2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázat

2005. augusztus 5.
Az Oktatási Minisztérium meghirdeti a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási pályázatot, a felsőoktatásban széles körben használható tankönyvek és szakkönyvek kiadásának támogatására.
Pályázatot nyújthatnak be könyvkiadással, illetve elektronikus oktatási anyagok, segédanyagok kifejlesztésével foglalkozó:
  • jogszerűen működő, Magyarországon bejegyzett könyvkiadók,
  • állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények,
  • egyházi és társadalmi szervezetek,
  • tudományos intézmények,
  • könyvtárak, továbbá
  • egyéb jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók.
A pályázat célja, hogy az átalakuló felsőoktatás számára biztosítsa a korszerű ismereteket közvetítő szakirodalmat, a felsőoktatásban használható tankönyvek és szakkönyvek kifejlesztésének támogatásával (nyomtatott könyv, CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, videó).
 
A fenti célra kiosztható vissza nem térítendő támogatási keretösszeg: 100 millió Ft, pályázatonként minimum 250 ezer, maximum 3 millió Ft támogatás nyerhető el, amelyet utófinanszírozás formájában biztosítunk. (Forrás: A költségvetési törvény alapján a XX. Fejezet 11/5/37)
 
A felsőoktatásban használható elektronikus tartalmak Interneten történő korlátlan és ingyenes hozzáférésének támogatásához külön OM - NKTH pályázat készül.
 
Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy pályázataikat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), kizárólag postai úton (legkésőbb 2005. szeptember 5-i postabélyegzővel) az alábbi címre küldjék:
 
Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
 
Felsőoktatási Pályázati Osztálya / TKP
 
1244 Budapest, Postafiók 920.
 
Beküldési határidő: 2005. szeptember 5.
 
A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus formátumban érhető el a következő címeken:
 
A pályázati anyag beszerezhető továbbá

az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Ügyfélszolgálatán
1055 Budapest, Bihari János utca 5., Tel.: 06-1-301-3200, Fax: 06-1-301-3220
illetve

az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodájában
1055 Budapest, Szalay utca 10-14. Tel.: 06-1-473-7433, 06-1-473-7670
 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, a formailag nem megfelelő, illetve a késve érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
 
Az elbírálás szempontjai:
A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat tudományági szakmai bírálók értékelik.
A pontozott és értékelt pályázatokat a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium szakmai követelményeknek és a rendelkezésre álló forrás nagyságának megfelelően rangsorolja és javaslatot tesz az oktatási miniszternek a támogatandó kiadványok körére.
 
A pályázatok elfogadásáról - a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium
október 5-ig tett javaslata alapján - az oktatási miniszter dönt 2005. október 30-ig.
 
A nyertes pályázatok listáját az OM és az OM Alapkezelő Igazgatóság honlapján (www.om.hu; www.omai.hu) tesszük közzé.
A nyertesekkel az Oktatási Minisztérium köt szerződést. A pályázat keretében a tankönyv/szakkönyv kifejlesztéséhez járul hozzá az Oktatási Minisztérium. A támogatás összege a tankönyv előkészítése során felmerülő, mérhető adatok alapján automatikusan kerül meghatározásra. A támogatás azonban felhasználható honorárium kifizetésére is, amennyiben dologi költségként jelentkezik.
 
További információ az Útmutatóban található, illetve felvilágosítás kérhető az OM Felsőoktatás-fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztályán, valamint az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztályán.
 
A pályázaton támogatott műveknek legkésőbb 2006. június 30-ig meg kell jelenniük.
 
Nem kaphat támogatást az a pályázó, aki nem tett eleget a korábbi pályázati fordulókban vállalt kötelezettségeinek.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok