2023. december 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás Nyelvvizsgát Akkreditáló Testületi Tagságra

2003. november 11.
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet hét fő részére a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagságára.


Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV.8.) Korm. rendelet 5. §-a (4) bekezdésében valamint a 23/1998. (V. 15.) MKM rendeletben foglaltak alapján az oktatási miniszter pályázatot hirdet hét fő részére a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagságára.

Pályázatot nyújthat be minden a jogszabályi követelményeknek megfelelő személy, aki képzettségénél és személyi adottságainál fogva alkalmas és elhivatottságot érez arra, hogy a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagjaként részt vegyen:

 • a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet, valamint az Akkreditációs Kézikönyv alapján a vizsgaközpontok által kezdeményezett akkreditációs eljárások lefolytatásában;
 • más országokban elismert nyelvvizsgarendszerek szerint letett nyelvvizsgák egyenértékűsítésében;
 • az akkreditációra jelentkező vizsgaközpontok által alkalmazni kívánt vizsgarendszerek és feladatkészletek ellenőrzésében;
 • a szaknyelvi nyelvvizsgáztatással és a vizsgáztató személyekkel szemben támasztott követelmények részletes kidolgozásában.;
 • a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok honosíthatóságával kapcsolatos döntések kialakításában;
 • a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos információs rendszerek kidolgozásában
 • az idegen nyelvből államilag elismert nyelvvizsgaként megszervezett emelt szintű érettségi vizsga vizsgakövetelményeinek kidolgozásában
 • továbbá más, a 71/1998. (IV.8.) Korm. rendeletben foglalt, a Testület feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtásában.

A pályázatra jelentkezhetnek azok, akik idegennyelv- és irodalom, illetve magyar, mint idegennyelv szakos tudományegyetemi tanári oklevéllel, valamint a nyelvoktatás terén legalább 10 éves gyakorlattal, és legalább ilyen időtartamú vizsgáztatási tapasztalattal rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

 1. munkahelyének megnevezését, beosztását;
 2. végzettségét, szakképzettségét;
 3. idegennyelv-oktatási, illetve vizsgáztatási tevékenységét;
 4. a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
 5. a végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását tanúsító okiratok hiteles másolatát.

A pályázathoz mellékelni kell:

 1. a pályázó államilag elismert nyelvvizsgáztatással és a nyelvvizsga reformjával kapcsolatos egyéni elképzeléseit és terveit valamint azt, hogy az akkreditációs bizottság tagjaként milyen elveket kívánna érvényesíteni (legfeljebb 10 oldal terjedelemben);
 2. az oktatási és felhasználói szféra 2-2 képviselőjének támogató nyilatkozatát (ajánlását), mely a pályázó személyére, alkalmasságára és programjára vonatkozik.

A Testület tagjainak kinevezése három évre szól, tagjai munkavégzésükkel arányos tiszteletdíjban részesülnek.

A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülhet az a pályázó,

 • aki több idegen nyelvből rendelkezik tudományegyetemen szerzett középiskolai tanári végzettséggel, és e nyelveken oktat is,
 • aki más nyelvek magas szintű ismeretét is igazolni tudja,
 • aki több magyarországi, illetve külföldi nyelvvizsgarendszer működtetésében is rendelkezik tapasztalattal,
 • aki részt vett működő, külföldi vagy hazai nyelvvizsgarendszer(ek) kidolgozásában.
 • aki a magyarországi államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendszerét felügyelő Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagjaként egy három éves ciklusban eredményesen működött.

A pályázatot a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 napon belül az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztály címére (1055. Szalay u. 10.-14.) lehet postai úton eljuttatni.

A pályázatokat a Kuratórium a beküldési határidő letelte után 30 napon belül bírálja el. A kuratórium döntéséről a miniszter értesíti a pályázókat.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok