2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

OM-OTKA Könyvtári adatbázis pályázat

2005. július 29.
Az Oktatási Minisztérium (OM) és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) bizottsága könyvtári adatbázis pályázatot hirdet.

A pályázat célja

A pályázat célja a hazai felsőoktatási és akadémiai kutatóintézeti hálózatban kutatók, oktatók, hallgatók részére a legfontosabb kutatási területek nemzetközi szintű műveléséhez szükséges információk biztosítása. Ennek érdekében az OM és az OTKA Bizottság 2005. évi felhasználással kívánja támogatni az elektronikus adathordozókon illetve hálózaton elérhető
  • adatbázisok és
  • "full text" folyóiratok (adatállományok) közös beszerzését.
Pályázati feltételek

Pályázhatnak az Egyetemek Központi Könyvtárai, a Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózatához tartozó könyvtárak és országos közgyűjtemények könyvtárai, amelyek az egyetemi és akadémiai szférával dokumentáltan, érdemben együttműködnek.

A pályázható összeg minimális értéke 3 millió Ft, maximális értéke 35 millió Ft, illetőleg ennek megfelelő értékű adatbázis hozzáférés. A pályázónak vállalni kell - a kért összegen felül - 25% önrész fizetését, amelynek forrása nem lehet egyéb OTKA pályázati támogatás.

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia az adatállományok megfelelő szerverekre való telepítésére illetve a szolgáltató szervereihez való hozzáférésre, a nevesített, jogosultságot elnyert felhasználókhoz jogtiszta formában történő eljuttatására. A fenti cél érdekében a beszerzendő adatállományok szolgáltatóitól a kívánt mértékű hozzáférés szerződésben rögzített biztosítása szükséges. A pályázóknak a pályázatban meg kell nevezni a részt vevő intézmények azon egységeit és könyvtárait, amelyek érdekeltek a megpályázott adatállomány felhasználásában. A pályázó vállalja, hogy a szolgáltatás a felhasználók számára ingyenes lesz. Egy adatbázis működtetése csak egy - országos - konzorcium esetében támogatható.

Olyan közös pályázatok támogathatók, amelyekben a résztvevők együttműködési szándékukat írásban rögzítették és az adott tudományterületen működő valamennyi jelentős hazai egyetemi és akadémiai intézmény összefogásával jöttek létre.

Nem támogatható pályázat az EISZ Program keretében az akadémiai szféra számára elérhető adatbázisra illetve elektronikus folyóirat csomagra (Web of Science, Elsevier Science Direct), illetve az EBSCO adatbázisokra. A megpályázott összeg nem tartalmazhatja az adatbázisok közös keresőfelületének vételárát. A pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élveznek a már évek óta hatékonyan működő konzorciumok.

A pályázathoz mellékelni kell a beadás időpontjában érvényes, az adott konzorciumra vonatkozó árajánlatot és az együttműködési szándéknyilatkozatot. Amennyiben volt korábbi konzorciális együttműködés, akkor a pályázathoz mellékelni kell az együttműködés költség-hatékonysági elemzését, valamint a korábbi adatbázisok működését leíró statisztikákat (negyedéves statisztikai adatok a keresések számára illetve a letöltésekre vonatkozóan, legalább konzorciumi szinten; ahol lehetséges, ott intézményi bontásban). A pályázónak a pályázati űrlapon nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó intézménye az önrésszel és az adatállomány fogadásához szükséges hardverrel rendelkezik.

A pályázat benyújtása

A pályázatot 5 példányban kell eljuttatni az OTKA Irodába kizárólag postán keresztül, ajánlott küldeményként, legkésőbb 2005. szeptember 15-i postabélyegzővel feladva, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, külön borítékban (Levélcím: 1476 Bp. 100. Pf.: 289. Csomagot kizárólag a következő címre lehet feladni: 1087 Bp. Könyves Kálmán krt. 48-52.) A borítékra kérjük ráírni: OM-OTKA Könyvtári adatbázis pályázat. A pályázat feladását igazoló szelvényt kérjük megőrizni.

Pályázati űrlap az OTKA Irodán szerezhető be, valamint az OM és az OTKA honlapjáról (www.om.hu illetve www.otka.hu) letölthető. A határidőn túl érkező, valamint formailag nem megfelelő, hiányos pályázatok bírálatára nem kerül sor. A pályázatok elfogadásáról az OM és az OTKA Bizottság Könyvtárbizottsága 2005. október 30-ig dönt.

Budapest, 2005. július

Oktatási Minisztérium
OTKA Bizottság
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok