2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet Deák Ferenc Ösztöndíjra

2007. május 29.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
pályázatot hirdet
 
Deák Ferenc Ösztöndíjra
 
A pályázat célja
 
A Deák Ferenc Ösztöndíj célja, hogy - a hazai felsőoktatási intézmények oktatói-kutatói utánpótlásának elősegítésére - támogatásban részesítse a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelölteket tudományos fokozatuk megszerzése érdekében.
Az ösztöndíjat a miniszter adományozza, az ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el. Az ösztöndíjas jogviszony a 2007/2008. tanévben 9 hónapra szól, kezdete 2007. október 1. Az ösztöndíj összege a 2007/2008. tanévben havi 100 000 Ft, amely adóterhet nem viselő járandóság, és nem minősül járulékalapot képező jövedelemnek.
A pályázati támogatás 46 818 000 Ft., forrását a költségvetési törvény XX. Fejezet 11/5/4/1. számú előirányzata tartalmazza. A támogatás módja: nem visszatérítendő előfinanszírozás.
 
Az ösztöndíjra pályázhat
 
Doktorjelölti ösztöndíjra pályázhatnak azok a disszertációjuk témájában kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelöltek, akik
a)     a pályázat benyújtásának évében még nem töltik be 36. életévüket, és
b)     a felsőoktatási intézménnyel vagy felsőoktatási intézménybe kihelyezett MTA-kutatócsoporttal teljes       munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, vagy teljes idejű munkaviszonyban állnak.
 
Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
 • hiánytalanul kitöltött Adatlap
 • A pályázónak a pályázathoz mellékelni kell:
  a)     szakmai életrajzát;
  b)     az ösztöndíjas-időszakra tervezett, a disszertáció elkészítésének részletes programját (egyéni munkatervet);
  c)     a doktori iskola ajánlását;
  d)     a doktori tanács igazolását a doktorjelölti jogviszony létrejöttéről;
  e)     a felsőoktatási intézmény igazolását a felsőoktatási intézménnyel, vagy felsőoktatási intézménybe kihelyezett MTA-kutatócsoporttal teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, vagy teljes idejű munkaviszony fennállásáról;
  f) a felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatát arról, hogy szerződésben vállalja az ösztöndíj   folyósításában történő együttműködést.
A pályázathoz csatolható minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásának szempontjából fontosnak tart.
 
 
Egyéb tudnivalók
 • Az ösztöndíjas az egyéni munkatervében vállalt tevékenységéhez részesül ösztöndíjban.
 • Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjas időszakon belül elkészíti és benyújtja disszertációját.
 • Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj-szerződésben meghatározott feltételek alapján az ösztöndíj befejezését követően - 30 napon belül - szakmai beszámolót készít a vállalt feladatok teljesítéséről, valamint mellékeli a doktori iskola igazolását a disszertáció beadásáról, amely dokumentumokat az ösztöndíjas a Kuratórium részére, a pályázatkezelő szerv címére küld meg.
 • Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha az ösztöndíjas a pályázat benyújtásakor szükséges feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn, különösen, ha az ösztöndíjasnak a felsőoktatási intézménnyel, vagy felsőoktatási intézménybe kihelyezett MTA-kutatócsoporttal fennálló teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonya, vagy teljes idejű munkaviszonya megszűnik.
 • Az ösztöndíjas jogviszony később kezdésére nincs lehetőség, az ösztöndíjas jogviszony nem szakítható meg és nem szüneteltethető.
 • Az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony időszakában központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet.
 
Az értékelés szempontjai
 • a pályázó szakmai alkalmassága (eddigi tudományos tevékenysége; hazai/külföldi tapasztalatai; szakmai elismertsége: díjak, tagságok stb.)
 • a pályázó egyéni munkaterve (tudományos értéke; szakmai megalapozottsága, várható eredményei)
 • a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki a műszaki és természettudományok területén végzi kutatásait.
 
Az ösztöndíjpályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók
 • A pályázatot 4 (egy eredeti és három másolati) példányban, az erre a célra készült Adatlap kitöltésével, a felsorolt mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre.
 • A formailag hibás pályázatokat a Kuratórium javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból, és erről a pályázót a pályázatkezelő szerv értesíti. Hiánypótlásnak helye nincs.
 • A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály
"Deák Ferenc Ösztöndíj Pályázat"
Levélcím: 1244 Budapest, Pf. 920
Beküldési határidő: 2007. június 29. (postabélyegző)
 
 • A pályázati anyag beszerezhető az OKM Ügyfélszolgálati Irodán (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) és az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Ügyfélszolgálatán (1055 Budapest, Bihari János u. 5.), továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a következő címeken: http://www.okm.gov.hu, http://www.okmt.hu.
 • A pályázatról további információt ad: Bors Krisztina (tel.: 301-32-64; e-mail: krisztina.bors@okmt.hu)
 • A pályázatok elfogadásáról az oktatási és kulturális miniszter az általa létrehozott Kuratórium javaslata alapján 2007. szeptember 11-ig dönt. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium az OKM honlapján (http://www.okm.gov.hu), valamint az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága honlapján (http://www.okmt.hu) teszi közzé.
 • A nyertes pályázóval az Oktatási és Kulturális Minisztérium köt ösztöndíj-szerződést. A Minisztérium az ösztöndíjat az ösztöndíjas felsőoktatási intézményével kötött szerződésben foglaltak szerint folyósítja az ösztöndíjas részére.
 • A pályázatra egyebekben a Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
 
 
 
Budapest, 2007. május 24.
 
 
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok