2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázat

2009. december 17.
A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány (MZFK) meghirdeti
az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával megvalósuló második
 
Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázatot
 
A pályázat célja
A pályázat célja a nemzetközi tapasztalattal és kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkező tehetséges fiatal oktatók-kutatók itthon tartása, illetve hazatérésük elősegítése.
Az ösztöndíj bármely tudományterületről olyan fiatal, tehetséges oktató-kutatók tudományos életpályáját támogatja, akik vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt valamelyik magyar felsőoktatási intézményben végzik tudományos kutatómunkájukat.
 
A pályázat tárgya
Azon kiemelkedő fiatal oktató-kutatók Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjban részesítése, akik kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkeznek.
 
A finanszírozás forrása
A pályázatot a MZFK háromszor hirdeti meg. A teljes támogatás összege: 294 030 000 Ft, melyet 85%-ban az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus és 15%-ban a MZFK finanszíroz. Az első pályázati fordulón (2008-as kiírásban) a teljes támogatásból 111 537 100 Ft-ot, a második kiírásban (2009-es kiírás) 110 167 550 Ft-ot osztott ki a Közalapítvány. A harmadik fordulóban (2009 második kiírásban) 72 325 350 Ft kiosztására van lehetőség a nyertes pályázók között.
 
A támogatás összege
A támogatás két részből tevődik össze:
  • egy havi ösztöndíjból, melynek összege: 302 500 Ft [*],és
  • kutatástámogatásból, amely összege évente maximálisan 948 750 Ft.
Ösztöndíjasonként adható éves támogatás maximális összege 4 578 750 Ft.
A kutatástámogatás összege tartalmazza az ÁFÁ-t.
 
A támogatás időtartalma
A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra a kutatók maximum 12 hónapra pályázhatnak, mivel az ösztöndíjas időszak nem tarthat tovább 2011. március 31-nél.
 
Támogatható tudományterületek:
A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak.
 
A pályázat célcsoportja
A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra azon kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó, nemzetközi tapasztalattal rendelkező fiatal posztdoktorok pályázhatnak, akik a kiírás évében nem töltik be a 40 életévüket. A pályázónak emellett PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal kell rendelkeznie, melyet nem régebben szerzett, mint a pályázat beadásának határidejét megelőző 8 év. A pályázónak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj ideje alatt egy magyar felsőoktatási intézményben (az intézmény beleegyező nyilatkozatát csatolni kell) végzi tudományos kutatómunkáját, és az ösztöndíj mellett nem folytat egyéb rendszeres jövedelemszerző tevékenységet, illetve nem részesül más tudományos ösztöndíjban.
 
Támogatható költségek
Az ösztöndíjas az ösztöndíj időtartama alatt kétféle támogatásban részesül: havi ösztöndíjban és egyszeri kutatástámogatásban. A kutatástámogatás kizárólag olyan költségek fedezetére használható fel, amely közvetlenül kapcsolódik a kutatási tevékenységhez. A kutatástámogatást a Közalapítvány annak a felsőoktatási intézménynek a számlájára utalja, amelyben az ösztöndíjas a kutatásait végzi, így a támogatásból beszerzett eszközök a felsőoktatási intézmény tulajdonát képezik. Az eszközök beszerzésén kívül e támogatásból konferencia részvétel, külföldi tanulmányút, kutatásokhoz szükséges alapanyagok, publikáció, fogyó eszközök beszerzése finanszírozható. A támogatásból általános (rezsi) költségek nem finanszírozhatóak.
 
A pályázatokat az alábbi kritériumok alapján értékelik
  • A pályázó szakmai és tudományos tevékenysége;
  • A pályázó külföldi tudományos tevékenysége;
  • A munkaterv tudományos értéke, és annak vizsgálata, hogy a befogadó intézmény alkalmas-e a kutatási program elvégzésének biztosítására.
Beszámolás
Minden ösztöndíjasnak egy időközi (a támogatási idő felénél) és egy záró beszámolót kell készítenie a Közalapítvány felé. A beszámolóknak tájékoztatást kell adniuk a kutatás előrehaladásáról, a felmerült költségekről. A beszámolók esedékességéről a Közalapítvány a határidő előtt 30 nappal felhívja az ösztöndíjasok figyelmét.
 
A támogatás kezdete
Az ösztöndíjas időszak kezdete legkésőbb: 2010. április 1. Az első ösztöndíj utalását a támogatás kezdetét követő hónap 5-ig, a kutatástámogatás utalását a második hónap végéig egy összegben teljesíti a Közalapítvány. A Kutatástámogatás összegének felhasználása az ösztöndíjas időszakkal egy időben megkezdődhet.
 
Nyilvánosság
A Közalapítvány a nyertesek listáját saját honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján teszi közzé.
Az ösztöndíjasnak minden nyilvánosságra hozott kutatási eredmény és intézményi közlemény esetében fel kell tüntetnie, hogy a kutatási projektet az MZFK és az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus (EEA Grants and Norway Grants) támogatta.
 
A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje
A pályázatot magyarul kell benyújtani. A pályázatot két eredeti, egy másolati és egy elektronikus példányban kell postai úton, ajánlott küldeményként legkésőbb 2010. január 22-ig (postabélyegző) beküldeni az alábbi címre: 1461 Budapest, Pf: 391. A pályázatok feladási idejét jelző postai szelvényt kérjük megőrizni. A határidőn túl feladott pályázatok formai hibásnak minősülnek, és érdemi értékelésükre nem kerül sor.
A formai és szakmai feltételeknek megfelelő, a szakértők által érdemesnek talált pályázókat 2010. február 26-án hallgatja meg a szakértőkkel kibővített Kuratórium. A döntés várható időpontja: 2010. március.
 
Kapcsolattartás
A pályázati dokumentáció elérhető a Közalapítvány (www.mzfk.hu) és az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu) honlapján is. A EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok további szabályzatai a www.eeagrants.org címen találhatók. Felvilágosítás kérhető az mzfk@mzfk.hu email címen. A gyakori kérdésekre a válaszokat megjelentetjük a www.mzfk.hu oldalon.
 
 
 
[*] Az Ösztöndíjasnak a havi ösztöndíj összegéből finanszíroznia kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot (4350 Ft/hó) és a mindenkori minimálbér után számolt nyugdíjjárulékot.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok