2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Kapcsolatteremtés támogatása

2005. november 11.
2. Pályázati kiírás

Austrian Science and Research Liaison Office (ASO)

PROGRAM "Kapcsolatteremtés támogatása"

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁNAK IDEJE 2005. OKTÓBER 15.

AZ ASO MAGYARORSZÁGI PROGRAMJA
"Kapcsolatteremtés támogatása"

Az Austrian Science and Research Liaison Office (ASO) anyagi eszközeit az Osztrák Oktatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium (bm:bwk) biztosítja. Az ASO tevékenységi köre és programjai a két- és többoldalú tudományos együttműködést segítik elő. A támogatás meghatározott területre (Kelet- és Délkelet-Európa országai) vonatkozik, de nem korlátozza más partnerek részvételét sem. Célja: hasonló kutatási témák egyesítése és anyagi támogatása, különböző pénzügyi források felhasználásával. A "Kapcsolatteremtés támogatása" c. program elsősorban a délkelet-európai tudományos kutatókkal történő többoldalú együttműködést hivatott elősegíteni.

A támogatás módja:
 
Anyagi eszközök biztosítása a kutatók számára (útiköltség, szállásdíj és napidíj). Az útiköltség térítés csak a tömegközlekedési eszközökre vonatkozik (pl. vonat, 2. osztály)

A kérelmezők köre:
 
Az Austrian Science and Research Liaison Office a magyarországi székhelyű, tudományos tevékenységet folytató (kutatást végző) szervezetek (jogi személyek) számára nyújthat anyagi segítséget.

A támogatott országok:
 
Horvátország, Szerbia és Montenegró, a volt Jugoszlávia államai: Macedón Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, továbbá Ukrajna, Bulgária és Románia.

A támogatás elnyerésének feltételei:
  • A kutatót egy magyarországi kutatóintézet (kutatást végző szervezet) hívja meg valamely rendezvényére (konferencia, szeminárium, workshop, előadás, stb.), amely rendezvény egy osztrák partnerrel történő együttműködés keretében valósul meg.
  • A kérelmező, a meghívott tudományos kutató érkezése előtt benyújtja a kérelmet.
  • Kutatót meghívni csak a támogatott országok valamelyikéből lehet.
A támogatás kifizetési módja:
 
Az anyagi eszközök az alábbi feltételekkel állnak rendelkezésre:
  • A pénzügyi támogatás eldöntése és jóváhagyása a meghívott személy érkezése előtt történik.
  • A költségek csak minden szükséges bizonylat (számla, utazási jegy stb.) megléte esetén kerülnek megtérítésre.
A kérelmezőnek a kiadásairól szóló elszámolást legkésőbb 30 nappal a meghívott személy hazautazását követően kell benyújtani, a költségek megtérítése céljából, különben a megítélt támogatás érvénytelen. Az elszámolás és visszatérítés 2006-bAn történik, az elszámolás későbbi leadása nem teszi lehetővé a megítélt támogatás kifizetését.

A kérelem beadási ideje és helye:
 
A kérelmet 2006. január 15-ig bezárólag folyamatosan lehet benyújtani. Az elbírálás a kérelem beadástól számított 4 hétig tart.

A támogatás iránti kérelmet az illetékes magyarországi ASO-iroda címére, Budapestre kell benyújtani:

Austrian Science and Research Liaison Office (ASO), Budapest
Osztrák-Magyar Akció Alapítvány
H-1462 Budapest, Pf. 706

Egyéb megjegyzések:
 
A szükséges dokumentumokat megtekinthetik a kérelmezők a www.omaa.elte.hu Weboldalon, de ezen kívül az illetékes ASO-irodában közvetlenül is kérhetnek információt és segítséget.
  • A támogatási kérelem hiánytalan kitöltéséért, az adatok valódiságáért, valamint a kérelem határidőre történő beadásáért egyedül a kérelmező felelős.
  • Nem teljes és nem pontos, valamint nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazó kérelmeket nem tudunk figyelembe venni.
  • A "Kapcsolatteremtés támogatása" c. programra előzetesen 9000.- Euró áll rendelkezésre.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok