2023. április 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj

2003. január 23.
Pályázati felhívás a 2003. évi Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj elnyerésére.

Pályázati felhívás

a

2003. évi

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj elnyeréséreAz Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Szabadalmi Hivatal közösen pályázatot hirdet formatervezői tevékenységet folytató fiatal tervezők részére.

A pályázat célkitűzése, hogy teret adva a fiatal formatervezők egyéni és szakmai kibontakozásának, segítse az ipari formakultúra fejlődését, elterjedését, a design integrálódását az innovációba.

Az ösztöndíj összege: bruttó 80.000,- Ft havonta.

Időtartam: legfeljebb 3 év.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjbizottság dönt. A döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az Ösztöndíjbizottság figyelemmel kíséri, és évente értékeli az ösztöndíjasok munkáját. Az Ösztöndíjbizottság jogosult dönteni az ösztöndíjak megosztásáról, meghosszabbításáról, illetve visszavonásáról.Pályázati feltételek

Az ösztöndíjra pályázhat minden, 35. életévet még be nem töltött, felsőfokú tervező-illetve iparművész végzettséggel rendelkező alkotó; egy önállóan kialakított, megalapozott és 1-1 évre szakaszolható szakmai programmal.

A pályázati program - a pályázó egyéni szakmai fejlődésén keresztül - segítse elő a hazai tárgy- és környezetkultúra fejlődését, gyártmányaink versenyképességének növelését.

Azonos időszakban a pályázó nem részesülhet más külföldi vagy hazai állami ösztöndíjban.A pályázat nyertesei az ösztöndíj időtartama alatt

 • kötelesek gondoskodni programjuk maradéktalan megvalósításáról,

 • változatlanul folytathatják korábbi szakmai tevékenységüket, illetve tervezési munkát vállalhatnak, akár alkalmazottként, akár alkalmi megbízásokra,

 • részt vehetnek szakmai pályázatokon, csoportos illetve egyéni kiállításokon, addig a határig, amíg ez a vállalt feladataik teljesítését nem akadályozza.

A pályázat nyerteseinek programjuk megvalósításáról év közben és év végén be kell számolniuk az Ösztöndíjbizottságnak, és nyilvános kiállításon kell bemutatniuk az elért eredményeket (ennek megfelelően a programot évenként értékelhetően kell összeállítani).

Az Ösztöndíjbizottság évente dönt az ösztöndíj folyósításáról, megvonásáról, esetleg visszafizetéséről, ha az éves beszámoló alapján úgy ítéli meg, hogy az ösztöndíjas nem valósította meg a programját.

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. A program részletes kifejtését, ütemezett munkatervét, a rendelkezésre álló háttér megjelölésével (pl. kivitelezői kapacitás, egyéb anyagi támogatás stb.).

 2. Az önálló továbbképzésre vonatkozó terveit (pl. elméleti, idegen nyelvi, egyéb szakmai, DLA vagy PhD képzés stb.)

 3. A pályázó szakmai életrajzát és portfolióját.

 4. Felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatát.

 5. Adatlapot.

Értékelési szempontok:

 • a program közhasznúsága, újszerűsége, társadalmi, szakmai és gazdasági jelentősége,

 • a pályázó felkészültsége a téma megvalósítására,

 • a program megvalósíthatósága.

 • az egyéni alkotói fejlődés lehetősége a program megvalósításában.

Ha a pályázati munka az ösztöndíj ideje alatt megvalósul, illetve hasznosítása megkezdődik, a szerző az ösztöndíj mellett is jogosult szerzői jogdíjra, a szerzői jogokra és találmányokra vonatkozó, mindenkor érvényes szabályozás szerint.

A pályázati kérelmet egy példányban az alábbi címre lehet benyújtani (a borítékra írják rá "Pályázat Moholy-Nagy László ösztöndíjra") :

Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Formatervezési Tanács Irodája

Postacím: 1370 Budapest, Pf. 552További felvilágosítást ad:

Szigethyné Márta, telefon: (061) 474-55-86, e-mail: szigethy@hpo.hu

Majcher Barbara, telefon: (061) 474-55-87, e-mail: majcher@hpo.huA pályázat beadási határideje: 2003. március 10.

A pályázati kiírás és az adatlap beszerezhető a Magyar Formatervezési Tanács Irodáján (1054 Budapest, Zoltán u. 10.), az Oktatási Minisztérium honlapján, a Magyar Szabadalmi Hivatal honlapján (www.hpo.hu), illetve a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.).Budapest, 2003. január 7.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok