2023. április 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási és kulturális miniszter felhívása a köztársasági ösztöndíj 2007/2008. tanévi pályázatára

2007. május 11.
Az oktatási és kulturális miniszter a felsőoktatásról szóló - többször módosított - 2005. évi CXXXIX. törvény 46.§ (5) bekezdésének b) pontja, a 104.§ (5) bekezdése, a 129.§ (3) bekezdésének f) pontja alapján, valamint a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet 23.§-ában foglaltak szerint a 2007/2008. tanévre szóló

pályázatot hirdetek
köztársasági ösztöndíj elnyerésére

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézmények államilag támogatott, illetve költségtérítéses formában az 1993. évi felsőoktatási törvény alapján főiskolai vagy egyetemi színtű alap vagy kiegészítő alapképzésben, illetve az új képzési rendszer szerinti alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatói, akik tanulmányaikat nappali tagozaton folytatják, adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik
  • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg
  • szakmai területek kimagasló munkát végeztek
a 2006/2007-es tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

Köztársasági ösztöndíjban részesíthető a 2006. év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott, nappali tagozatos, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetőleg első alap- és első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de intézményenként legalább egy fő.

A pályázat intézményei elbírálásának rendjét és feltételeit a felsőoktatási intézmény szabályzata határozza meg. Az intézmény biztosítja a pályázó hallgatók egyenlő elbírálásának rendjét. Az intézmény köteles vizsgálni a pályázó hallgató jogosultságát az ösztöndíj folyósításának időtartamára is (amely lehet féléves is, például páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén). Az intézményi szabályzatnak tartalmaznia kell az érvényes kari létszámok figyelembevételével az intézményi rangsor kialakításának rendjét, a hallgatók részére biztosítandó jogorvoslati lehetőség módját, illetve rendszerét, elegendő időt hagyva a hallgatóknak az észrevételezésre.

A köztársasági ösztöndíjat - a felsőoktatási intézmény által javasolt rangsor alapján - az oktatási és kulturális miniszter személyre szólóan adományozza. A köztársasági ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át! A köztársasági ösztöndíj havi összege a 2007/2008. tanév első négy hónapjára 33.500.-Ft/fő/hó, következő hat hónapjára a 2008. évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg.

A köztársasági ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya, illetve az ösztöndíjra való jogosultsága a hatályos jogszabályok alapján bármilyen okból megszűnik vagy szünetel (pl. évhalasztás, tanulmányok befejezése, a képzési követelményekben rögzített képzési időt meghaladó tanulmányi idő esetén), a megszűnést, illetve a szünetelés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. Páratlan félévre végződő tanulmányok esetén az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg, ha a hallgató - a fentieknek megfelelő hallgatói jogviszonyban - tanulmányait megszakítás nélkül (tehát az adott tanév második félévében) már folytatja.

A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszternek címezve, a felsőoktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem bírálhatóak el. A pályázat benyújtásának határidejét az intézmény szabályzata határozza meg. Az intézményi (kari) szinten rangsorolt pályázatok alapján a szenátusnak - az e pályázati kiírás mellékletének megfelelő összefoglaló felterjesztéssel együtt - 2007. július 31-ig kell elküldenie javaslatát az oktatási és kulturális miniszter részére a következő címre: Oktatási és Kulturális Minisztérium - Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkárság - "Köztársasági ösztöndíj-pályázat" - 1884 Budapest, Pf. 1.

Az intézménynek lehetősége van az általa július 31-ig benyújtott javaslati listán - a hallgatói észrevételezések kivizsgálásának eredményeként, illetve adminisztrációs vagy egyéb hibák korrigálása miatt - augusztus 15-ig változtatni. Amennyiben azonban az ösztöndíjra pályázott, de elutasított, arra érdemes hallgató bizonyíthatóan az intézmény hibájából esik el az ösztöndíj odaítélésétől, a jogorvoslati eljárás eredményeként megítélt ösztöndíj folyósítását az intézmény terhére kell elszámolni. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj-támogatásból.

Az intézmény javaslata alapján a köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatókról az intézmény vezetőjét írásban értesítem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelen pályázati kiírást a felsőoktatási intézményben a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően - a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt -, a helyben szokásos módon közzé kell tenni!Dr. Hiller István s. k.
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok