFI által felkért, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkárának jóváhagyásával létrehozott Értékelő Bizottság végzi előszakértők munkáját követően - a Pályázati dokumentációban megadott értékelési szempontok alapján -, és tesz döntéselőkészítő javaslatot az oktatási és kulturális miniszter döntéséhez. Pályázatának eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.
A miniszteri döntésnek megfelelően, a támogatott pályázókkal az NSZFI köt támogatási szerződést legkésőbb 2008. november 28-ig.
A miniszteri döntésnek megfelelően, a támogatott pályázók részére a támogatási előlegeket az NSZFI a támogatási szerződés aláírását követően, a szerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén haladéktalanul átutalja.

11. A támogatás felhasználásának és az elszámolás benyújtásának határideje
A támogatás felhasználásának, valamint a felhasználás pénzügyi elszámolásának NSZFI-hez történő benyújtási határideje 2009. április 30.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok