2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium megbízásából az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények könyvtárainak támogatására

2004. május 20.

Az Oktatási Minisztérium megbízásából az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények könyvtárainak támogatására a hallgatók és oktatók jobb szakirodalmi (nyomtatott formában vagy elektronikus hordozón megjelenő szakkönyvek, folyóiratok) ellátása érdekében.

A pályázat céljára 2004-ben várhatóan 48,3 millió Ft áll rendelkezésre.

Támogatandó célok:

 • A felsőoktatási intézmények egységes könyvtári rendszerei növekvő állománygyarapítási igényeinek támogatása,
 • több könyvtár (könyvtárak társulásai) közös beszerzése a dokumentumok közös, hatékonyabb hasznosítása,
 • szakfolyóiratok és adatbázisok folyamatos rendelésének elősegítése,
 • monografikus szakirodalom beszerzésének támogatása,
 • külföldi magyar intézetek szakkönyv és folyóirat állománygyarapítása,
 • a külföldön folyó magyar nyelvű felsőfokú pedagógusképzés könyvtári hátterének biztosítása,
 • a hungarológia oktatás szakirodalmi hátterének megteremtése.

A pályázók köre

 • az állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények egyetemi (központi) vagy főiskolai (központi) könyvtárai*
 • a külföldi magyar intézetek és Collegium Hungaricumok,
 • a Balassi Bálint Intézet,
 • a magyar nyelvű képzést folytató külföldi felsőoktatási intézmények, ill. könyvtáraik **

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok az intézmények (könyvtárak), amelyek:

 • gondoskodnak a beszerzett dokumentumok magas szintű formai és tartalmi feltárásáról, a kapcsolatos információkat gyorsan és az érintett felhasználói kör számára teljes mértékben biztosítják (pl. on-line elérhető katalógusok révén),
 • jelentős könyvtári nyitvatartási idővel és szaktájékoztatással folyamatosan biztosítják a beszerzett dokumentumok helyi elérhetőségét,
 • könyvtárközi kölcsönzéssel lehetővé teszik az országos elérhetőséget is,
 • társulás tagjaként a beszerzett dokumentumokat több intézmény felhasználói számára teszik folyamatosan hozzáférhetővé.

Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy pályázatukat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), kizárólag postai úton (legkésőbb június 4-i postabélyegzővel) az alábbi címre küldjék:

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
Felsőoktatási Pályázatok Osztálya / TKP
1244 Budapest, Postafiók 920.
Beküldési határidő: 2004. június 4.

A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül,
elektronikus formátumban érhető el a következő címeken:
http://www.omai.hu;
http://www.om.hu.

A pályázati anyag beszerezhető továbbá
az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Ügyfélszolgálatán
(1055 Budapest, Bihari János utca 5., Tel.: 06-1-301-3200, Fax: 06-1-301-3220),
illetve
az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodájában
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14. Tel.: 06-1-473-7433, 06-1-473-7670).

A pályázatok elfogadásáról – a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium
2004. július folyamán tett javaslata alapján – az oktatási miniszter dönt.

A formailag nem megfelelő, illetve késve érkezett pályázatokat nem bíráljuk el. Nem kaphat támogatást a pályázó, ha nem tett eleget az előző pályázati kiírás alapján elnyert támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek.


Budapest, 2004. május 20.

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága


* Intézményenként csak egy könyvtár pályázhat, összeállítva az intézmények karainak, illetve egyéb szervezeti egységeinek fejlesztési igényeit.
** magyarországi közvetítő intézményen keresztül


Pályázati űrlap (DOC, 61 kB)
Tájékoztató (PDF, 147 kB)

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok