2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2006/2007. tanév második félévére vonatkozóan

2007. március 14.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon folyó, államilag elismert, első vagy másoddiploma, és első tudományos fokozat (PhD) megszerzésére irányuló képzésben résztvevő, hátrányos helyzetű roma fiatalok számára.

A pályázat célja:
a felsőfokú tanulmányokat folytató roma fiatalok képzési költségeihez történő hozzájárulás

Pályázhatnak:
az első diploma megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben, illetve másoddiploma és az első tudományos fokozat (DPhd) megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben résztvevő roma hallgatók.

A pályázat keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium nem visszatérítendő költségtérítési támogatást nyújt 2006/2007-es tanév második félévére beiratkozott, felsőfokú tanulmányait folytató roma hallgatóknak az alábbi pályázati feltételek szerint.

Az évet halasztó, az előző félévet sikertelenül záró, kreditrendszerű képzés esetén az előző félévben 15 kredit pontnál kevesebbet teljesítő (kivéve, ha a megszerezhető kredit pont kevesebb, mint 15 kredit), valamint köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.

A pályázaton csak azok a legalább III. évfolyamos hallgatók vehetnek részt, akik már öt félévet sikeresen elvégeztek. A keresztféléves képzésben résztvevő hallgatók a pályázaton nem vehetnek részt.

A jelen pályázaton felhasználható keret:

A jelen pályázaton felhasználható keret 5000000 Ft, amelynek pénzügyi fedezete a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/7/4/3 Nemzetiség, kisebbségi és integrációs programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kereten ténylegesen rendelkezésre áll.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:
  1. Önéletrajz (mivel a támogatást hátrányos helyzetű roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a körülményt és az etnikai hovatartozást tartalmazza);
  2. eredeti igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és pecséttel ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről;
  3. eredeti igazolás (aláírással és pecséttel ellátva) a képzési költségtérítés féléves összegéről;
  4. a leckekönyv előző félévi hitelesített másolata;
  5. a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata, (egyéb szervezet támogató javaslatát nem áll módunkban elfogadni);
  6. a pályázati adatlap kitöltve, aláírva.
A támogatás mértéke, módja
A támogatás közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kerül folyósításra.
A pályázók részleges-, vagy teljes képzési költségtérítési támogatásban részesülhetnek. A támogatás felső határa a képzési költségtérítés összege.

A másoddiplomát, valamint az első tudományos fokozat (Phd) szerző pályázók a költségtérítésük 50%-át, legfeljebb 25.000 forint összegű támogatást nyerhetnek el.

Elbírálás: A pályázatról az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kijelölt Értékelő Bizottság javaslata alapján az OKM államtitkára dönt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos, vagy határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Az a pályázó, aki a jelen pályázat alapján jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, két évig az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól semmilyen jogcímen nem kaphat újabb támogatást.

A pályázat postára adási határideje: 2007. április 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. április 27.
A pályázók értesítése levélben: 2007. május 3.

A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó a pályázatát legkésőbb 2007. április 12-ig postára adja (javasolt ajánlott küldeményként). A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázati anyag eljuttatása során elkövetett mulasztásokért a felelősség a pályázót terheli.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2007. március 1.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2007. június 30.

Az OKM Támogatáskezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálya reklamációt csak abban az esetben fogadhat el, ha a pályázó a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidőben a megfelelő címre küldi meg.

A pályázatot 2007. április 12. (postabélyegző) az alábbi címre kérjük ajánlott küldeményként eljuttatni:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Felsőoktatási Pályázati Osztály
"Képzési költségtérítési pályázat"
Budapest
Pf. 920
1244

Információ a (1) 301-3270-es telefonszámon kérhető.

A pályázati adatlap az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az OKM Támogatáskezelő honlapjáról tölthető le a www.okm.gov.hu vagy a www.okmt.hu címről.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az OKM Támogatáskezelő a Támogatási szerződést a pályázaton nyertes hallgatók felsőoktatási intézményeivel köti meg, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok