2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj

2002. október 8.
Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Kuratóriuma pályázatot hirdet Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Kuratóriuma pályázatot hirdet

MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRAAz ösztöndíjra pályázhatnak az 1998 január elseje óta kiemelkedő eredménnyel PhD vagy a jogszabály szerint azzal egyenértékű tudományos fokozatot szerzett magyar állampolgárságú oktatók és kutatók, akik 2003. december 31-éig nem töltik be a 40. életévüket.

Az ösztöndíjasoknak egy évig, illetve a külföldről hazatérőknek egy/két évig valamelyik magyarországi felsőoktatási intézményben kell kutatómunkát végezniük. Az egyéves ösztöndíj - a kuratórium által meghatározott szigorú feltételekkel - további egy évvel meghosszabbítható. Az ösztöndíj folyósítása idején egyéb rendszeres jövedelemszerző tevékenység nem folytatható. A kuratóriumnak maximum 8 ösztöndíj odaítélésére van lehetősége.Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2003. szeptember 1.

Az ösztöndíj nettó összege: 200 000,- Ft/hó.

Az ösztöndíjhoz az első évre max. 800 000,- Ft, hosszabbítás esetén további 200 000,- Ft kutatási támogatás igényelhető.A pályázatot négy (egy eredeti és három másolati) példányban kell beadni - az e célra készült formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges mellékletekkel kiegészítve - az alábbi címre:

Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért

1055 Budapest, V., Szalay u. 10-14.

Beküldési határidő: 2003. január 31.

(a helyszínen 12 óráig, illetve legkésőbbi január 31-i postai bélyegzővel)A pályázati anyag beszerezhető:

- a pályázó intézményének tudományos ügyekért felelős szervezeti egységénél;

- a Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft-nél - 1052 Budapest, Váci u. 16/a.;

- az OM Ügyfélszolgálati Irodán - 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül is elérhető a következő címen: http://www.fpi.hu

A pályázathoz szükséges űrlapok: pályázati adatlap, tudományági besorolások kódja, fogadónyilatkozat.

A pályázathoz szükséges anyagokA pályázat benyújtásához szükséges két kiemelkedő tudományos személyiség (magyar és/vagy külföldi) ajánlása, amelyet az ajánlók közvetlenül az Alapítvány címére küldenek meg.

A pályázatok elfogadásáról a Kuratórium - a pályázatok szakmai bírálata alapján kiválasztott jelöltek személyes meghallgatása után - 2003. május 30-ig dönt.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a külföldi kutatómunkából hazatérő fiatalok.

A formailag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem értékeljük.Budapest, 2002. október 4.

Alapítvány

a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért

KuratóriumaSzámlaszám: 10200823-22221472-00000000 Adószám: 196671-80-1-41


ALAPÍTVÁNY A MAGYAR FELSŐOKTATÁSÉRT ÉS KUTATÁSÉRTA MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ANYAGOKĄ Hiánytalanul kitöltött ADATLAP* (név, születési hely, év, végzettség, munkahely, beosztás, tudományos fokozat, a fokozat megszerzésének éve stb.).Ą FOGADÓ NYILATKOZAT [A kutatás helyszínéül választott felsőoktatási intézmény/kar/tanszék vezetőinek nyilatkozata a pályázó fogadásáról és az elnyert kutatás-támogatási keret - lehetőleg kezelési költség felszámítása nélküli - kezelésének vállalásáról (saját intézmény esetén is)].Ą A pályázó: - tudományos programja (max. 3 oldal!);

- tudományos programjának megvalósításához szükséges kutatástámogatási igény, a részletes költségterv és annak indoklása;

- tudományos életrajza;

- publikációs listája (különös tekintettel a tervezett tudományos programhoz kapcsolódó tanulmányokra, cikkekre) az alábbi csoportosításban:

  • tudományos (magyar/külföldi; referált/nem referált),

  • ismeretterjesztő (magyar/külföldi; referált/nem referált);

- PhD disszertációjának tézisei,

- PhD disszertációjáról készült bírálatok másolatai;

- tudományos fokozatát igazoló oklevél/bizonylat másolata;**

- kiemelkedő nemzetközi tevékenységének bemutatása

(pl.: külföldi ösztöndíj, külföldi meghívások, külföldi előadások,

részvétel nemzetközi bizottságok munkájában stb.);

- az eddig elnyert kutatási megbízásainak adatai (a megbízó/támoga- tó neve, a téma címe, a projekt nyilvántartási száma, a megbízás/támogatás összege, a projekt kezdetének és befejezésének éve).

Ą A pályázathoz szükséges két kiemelkedő tudományos személyiség (magyar és/vagy külföldi) ajánlása, amelyet az ajánlók közvetlenül az Alapítvány címére küldenek meg.

Ą A pályázathoz csatolandó 1-1 db, a pályázó nevére megcímzett A/4-es és A/5-ös méretű válaszboríték.Külföldről hazatérőnek számít, illetve kétéves ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki közvetlenül az ösztöndíj megkezdése előtt legalább egy évig ösztöndíjjal vagy egyéb keretek között (pl.: együttműködési szerződés stb.) külföldi kutatócsoportban végezte kutatómunkáját.Beküldési cím:

Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért

1055 Budapest, V., Szalay u. 10-14.Beküldési határidő:

2003. január 31.

(a helyszínen 12 óráig, illetve legkésőbbi január 31-i postai bélyegzővel)Budapest, 2002. október 4.

Alapítvány

a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Kuratóriuma

*- Az ADATLAP másolható; **- Legkésőbb a személyes meghallgatás idején be kell mutatni.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok