2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot hirdet a 2007. évi Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerésére

2007. március 12.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot hirdet a 2007. évi Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerésére

A pályázat célja
A pályázat célja - a Kormány 221/2006.(XI.15.) rendelete alapján - a minőségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó és folyamatos fejlődést mutató felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik elismerése.

Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Köztársaság államilag elismert felsőoktatási intézményei és azok szervezeti egységei (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt intézmények).
A Felsőoktatási Minőségi Díjat pályázat útján azok a felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik nyerhetik el, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:
a) a folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztés a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei működésének meghatározó részét képezi;
b) az Európai Minőségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatják a folyamatos minőségfejlesztést;
c) folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevő ügyfelek elégedettségének alakulását;
d) gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét;
e) a pályázó intézmény, illetve szervezeti egysége folyamatos önértékelést végez.

A pályázók vállalják, hogy a minőségfejlesztés és a pályázat kidolgozása által nyert tapasztalataikat közzéteszik az intézmény honlapján.

A pályázat benyújtása 2007-ben térítésmentes.

A pályázat benyújtása

A pályázat önértékelésen alapul.

A pályázónak be kell mutatnia adottságait az alábbi szempontok szerint:

a) vezetés: az intézmény küldetésének és jövőképének megvalósítását segítő vezetői tevékenység és a vezetés értékrendjének kialakítása, irányítási rendszerének biztosítása, működtetésének továbbfejlesztése a munkatársak közreműködésével
b) stratégia: az intézmény küldetésének és jövőképének megvalósításában alkalmazott módszerek, különös tekintettel a hosszú távú tervekre, azok oktatási, kutatási programjaira
c) emberi erőforrások: a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek egyéni, csoportos és intézményi szinten alkalmazott fejlesztése; a munkatársak tevékenységeivel kapcsolatos oktatási, kutatási programok és folyamatok támogatásának megtervezése a hatékony működés érdekében
d) partnerkapcsolatok és erőforrások: az intézmény külső partnerkapcsolatainak, belső erőforrásainak, stratégiai programjának megtervezése és menedzselése az intézményi folyamatok hatékony működése érdekében
e) folyamatok: az oktatási, kutatási programok támogatása, a partneri elégedettség elérése, a partnerek számára nyújtott értékek növelése céljából alkalmazott folyamatok módszereinek megtervezése és menedzselése az intézményben.

A pályázónak be kell mutatnia az elért eredményeket az alábbi szempontok szerint:

a) a közvetlen partnerek elégedettsége: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által elért eredmények a partnerek elégedettsége terén tervezett és teljesített célokat illetően, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva
b) a munkatársak elégedettsége: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által megvalósított eredmények a munkatársak elégedettsége terén tervezett és elért célokat illetően, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva
c) társadalmi hatás: a társadalom és a külső partnerek véleménye és elégedettsége a felsőoktatási intézménnyel, szervezeti egységeivel és azok tevékenységével kapcsolatban
d) kulcsfontosságú eredmények: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által tervezett célok, elért eredmények és teljesítmények, más kiválasztott intézmények eredményeivel való összehasonlításban.

A pályázó pályázati szándékát 2007. április 2-án 14 óráig az geza.agg@nefmi.gov.hu e-mail címre kell bejelentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a pályázó melyik kategóriában kíván pályázni (intézmény, vagy intézmény szervezeti egysége), valamint a pályázattal megbízott kapcsolattartó személy elérési adatait.

A pályázatokat 2007. május 15-én 14 óráig kell benyújtani négy példányban nyomtatott formában (egy eredeti és három másolat) és egy CD lemezen a következő címre:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Tudománypolitikai Főosztály
"Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat"
1055., Budapest, Szalay u. 10-14.

Amennyiben felsőoktatási intézmény szervezeti egysége pályázik, akkor az intézmény rektorának a véleményét is csatolni kell a pályázathoz.

A pályázatok elbírálásának rendje
A beérkezett pályázatokat a Felsőoktatási Minőségi Díj és Minőségfejlesztési Bizottság bírálja el, szakértők bevonásával. Az elbírálás alapja a pályázatban benyújtott önértékelés. A bírálat részeként sor kerülhet helyszíni szemlére.
A díj két kategóriában kerül elbírálásra:
  • felsőoktatási intézmény
  • felsőoktatási intézmény szervezeti egysége.
A bizottság által előterjesztett javaslatról az oktatási és kulturális miniszter dönt.
A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közreműködők bizalmasan kezelik.

A pályázat eredményhirdetése
A díjazottak oklevelet és plakettet kapnak, melyek tartalmazzák az intézmény, illetve szervezeti egysége nevét, a "2007. ÉVI FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ" és " A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERÉTŐL" szöveget.

A Díjjal pénzjutalom nem jár.

A Felsőoktatási Minőség Díjban részesült a címet az adományozás évére való utalással használhatja.

A 2007. évi Felsőoktatási Minőségi Díjat az oktatási és kulturális miniszter a tanév végén adományozza és ünnepélyes keretek között adja át. A díjazottak neve megjelenik az Oktatási Közlönyben, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján.


Budapest, 2007. február 28.


E pályázati felhívás megjelenik az Oktatási Közlönyben, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok