2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium által támogatott "Esélyt a Tanulásra" Közalapítvány tavaszi pályázata (2005/06-os tanév)

2005. március 17.
AZ "ESÉLYT A TANULÁSRA" KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
TAVASZI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a 2005/2006. tanévre


A Kormány 1078/1997. (VII. 17.) Korm. határozatával létrehozott "Esélyt a Tanulásra" Közalapítvány a 2003. február 15-i módosítással összhangban támogatást kíván nyújtani azoknak a nehéz anyagi körülmények között élő, a középiskola utolsó félévében tanuló diákoknak, valamint fogyatékossággal élő tanulóknak, akik e támogatás nélkül tanulmányaik folytatására nem lennének képesek. A támogatást tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi időszak tíz hónapjára lehet elnyerni.

Pályázhatnak:
  • A középiskola utolsó félévében tanuló (idén érettségiző vagy már érettségizett és technikusi vagy szakképzésben részt vevő) magyar állampolgárságú diákok, akik a 2005/06-os tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott képzésén, nappali tagozaton szeretnék tanulmányaikat folytatni, és anyagi lehetőségeik ezt nem teszik lehetővé.
  • A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a pályázó háztartásában az egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem (az elmúlt három hónap adatai alapján) ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (ez a jelenlegi szabályok szerint 19.760 Ft), illetve fogyatékossággal élő hallgatók esetében ennek 100%-át (mely jelenleg 24.700 Ft).
A támogatás havi összege nem lehet alacsonyabb, mint a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 15%-a, és nem lehet több annak 100%-ánál. (A jelenleg érvényes szabályok szerint tehát a támogatás mértéke 8.550 Ft és 57.000 Ft között lehet.) A támogatás hallgatónkénti konkrét összegéről a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a Kuratórium dönt. A nyertes pályázók névsora 2005. július 29-e után hozzáférhető a Közalapítvány honlapján.

A hiányosan benyújtott pályázatokat a Kuratórium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A középiskolákban beszerezhető vagy az internetes honlapról letölthető pályázati anyaghoz csatolni kell az abban közöltek valódiságát igazoló dokumentumokat.

A pályázati anyag letölthető az Internetről az alábbi címen:

A pályázatot a következő címre kell benyújtani:
"Esélyt a Tanulásra" Közalapítvány
Budapest
Ajtósi Dürer sor 19-21.
1146
 
Az elnyert támogatás folyósítására a hallgató nem jogosult, ha nem kezdi meg tanulmányait a 2005/06-os tanévben valamely felsőoktatási intézményben, valamint hallgatói jogviszonyának megszűnése, illetve szüneteltetése idején.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. április 29.
 
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2005. június 23.
Az "Esélyt a Tanulásra" Közalapítvány Kuratóriuma
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok