2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Könyvtártámogatási pályázat

2003. február 13.
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények könyvtárainak támogatására a hallgatók és oktatók jobb szakirodalmi (nyomtatott formában vagy elektronikus hordozón megjelenő szakkönyvek, folyóiratok) ellátása érdekében.

A pályázat céljára 2003-ban 150 millió Ft áll rendelkezésre.

Támogatandó célok:

- A felsőoktatási intézmények egységes könyvtári rendszerei növekvő állománygyarapítási igényeinek támogatása,
- több könyvtár (könyvtárak társulásai) közös beszerzése a dokumentumok közös, hatékonyabb hasznosítása,
- az új szakok szakirodalmi alapjainak megteremtése, folyamatos fejlesztése,
- szakfolyóiratok és adatbázisok folyamatos rendelésének elősegítése,
- monografikus szakirodalom beszerzésének támogatása,
- speciális, egyedi könyvtári gyarapítási igények kielégítése,
- retrospektív könyvtári állománybeszerzések, egyes szakterületeken a szakirodalmi fehér foltok felszámolása,
- a PhD képzés szakirodalmi hátterének fejlesztése,
- külföldi magyar intézetek szakkönyv és folyóirat állománygyarapítása,
- a külföldön folyó magyar nyelvű felsőfokú pedagógusképzés könyvtári hátterének biztosítása,
- a hungarológia oktatás szakirodalmi hátterének megteremtése.

A pályázók köre

- az állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények egyetemi (központi) vagy főiskolai (központi) könyvtárai,*
- a külföldi magyar intézetek és Collegium Hungaricumok,
- a Balassi Bálint Intézet,
- a magyar nyelvű képzést folytató külföldi felsőoktatási intézmények, ill. könyvtáraik. **

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok az intézmények (könyvtárak), amelyek:

- gondoskodnak a beszerzett dokumentumok magas szintű formai és tartalmi feltárásáról, a kapcsolatos információkat gyorsan és az érintett felhasználói kör számára teljes mértékben biztosítják (pl. on-line elérhető katalógusok révén),
- jelentős könyvtári nyitvatartási idővel és szaktájékoztatással folyamatosan biztosítják a beszerzett dokumentumok helyi elérhetőségét,
- könyvtárközi kölcsönzéssel lehetővé teszik az országos elérhetőséget is,
- társulás tagjaként a beszerzett dokumentumokat több intézmény felhasználói számára teszik folyamatosan hozzáférhetővé.

Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy pályázatukat 3 példányban, kizárólag postai úton (legkésőbb 2003. február 28-i postabélyegzővel) az alábbi címre küldjék:

Felsőoktatási Pályázatok Irodája / KP
Professzorok Háza, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. V. em. 505.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2003. február 28.

A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül,
elektronikus formában elérhető a következő címeken:

http://www.fpi.hu;

A pályázati anyag beszerezhető továbbá
az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodájában - 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Tel.: 473-7433, 473-7670, valamint
a Felsőoktatási Pályázatok Irodájában - 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. V. em. 505.
Tel: 343-0163, 343-0588, Fax: 343-0587

A pályázatok elfogadásáról - a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium
2003. április 11-ig tett javaslata alapján - az oktatási miniszter dönt.

A formailag nem megfelelő, illetve késve érkezett pályázatokat nem bíráljuk el. Nem kaphat támogatást a pályázó, ha nem tett eleget az előző pályázati kiírás alapján elnyert támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek.


*Intézményenként csak egy könyvtár pályázhat, összeállítva az intézmények karainak, illetve egyéb szervezeti egységeinek fejlesztési igényeit.

** Magyarországi közvetítő intézményen keresztül.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok