2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban 2006 - Pályázati felhívás

2005. december 5.
Pályázati felhívás
162/2005

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány kuratóriuma
és a Civil Társadalomért Alapítvány

ösztöndíjpályázatot hirdet
"Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban" címmel
 
A pályázat a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával kerül meghirdetésre.
Az ösztöndíj elnyerésére olyan személyek pályázhatnak, akik a hazai civil szektor hatékonyabb működését elősegítő témákból készítik:
 • szakdolgozatukat vagy
 • doktori értekezésüket.
Pályázhatnak továbbá azok az oktatók, kutatók, akik kutatómunkájukat a hazai civil szektor hatékonyabb működését elősegítő témákban végzik. A pályázók szíves figyelmébe ajánljuk a pályázati felhívás mellékletét képező, feldolgozásra ajánlott témák jegyzékét.

Az ösztöndíjpályázat kedvezményezettjei lehetnek*: a főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a kiegészítő képzésben és a doktori képzésben résztvevő főiskolai vagy egyetemi hallgatók; függetlenül attól, hogy a tanulmányaikat milyen oktatási formában végzik, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói. (A Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeit az 1993. évi LXXX. törvény melléklete tartalmazza.)

Szakdolgozat elkészítésére pályázhatnak azok a 2005/2006. tanévre beiratkozott végzős főiskolai vagy egyetemi hallgatók, akik igazolják szakdolgozatuk, diplomamunkájuk témájának elfogadását.
Doktori értekezés elkészítésére pályázhatnak a 2005/2006. tanévben harmadéves doktoranduszok, illetve a doktorjelöltek (abszolutóriummal rendelkezők).
Kutatási ösztöndíjra pályázhatnak azok a PhD fokozattal rendelkező egyetemi/főiskolai oktatók, kutatók, akik a civil szektor témaköréből TDK dolgozatot, diplomamunkát, doktori értekezést készítő hallgatók konzulensei, és egyben kutatómunkájukat a nonprofit szektor hazai fejlesztését elősegítő témákban végzik.

A tanulmányaikat egymásra épülő rendszerben vagy több szakon végző hallgatók több alkalommal is benyújthatnak pályázatot:
 • a képzési szinteket lezáró diplomamunka, doktori értekezés vázlatával,
 • a szakonként külön-külön írt szakdolgozat vázlatával.
Az ösztöndíjjal folyósítható támogatás maximum 1 évre szólhat.
 
A pályázattal elnyerhető ösztöndíj havi összege:
 • hallgatók részére 40 ezer Ft;
 • doktoranduszok részére 50 ezer Ft;
 • doktorjelöltek részére 80 ezer Ft;
 • oktatók részére 90 ezer Ft.
A pályázati forrásból várhatóan 20 fő támogatására nyílik lehetőség.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2006. április 1.

A pályázó az ösztöndíj elnyerésével vállalja, hogy a tanulmánya - szerzői jogdíj megfizetése nélkül - könyvtári gyűjteményben elhelyezve nyilvánossá, kutathatóvá válik, kiadványban vagy más módon megjelenhet.
A pályázathoz a következő dokumentumokat szükséges csatolni a szakdolgozatot készítő hallgatóknak:
 • a pályázó szakmai életrajzát (tudományos érdeklődésének rövid összefoglalásával: tanulmányi súlypontok, speciális kollégiumok, diákköri munkák feltüntetésével);
 • a szakdolgozatként választott téma részletes vázlatát (3-5 oldal), a dolgozat várható terjedelmének és a feldolgozni tervezett irodalom jegyzékének feltüntetésével együtt;
 • hivatalos igazolást a szakdolgozat védésének várható időpontjáról;
 • hivatalos igazolást a hallgatói jogviszony befejezésének a várható időpontjáról;
 • a témavezető ajánlását;
 • az egyetem/főiskola tanulmányi hivatalának igazolását a szakdolgozatként választott téma elfogadásáról;
 • leckekönyvének másolatát a 2005/2006. tanév I. félévi eredményeivel.
a doktori disszertációt készítő személyeknek:
 • a pályázó szakmai életrajzát (tudományos érdeklődésének rövid összefoglalásával: diákköri munkák, szakdolgozat címe, esetleges publikációk megjelölésével);
 • az egyetemi oklevél másolatát;
 • igazolást a meglévő doktori vizsgák eredményeiről;
 • a doktori disszertáció címét, részletes vázlatát (3-5 oldal), a feldolgozni tervezett irodalom jegyzékét;
 • a Doktori Iskola vezetőjének az igazolását a disszertáció elkészítésének és védésének várható időpontjáról;
 • a témavezető ajánlását.
a kutatómunkát végző oktatóknak, kutatóknak:
 • tudományos programját (3-5 oldal);
 • tudományos életrajzát;
 • publikációs listáját (különös tekintettel a tervezett tudományos programhoz kapcsolódó tanulmányokra, cikkekre);
 • a tudományos fokozatát igazoló oklevél/bizonylat másolatát.
A pályázatok elfogadásáról a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány kuratóriuma a Civil Társadalomért Alapítvány képviselőjével kiegészítve - a szakértői vélemények alapján - várhatóan 2006 márciusában dönt.
Azonos szakmai értékű pályázatok esetén előnyben részesülnek a civil szervezeteknél önkéntes munkát végzett/végző hallgatók, oktatók. Kérjük csatolni a pályázathoz a civil szervezet igazolását a végzett munkáról.
A pályázatot az e célra készült formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletekkel kiegészítve három (egy eredeti és két másolati) példányban és elektronikus formában is a következő címre kell benyújtani: Kurátor Kft. ("MZFK pályázat"), 1052 Budapest V., Váci u. 16/a.

Elektronikus formában:

Beküldési határidő: 2006. január 27.
(a helyszínen 12 óráig, illetve legkésőbb a január 27-i postai bélyegzővel)
A pályázati anyag beszerezhető:
 • a felsőoktatási intézmények tudományos ügyekért felelős szervezeti egységeinél;
 • a Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft-nél (1052 Budapest, Váci u. 16/a.);
 • az OM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.);
 • számítógépes hálózaton a www.om.hu és a www.civil.info.hu címen.
A pályázattal kapcsolatban szakmai felvilágosítást adnak:
A formailag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat a kuratórium nem értékeli.

Budapest, 2005. december 2.

Magyary Zoltán Felsőoktatási
Civil Társadalomért
Közalapítvány
Alapítvány


* Nem pályázhatnak a meghirdető köz/alapítványok és a pályázatkezelő szerv azon dolgozói, akik a pályázattal kapcsolatos teendők ellátásában részt vesznek.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok