2023. március 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felsőoktatási tankönyv- és szakkönyvtámogatási pályázat 2004

2004. május 12.
Az Oktatási Minisztérium megbízásából az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága pályázatot hirdet a felsőoktatásban széles körben használható tankönyvek és szakkönyvek nyomtatott és elektronikus kiadásának támogatására.


A program céljaira 2004-ben várhatóan 400 millió Ft áll rendelkezésre

Pályázatot nyújthatnak be könyvkiadással, illetve elektronikus oktatási anyagok, segédanyagok kifejlesztésével foglalkozó:

  • jogszerűen működő, Magyarországon bejegyzett könyvkiadók,
  • állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények,
  • egyházi és társadalmi szervezetek,
  • tudományos intézmények,
  • könyvtárak, továbbá
  • egyéb jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók.

A pályázat céljai a következők:

  1. A felsőoktatásban használható elektronikus tartalmak Interneten történő széles körű hozzáférésének támogatása. E komponens keretében olyan korszerű - például hipertextes, mozgóképes - felsőoktatási tananyagok kifejlesztését támogatjuk, amelyek a bevezetésre kerülő többciklusú lineáris képzés keretében széles körű alkalmazásra számíthatnak.
  2. A felsőoktatásban használható, tankönyvek és szakkönyvek kifejlesztésének támogatása (nyomtatott könyv, CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, videó)

A fenti két célra kiosztható támogatási keretösszegek aránya a beérkező pályázatok számának és a szakmai értékelés függvényének ismeretében kerül megállapításra. A két célra előreláthatóan 200 millió - 200 millió Ft áll rendelkezésre.

A B) típusú pályázatok esetében pályázatonként legfeljebb 3 millió Ft támogatás nyerhető el.

Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy pályázataikat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), kizárólag postai úton (legkésőbb 2004. június 4-i postabélyegzővel) az alábbi címre küldjék:

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
Felsőoktatási Pályázatok Osztálya / TKP
1244 Budapest, Postafiók 920.
Beküldési határidő: 2004. június 4.

A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus formátumban érhető el a következő címeken:

http://www.omai.hu
http://www.om.hu

A pályázati anyag beszerezhető továbbá
az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Ügyfélszolgálatán
1055 Budapest, Bihari János utca 5., Tel.: 06-1-301-3200, Fax: 06-1-301-3220,
illetve
az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodájában
1055 Budapest, Szalay utca 10-14. Tel.: 06-1-473-7433, 06-1-473-7670

A pályázatok elfogadásáról - a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium
2004. július folyamán tett javaslata alapján - az oktatási miniszter dönt.

A pályázaton támogatott műveknek legkésőbb 2005. június 30-ig meg kell jelenniük. A formailag nem megfelelő, illetve a késve érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Nem kaphat támogatást az a pályázó, aki nem tett eleget a korábbi pályázati fordulókban vállalt kötelezettségeinek.


Budapest, 2004. május 12.


Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok