2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben, felvételi előkészítőn résztvevő cigány fiatalok támogatására

2003. február 25.

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon tanuló, államilag elismert, felsőfokú végzettséget, szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő, hátrányos helyzetű cigány fiatalok számára.

Pályázhatnak:

 • azok a hátrányos helyzetű roma hallgatók, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve havi illetményük nem haladja meg a minimálbér összegét, és felsőfokú intézmények keretében az első-, illetve másoddiploma, vagy szakképesítés megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben vesznek részt, továbbá
 • a felvételi előkészítőt szervező felsőoktatási intézmények, és a velük megállapodást kötő civil szervezetek.

Az évet halasztó, az előző félévet sikertelenül záró, kreditrendszerű képzés esetén az előző félévben 15 kredit pontnál kevesebbet teljesítő hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a minimálbér összegét meghaladó keresettel rendelkezők nem részesülhetnek támogatásban.

A felsőfokú tanulmányokat végző hallgatók pályázatához az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:

 1. Önéletrajzot (mivel a támogatást roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a vállalást tartalmazza)
 2. A felsőoktatási intézmény igazolását az érvényes hallgatói jogviszonyról
 3. Az oktatási intézmény hivatalos igazolását a képzési költségtérítés féléves összegéről
 4. A leckekönyv előző félévi hitelesített másolatát.
 5. A helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslatát.
 6. A munkáltató által kiállított jövedelemigazolást, vagy a hallgató nyilatkozatát, hogy nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel.

Az előkészítőt szervezők esetében az alábbi dokumentumok beküldése szükséges:

 • az előkészítőre beiratkozott cigány származású hallgatók névsora,
 • a résztvevő hallgatók önéletrajza (mivel a támogatást roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a vállalást tartalmazza)
 • az előkészítő programja, költségvetése,
 • az érettségi bizonyítvány fénymásolata (a tárgyévben érettségizők az érettségi bizonyítvány megszerzését követően teljesítik),
 • a civil szervezet cégbírósági bejegyzésének 30 napnál nem régebbi hitelesített másolata,
 • a civil szervezet és a vele együttműködő intézmény között létrejött megállapodás.

A támogatás módja, mértéke

A pályázat keretében az Oktatási Minisztérium költségtérítési támogatást nyújt 2002/2003-as tanév II. félévére, illetve a keresztféléves képzés első évfolyamát végzők esetén a tanév első félévére, valamint az előkészítőt szervezőknek az előkészítőn résztvevők számarányának figyelembevételével

A támogatást közvetlenül a képesítést biztosító felsőoktatási-, illetve felvételi előkészítő esetében a pályázatot benyújtó intézménynek, vagy civil szervezetnek folyósítjuk.

A pályázók részleges vagy teljes képzési költségtérítési támogatásban részesülhetnek. A támogatás felső határa a képzési költségtérítés összege.

A pedagógus pályát választó hallgatók elnyerhetik a képzési költségük teljes összegét.

A másoddiplomás képzésben résztvevők a képzési költség 50 %-át nyerhetik el.

***

A pályázat beadási határideje: 2003. március 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2003. április 10.

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Oktatási Minisztérium Nemzetiségi és Etnikai Oktatási Főosztály “Képzési költségtérítési pályázat” 1054 Budapest, Szalay u. 10-14.

Információ a 06 (1) 473-7531, vagy a 06-1-473-7324-es telefonszámon kérhető.

A hiányos vagy határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. Az a pályázó, aki a jelen pályázat alapján jogosulatlanul veszi igénybe a költségvetési támogatást, - a szerződésben rögzített visszafizetési kötelezettségen túl- két évig az Oktatási Minisztériumtól semmilyen jogcímen nem kaphat újabb támogatást.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok