2023. március 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a "Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban" ösztöndíjra

2008. december 19.
A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány kuratóriuma
az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával
ösztöndíjpályázatot hirdet

"Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban" címmel

Az ösztöndíj elnyerésére olyan személyek pályázhatnak, akik a hazai civil szektor hatékonyabb működését elősegítő témákból készítik:
 • szakdolgozatukat vagy
 • doktori értekezésüket.
Pályázhatnak továbbá azok az oktatók, kutatók, akik kutatómunkájukat a hazai civil szektor hatékonyabb működését elősegítő témákban végzik. A pályázók szíves figyelmébe ajánljuk a pályázati felhívás mellékletét képező, feldolgozásra ajánlott témák jegyzékét.

Az ösztöndíjpályázat kedvezményezettjei lehetnek*: a főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a kiegészítő képzésben és a doktori képzésben résztvevő főiskolai vagy egyetemi hallgatók; függetlenül attól, hogy a tanulmányaikat milyen oktatási formában végzik, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói. (A Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeit a 2005. évi CXXXIX. törvény melléklete tartalmazza.)

Szakdolgozat elkészítésére pályázhatnak azok főiskolai vagy egyetemi hallgatók, akik igazolják szakdolgozatuk, diplomamunkájuk témájának elfogadását.

Doktori értekezés elkészítésére pályázhatnak a doktoranduszok, illetve a doktorjelöltek (abszolutóriummal rendelkezők), akik igazolják témájuk elfogadását.

Kutatási ösztöndíjra pályázhatnak azok a PhD fokozattal rendelkező egyetemi/főiskolai oktatók, kutatók, akik a civil szektor témaköréből TDK dolgozatot, diplomamunkát, doktori értekezést készítő hallgatók konzulensei, és egyben kutatómunkájukat a nonprofit szektor hazai fejlesztését elősegítő témákban végzik.

A tanulmányaikat egymásra épülő rendszerben vagy több szakon végző hallgatók több alkalommal is benyújthatnak pályázatot:
 • a képzési szinteket lezáró diplomamunka, doktori értekezés vázlatával,
 • a szakonként külön-külön írt szakdolgozat vázlatával.
Az ösztöndíjjal folyósítható támogatás 3-8 hónapra szólhat.

A pályázattal elnyerhető ösztöndíj havi összege:
 • hallgatók részére 40 ezer Ft;
 • doktoranduszok részére 50 ezer Ft;
 • doktorjelöltek részére 80 ezer Ft;
 • oktatók részére 90 ezer Ft.
A pályázati forrásból várhatóan 15 fő támogatására nyílik lehetőség.

A pályázó az ösztöndíj elnyerésével vállalja, hogy a tanulmánya - szerzői jogdíj megfizetése nélkül - könyvtári gyűjteményben elhelyezve nyilvánossá, kutathatóvá válik, kiadványban vagy más módon megjelenhet.

A pályázathoz a következő dokumentumokat szükséges csatolni

a szakdolgozatot készítő hallgatóknak:
 • a pályázó szakmai életrajzát (tudományos érdeklődésének rövid összefoglalásával: tanulmányi súlypontok, speciális kollégiumok, diákköri munkák feltüntetésével);
 • a szakdolgozatként választott téma részletes vázlatát (3-5 oldal), a dolgozat várható terjedelmének és a feldolgozni tervezett irodalom jegyzékének feltüntetésével együtt;
 • hivatalos igazolást a szakdolgozat védésének várható időpontjáról;
 • hivatalos igazolást a hallgatói jogviszony befejezésének a várható időpontjáról;
 • a témavezető ajánlását;
 • az egyetem/főiskola tanulmányi hivatalának igazolását a szakdolgozatként választott téma elfogadásáról;
 • leckekönyvének másolatát a 2007/2008. tanév II. félévi eredményeivel.
a doktori disszertációt készítő személyeknek:
 • a pályázó szakmai életrajzát (tudományos érdeklődésének rövid összefoglalásával: diákköri munkák, szakdolgozat címe, esetleges publikációk megjelölésével);
 • az egyetemi oklevél másolatát;
 • igazolást a meglévő doktori vizsgák eredményeiről;
 • a doktori disszertáció címét, részletes vázlatát (3-5 oldal), a feldolgozni tervezett irodalom jegyzékét;
 • a Doktori Iskola vezetőjének az igazolását a disszertáció elkészítésének és védésének várható időpontjáról;
 • a témavezető ajánlását.
a kutatómunkát végző oktatóknak, kutatóknak:
 • tudományos programját (3-5 oldal);
 • tudományos életrajzát;
 • publikációs listáját (különös tekintettel a tervezett tudományos programhoz kapcsolódó tanulmányokra, cikkekre);
 • a tudományos fokozatát igazoló oklevél/bizonylat másolatát.
A pályázatok elfogadásáról a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány kuratóriuma a szakértői vélemények alapján várhatóan 2009. február végéig dönt.

Azonos szakmai értékű pályázatok esetén előnyben részesülnek a civil szervezeteknél önkéntes munkát végzett/végző hallgatók, oktatók. Kérjük csatolni a pályázathoz a civil szervezet igazolását a végzett munkáról.

A pályázatot az e célra készült formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletekkel kiegészítve két (egy eredeti és egy másolati) példányban és elektronikus formában (CD-n) is a következő postacímre kell benyújtani:

Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány ("HUMÁN pályázat")
1461 Budapest, Pf. 391.

Beküldési határidő: 2009. február 18.
(legkésőbb a 18-i postai bélyegzővel)

A pályázati anyag beszerezhető:
A pályázattal kapcsolatban szakmai felvilágosítást adnak:
A formailag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat a kuratórium nem értékeli.

Budapest, 2008. december 17.

Magyary Zoltán Felsőoktatási
Közalapítvány

* Nem pályázhatnak a meghirdető közalapítvány és a pályázatkezelő szerv azon dolgozói, akik a pályázattal kapcsolatos teendők ellátásában részt vesznek.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok