2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására

2005. október 12.
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon tanuló, államilag elismert, felsőfokú végzettséget, szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő, hátrányos helyzetű roma fiatalok számára.

Pályázhatnak:
  • Az első diploma, vagy felsőfokú szakképesítés megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben, illetve másoddiploma és az első tudományos fokozat (Phd) megszerzésére irányuló képzésben résztvevő roma hallgatók, akik a 2004/2005-ös tanévben is pályáztak.
  • A pályázat keretében az Oktatási Minisztérium költségtérítési támogatást nyújt 2005/2006-os tanév I. félévére beiratkozott, felsőfokú tanulmányait folytató roma hallgatóknak az alábbi pályázati feltételek szerint.

Az évet halasztó, az előző félévet sikertelenül záró, kreditrendszerű képzés esetén az előző félévben 15 kredit pontnál kevesebbet teljesítő, valamint köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.

A pályázaton csak azok a legalább II. évfolyamos hallgatók vehetnek részt, akik már két félévet sikeresen elvégeztek. Az ez évben kezdő, keresztféléves képzésben résztvevő hallgatók a pályázaton nem vehetnek részt.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:

  1. Önéletrajz (mivel a támogatást hátrányos helyzetű roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a körülményt és az etnikai hovatartozást tartalmazza)
  2. igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról, amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről
  3. igazolás a képzési költségtérítés féléves összegéről
  4. a leckekönyv előző félévi hitelesített másolata.
  5. a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata
  6. a pályázati adatlap kitöltve, aláírva.

(A pályázati adatlap letölthető az Oktatási Minisztérium honlapjáról: www.om.hu (felsőoktatás/pályázatok), illetve levélben is kérhető az alábbi címen: Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Iroda, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Telefon: 06-1-473-7755, 473-7670)


A támogatás mértéke, módja

Az Oktatási Minisztérium a támogatást közvetlenül a felsőoktatási intézménynek folyósítja.

A pályázók részleges-, vagy teljes képzési költségtérítési támogatásban részesülhetnek. A támogatás felső határa a képzési költségtérítés összege.
Az Oktatási Minisztérium kiemelten támogatja a pedagógus pályára készülő hallgatókat. A másoddiplomát, valamint az első tudományos fokozat (Phd) szerző pályázók a költségtérítésük 50%-át, legfeljebb 25.000 forint összegű támogatást nyerhetnek el.

Elbírálás: A pályázatról az Oktatási Minisztérium által kijelölt Értékelő Bizottság javaslata alapján az OM közigazgatási államtitkára dönt.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos, vagy határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Az a pályázó, aki a jelen pályázat alapján jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, két évig az Oktatási Minisztériumtól és az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságától semmilyen jogcímen nem kaphat újabb támogatást.

A pályázat postára adási határideje: 2005. október 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2005. október 31.
A pályázók értesítése levélben: 2005. november 8.

A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó a pályázatát legkésőbb 2005. október 25-ig postára adja (javasolt ajánlott küldeményként). A határidőn túl beérkezett pályázatokkal kapcsolatban, csak abban az esetben fogadunk el reklamációt, ha a pályázó postai tértivevénnyel igazolja, hogy a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidőben a megfelelő címre küldte meg. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázati anyag eljuttatása során elkövetett mulasztásokért a felelősség a pályázót terheli.

Az Oktatási Minisztérium a Támogatási szerződést a pályázaton nyertes hallgatók felsőoktatási intézményeivel köti meg.

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:

Oktatási Minisztérium
Nemzetiségi és Etnikai
Oktatási Főosztály
"Képzési költségtérítési pályázat"
Budapest
Szalay u. 10-14
1055

Információ a 06 (1) 473-7324-es telefonszámon kérhető.
Témafelelős: Raduly IstvánOktatási Minisztérium
 
Kapcsolódó dokumentumok:
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok