2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

L'ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj: a Nőkért és a Tudományért

2004. június 15.

A L’ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság - a Szociális Innováció Alapítvány a kelet-európai térség fejlesztéséért útján, a Magyar Tudományos Akadémia és az Oktatási Miniszter védnökségével – magyar ösztöndíjpályázatokat hirdet meg a nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2004. évre.

A pályázat neve: L’OREAL –UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ: a Nőkért és a Tudományért

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken.

A L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj feltételrendszere: A pályázaton a Magyar Köztársaság területén az állami felsőoktatási intézményekben, ezek kutató intézményeiben, és az MTA kutatóintézetekben dolgozó, magyar állampolgárságú, az alább megjelölt tudományterületek valamelyikén tudományos kutatással foglalkozó nők vehetnek részt:

1/ természettudományok, élettudományok

2/ anyagtudományok

A 2004. évi pályázat 3 ösztöndíj-támogatást tartalmaz:

A) 30 év alatti (vagy 2004-ben 30. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy3500 eurós ösztöndíjra.

B) 35 év alatti (vagy 2004-ben 35. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy3500 eurós ösztöndíjra.

C) 45 év alatti (vagy 2004-ben 45. életévüket betöltő), jelentős kutatási részeredményeket elért, illetve kiemelkedő fontosságú eredményeket ígérő kutatásban résztvevő nők nyújthatnak be pályázatot egy 4000 eurós ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a Szociális Innováció Alapítvány a kelet-európai térség fejlesztéséért keretei között tudományos, szakmai zsűri dönt. A zsűri elnökeDr. Ádám Veronika, akadémikus; tagjai: Dr. Ránky Katalin, vegyészmérnök, a L’ORÉAL Magyarország vezérigazgatója, Dr. Hollósi Miklós, egyetemi tanár, ELTE Szerves kémiai tanszék, Dr. Kondor Imre, egyetemi tanár, Kollegium Budapest igazgatója, Dr. Hunyadi László, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem.

A magyar nyelven benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A következő adatokat (1. adatlap): a pályázóneve, születési helye és ideje, végzettsége, felsőfokú szakképzettségének, illetve szakterületének megjelölése, beszélt idegen nyelvek és nyelvvizsgák felsorolása, munkahelye,beosztása, munkahelyi és lakáscíme, telefon és fax száma, e-mail címe;
  • Az alábbi információkat (2. adatlap): a pályázót ajánló két, tudományos fokozattal rendelkező szakember neve, munkahelye, beosztása, tudományos fokozata,, elérhetőségi címe és telefonszáma,
  • a pályázó tudományos kutatói önéletrajzát, mely kitér a pályázó tudományos és kutatói érdeklődésére, jövőbeli terveire is;
  • publikációs listát, melyben szerepel az adott folyóiratnak a közlemény megjelenésének évében érvényes impakt faktora, és az adott cikkekre érkezett független hivatkozások felsorolása (független az idézés, ha az idéző és az idézett cikknek nincsen közös szerzője);
  • a pályázó kutatási eredményeit, esetleg szabadalmazott találmányainak és erkölcsi (kitüntetési) elismeréseinek listáját;
  • a pályázó pályázati témájának összefoglalását maximum 3 gépelt oldalon.
  • a pályázót bemutató, támogató, két ajánlólevelet, a pályázóval azonos szakterületen dolgozó, tudományosan elismert, a 2. adatlapon megjelölt két szakembertől;
  • a pályázó pályázati témájának rövid, angol nyelvű összefoglalóját.
  • a C) pályázatot benyújtók esetében a C) ösztöndíjat pályázó által legfontosabbnak ítélt három, folyóiratban publikált tudományos közleményének másolatát;

A pályázatot 2 példányban kell megküldeni kinyomtatott és aláírt formában az alábbi névre, címre: L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj Bizottság - Szociális Innováció Alapítvány a kelet-európai térség fejlesztéséért, 1537. Budapest Pf.: 453/27

A postai küldeményen fel kell tüntetni a "L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj 2004" megjelölést. A Pályázat beérkezéséről a Pályázó írásban, vagy elektronikus úton értesítést kap. Az elbírálás során előnyt élveznek a több tudományterületet érintő (multidiszciplináris) pályázatok.

A nyertes pályaművekre a kiíró az ösztöndíj fejében nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, a mű teljes védelmi idejére szóló, harmadik személyeknek is átengedhető, bármely felhasználási módra kiterjedő felhasználási jogot szerez.

További információ: L’ORÉAL Magyarország telefon: 36/1/4382100, illetve az osztondij@hu.loreal.com címen

A Pályázat postára adásának határideje: 2004. szeptember 30.

A Pályázatok elbírálási határideje: 2004. december 10.

A pályázók írásban kapnak értesítést pályázatuk eredményéről, és az eredményhirdetés időpontjáról. Az ösztöndíjat nyert pályázók nevét/személyét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozhatja. A nyertesek vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerését követően 3 hónapig a média rendelkezésére állnak tudományos munkásságuk ismertetésével.

A pályázatok eredményének nyilvános kihirdetése, az Ösztöndíjak és az Ösztöndíj Oklevelek átadása 2005. januárjában lesz.

Budapest, 2004. június 15.

Szociális Innováció Alapítvány,
a kelet-európai térség fejlesztéséért

L’ORÉAL Magyarország – Magyar UNESCO Bizottság

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok