2023. április 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2005/2006. tanév második félévére vonatkozóan

2006. március 16.
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon tanuló, államilag elismert, felsőfokú végzettséget, szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő, hátrányos helyzetű roma fiatalok számára.

A pályázat célja:
a felsőfokú tanulmányokat folytató roma fiatalok képzési költségeihez történő hozzájárulás

Pályázhatnak:
az első diploma, vagy felsőfokú szakképesítés megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben, illetve másoddiploma és az első tudományos fokozat (Phd) megszerzésére irányuló képzésben résztvevő roma hallgatók.

A pályázat keretében az Oktatási Minisztérium költségtérítési támogatást nyújt 2005/2006-os tanév II. félévére beiratkozott, felsőfokú tanulmányait folytató roma hallgatóknak az alábbi pályázati feltételek szerint.

Az évet halasztó, az előző félévet sikertelenül záró, kreditrendszerű képzés esetén az előző félévben 15 kredit pontnál kevesebbet teljesítő, valamint köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.

A pályázaton csak azok a legalább II. évfolyamos hallgatók vehetnek részt, akik már három félévet sikeresen elvégeztek. Az ez évben kezdő, keresztféléves képzésben résztvevő hallgatók a pályázaton nem vehetnek részt.

A jelen pályázaton felhasználható keret:

A jelen pályázaton felhasználható keret 7,5 MFt, amelynek pénzügyi fedezete a XX. Oktatási Minisztérium 11/7/12/2 Nemzetiségi Oktatásfejlesztési program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kereten ténylegesen rendelkezésre áll.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:

1. Önéletrajz (mivel a támogatást hátrányos helyzetű roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a körülményt és az etnikai hovatartozást tartalmazza)
2. igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és pecséttel ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről
3. igazolás (aláírással és pecséttel ellátva) a képzési költségtérítés féléves összegéről
4. a leckekönyv előző félévi hitelesített másolata.
5. a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata, (egyéb szervezet támogató javaslatát nem áll módunkban elfogadni);
6. a pályázati adatlap kitöltve, aláírva.

A támogatás mértéke, módja
Az Oktatási Minisztérium a támogatást közvetlenül a felsőoktatási intézménynek folyósítja.
A pályázók részleges-, vagy teljes képzési költségtérítési támogatásban részesülhetnek. A támogatás felső határa a képzési költségtérítés összege.

Az Oktatási Minisztérium kiemelten támogatja a pedagógus pályára készülő hallgatókat. A másoddiplomát, valamint az első tudományos fokozat (Phd) szerző pályázók a költségtérítésük 50%-át, legfeljebb 25.000 forint összegű támogatást nyerhetnek el.

Elbírálás: A pályázatról az Oktatási Minisztérium által kijelölt Értékelő Bizottság javaslata alapján az OM közigazgatási államtitkára dönt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos, vagy határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Az a pályázó, aki a jelen pályázat alapján jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, két évig az Oktatási Minisztériumtól és az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságától semmilyen jogcímen nem kaphat újabb támogatást.

A pályázat postára adási határideje: 2006. április 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2006. május 3.
A pályázók értesítése levélben: 2006. május 10.

A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó a pályázatát legkésőbb 2006. április 18-ig postára adja (javasolt ajánlott küldeményként). A pályázatokkal kapcsolatban csak abban az esetben fogadunk el reklamációt, ha a pályázó postai tértivevénnyel igazolja, hogy a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidőben a megfelelő címre küldte meg. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázati anyag eljuttatása során elkövetett mulasztásokért a felelősség a pályázót terheli.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2006. március 31.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2006. június 30.

Az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálya reklamációt csak abban az esetben fogadhat el, ha a pályázó a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidőben a megfelelő címre küldi meg.

A pályázatot 2006. április 18. (postabélyegző) az alábbi címre kérjük ajánlott küldeményként eljuttatni:

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
Felsőoktatási Pályázati Osztály
"Képzési költségtérítési pályázat"
Budapest
Pf. 920
1244
Információ a (1) 301-3270-es telefonszámon kérhető.

A pályázati adatlap az Oktatási Minisztérium és az OM Alapkezelő honlapjáról tölthető le a www.om.hu vagy a www.omai.hu címről.

Az Oktatási Minisztérium a Támogatási szerződést a pályázaton nyertes hallgatók felsőoktatási intézményeivel köti meg, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok