2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2008/2009. tanév első félévére vonatkozóan

2008. november 26.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon folyó, államilag elismert első - vagy másoddiploma, és első tudományos fokozat (PhD) megszerzésére irányuló képzésben résztvevő, roma fiatalok számára.

A pályázat célja:
a felsőfokú tanulmányokat folytató roma fiatalok képzési költségeihez történő hozzájárulás

Pályázhatnak:
az első diploma megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben, illetve másoddiploma és az első tudományos fokozat (Phd) megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben résztvevő roma hallgatók.

A pályázat keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium vissza nem térítendő költségtérítési támogatást nyújt a 2008/2009-as tanév első félévére beiratkozott, felsőfokú tanulmányait folytató roma hallgatóknak az alábbi pályázati feltételek szerint.

Az évet halasztó, az előző félévet sikertelenül záró, kreditrendszerű képzés esetén az előző félévben 15 kredit pontnál kevesebbet teljesítő (kivéve, ha a megszerezhető kredit pont kevesebb, mint 15 kredit), vagy az a hallgató, aki az adott szak, szakpár képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt túllépi, valamint közszolgálati jogviszonnyal rendelkező hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.

A pályázaton csak azok a legalább V. évfolyamos hallgatók vehetnek részt, akik már nyolc félévet sikeresen elvégeztek. A keresztféléves képzésben résztvevő hallgatók a pályázaton nem vehetnek részt.

A jelen pályázaton felhasználható keret:
A jelen pályázaton felhasználható keret 2 500 000 Ft, amelynek pénzügyi fedezete a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/7/4/ Nemzetiség, kisebbségi és integrációs programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kereten rendelkezésre áll.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük megküldeni:
  1. az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő honlapjáról letölthető pályázati adatlap és a hozzá tartozó nyilatkozat;
  2. önéletrajz (mivel a támogatást roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza az etnikai hovatartozást tartalmazza);
  3. eredeti igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és pecséttel ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről;
  4. eredeti igazolás (aláírással és pecséttel ellátva) a képzési költségtérítés féléves összegéről;
  5. a leckekönyv előző félévi hitelesített másolata;
  6. a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata (egyéb szervezet támogató javaslatát nem áll módunkban elfogadni)
A támogatás mértéke, módja:
A támogatás közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kerül folyósításra. A pályázók részleges- vagy teljes képzési költségtérítési támogatásban részesülhetnek. A támogatás felső határa a képzési költségtérítés összege.
A másoddiplomát, valamint az első tudományos fokozat (PhD) szerző pályázók a költségtérítésük 50%-át, de legfeljebb 25.000 forint összegű támogatást nyerhetnek el.

Elbírálás:
A pályázatról az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kijelölt Értékelő Bizottság javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter dönt.

A pályázat döntés előkészítésében résztvevők:
Dr. Borovszky Tímea Oktatási és Kulturális Minisztérium, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
Sörös Iván Oktatási és Kulturális Minisztérium, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
Raduly István Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemzetiségi Főosztály
Dr. Felsmann-Vass Virág Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Roma Integrációs Főosztály
Kovács Árpádné Miniszterelnöki Hivatal, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály
Iványi Szilvia, OKM Támogatáskezelő Igazgatósága

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos, vagy határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Az a pályázó, aki a jelen pályázat alapján jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, két évig az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól semmilyen jogcímen nem kaphat újabb támogatást.

A pályázat postára adási határideje: 2008. december 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 15.

A pályázók értesítése levélben történik. A pályázat eredményeit az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő honlapján is közzétesszük.

A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó a pályázatát legkésőbb 2008. december 31-ig postára adja, ajánlott küldeményként. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázati anyag eljuttatása során elkövetett mulasztásokért a felelősség a pályázót terheli.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2008. szeptember 1.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2009. február 28.

Az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelő Önálló Osztálya reklamációt csak abban az esetben fogadhat el, ha a pályázó a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidőben a megfelelő címre küldi meg.

A pályázatot 2008. december 31-ig (postabélyegző) az alábbi címre kérjük ajánlott küldeményként eljuttatni:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály
"Költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatása"
Budapest
Pf. 564
1374

Információ a (1) 301-3255-ös telefonszámon kérhető.

A pályázati adatlap és a hozzá tartózó nyilatkozat az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az OKM Támogatáskezelő honlapjáról tölthető le a www.okm.gov.hu vagy a www.okmt.hu címről.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az OKM Támogatáskezelő a Támogatási szerződést a pályázaton nyertes hallgatók felsőoktatási intézményeivel köti meg, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást.

A pályázatra egyebekben a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet szabályai az irányadók.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok