2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Megjelent a magyarországi államilag elismert egyetemek és főiskolák esti vagy levelező munkarend szerint szervezett költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatásáról szóló pályázat

2009. február 2.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására
a 2008/2009. tanév első és második félévére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a magyarországi államilag elismert egyetemek és főiskolák esti vagy levelező munkarend szerint szervezett költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok számára.

A pályázat célja:

A roma kisebbségi oktatás-nevelés hatékonyságának, illetve a kisebbségi oktatásban-nevelésben résztvevő roma értelmiség számának növelése.

Pályázhatnak:

Az első diploma megszerzésére irányuló költségtérítéses esti vagy levelező képzésben résztvevő I-IV- évfolyamos roma hallgatók.

A támogatás elnyerésének feltétele: az előző félév sikeres teljesítése.

Az évet halasztó, az előző félévet sikertelenül záró, valamint köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.

A jelen pályázaton felhasználható keret:

A jelen pályázaton felhasználható keret 7 MFt, azaz hétmillió forint, amelynek pénzügyi fedezete a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/4/33 Nemzetiségi oktatási programok c. fejezeti kezelésű előirányzat kereten ténylegesen rendelkezésre áll.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:
 1. Önéletrajz (mivel a támogatást hátrányos helyzetű roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a körülményt tartalmazza, valamint, pedagóguspályát választó hallgató esetében azt, hogy pedagógusként szívesen bekapcsolódna a kisebbségi oktatásba),
 2. igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről,
 3. igazolás (aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátva) a képzési költségtérítés féléves összegéről,
 4. a leckekönyv előző félévi hitelesített másolata,
 5. a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata,
 6. a pályázati adatlap kitöltve, aláírva, mely tartalmazza a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14.§-a által előírt nyilatkozatot,
 7. a tanulmányi eredményeket.
A támogatás módja, mértéke

A rendelkezésre álló keret és a pályázók számának, illetve tanulmányi eredményének függvényében a támogatás mértéke a költségtérítés részleges-, vagy teljes összege lehet. Előnyben részesülnek az óvó- és tanítóképzésben, valamint romológiai képzésben résztvevő hallgatók. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a támogatást közvetlenül a felsőoktatási intézménynek folyósítja. Az első félév utólagos képzési költségtérítésére a fizetési kötelezettség elmaradásáról az intézmény által kiállított hivatalos igazolás alapján kerülhet sor.
A támogatás módja: költségtérítés.

Elbírálás: A pályázatról az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kijelölt Értékelő Bizottság javaslata alapján az OKM közoktatási szakállamtitkára dönt.

Az Értékelő Bizottság összetétele:

Elnök:
OKM Nemzetiségi Főosztály
Simon Istvánné főosztályvezető
Tel: 06/1 473-7085

Szavazati joggal rendelkező tagok:
 • Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Főosztály
  Németh Erika főigazgató, vagy az általa megbízott személy
  Tel: 06/1 266 63 43
 • Országos Cigány Önkormányzat
  Kolompár Orbán elnök, vagy az általa megbízott személy
  Tel: 06/1 322 89 61
 • Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs Főosztály
  Dr. Ürmös Andor főosztályvezető, vagy az általa megbízott személy
  Tel: 06/1 475 5820
 • OKM Nemzetiségi Főosztály
  Főosztályvezető által megbízott személy
  Tel: 06/1 473-7085
 • OKM Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
  Dr. Borovszky Tímea főigazgató, vagy az általa megbízott személy
  Tel: 06/1 473-7023
A pályázat postára adási határideje: 2009. március 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 16.
A pályázók értesítése levélben: 2009. március 26.

A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó a pályázatát legkésőbb 2009. március5-ig postára adja (javasolt ajánlott küldeményként). A pályázatokkal kapcsolatban csak abban az esetben fogadunk el reklamációt, ha a pályázó postai tértivevénnyel igazolja, hogy a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidőben a megfelelő címre küldte meg. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A hiányos, vagy a határidőn túl postára adott pályázatok érvénytelenek.

A kedvezményezett a pályázat megvalósítása során az alábbi költségeket számolhatja el:
 • Az előírt 2008/2009. tanév I. és II. félévi képzési költségtérítése
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2009. február 1.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2009. június 30.

A pályázatot 2009. március 5-ig (postabélyegző) az alábbi címre kérjük ajánlott küldeményként eljuttatni:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nemzetiségi Főosztály
Budapest
Szalay u. 10-14.
1054

A borítékra írják rá: "Költségtérítéses képzést támogató pályázat"

Információ a (1) 473-7324-es telefonszámon kérhető.

A pályázati adatlap letölthető innen.

A pályázaton nyertesek listáját a bonyolító legkésőbb 2009. március 26-áig közzéteszi a fenti honlapon.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Támogatási szerződést a pályázaton nyertes hallgatók felsőoktatási intézményeivel köti meg, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást.

A pályázati felhívás a XX. OKM költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatban a 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet hatálya alá tartozik, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandóak.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok