2023. március 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat a 2010. évi Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerésére

2009. november 23.
Pályázati felhívás

Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot hirdet
a 2010. évi
Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerésére

A pályázat célja

A pályázat célja - a Kormány 221/2006. (XI.15.) rendelete alapján - a minőségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó és folyamatos fejlődést mutató felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik elismerése.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Köztársaság államilag elismert felsőoktatási intézményei és azok szervezeti egységei (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt intézmények).

A Felsőoktatási Minőségi Díjat pályázat útján azok a felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik nyerhetik el, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:
 1. a folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztés a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei működésének meghatározó részét képezi;
 2. az Európai Minőségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatják az önértékelésen alapuló folyamatos minőségfejlesztést;
 3. folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevő partnerek elégedettségének alakulását;
 4. gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét.
A pályázók vállalják, hogy a Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerése esetén a teljes pályázatukat és a pályázat kidolgozása által nyert tapasztalataikat közzéteszik az intézmény honlapján.

A pályázati eljárás költsége:
 • felsőoktatási intézmények számára 400 ezer Ft
 • felsőoktatási intézmények szervezeti egységei számára 200 ezer Ft.
A pályázat benyújtása

A pályázat önértékelésen alapul.

A pályázónak be kell mutatnia adottságait az alábbi szempontok szerint:
 1. vezetés: az intézmény küldetésének és jövőképének megvalósítását segítő vezetői tevékenység és a vezetés értékrendjének kialakítása, irányítási rendszerének biztosítása, működtetésének továbbfejlesztése a munkatársak közreműködésével;
 2. stratégia: az intézmény küldetésének és jövőképének megvalósításában alkalmazott módszerek, különös tekintettel a hosszú távú tervekre, azok oktatási, kutatási programjaira;
 3. emberi erőforrások: a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek egyéni, csoportos és intézményi szinten alkalmazott fejlesztése; a munkatársak tevékenységeivel kapcsolatos oktatási, kutatási programok és folyamatok támogatásának megtervezése a hatékony működés érdekében;
 4. partnerkapcsolatok és erőforrások: az intézmény külső partnerkapcsolatainak, belső erőforrásainak, stratégiai programjának megtervezése és menedzselése az intézményi folyamatok hatékony működése érdekében;
 5. folyamatok: az oktatási, kutatási programok támogatása, a partneri elégedettség elérése, a partnerek számára nyújtott értékek növelése céljából alkalmazott folyamatok módszereinek megtervezése és menedzselése az intézményben.
A pályázónak be kell mutatnia az elért eredményeket az alábbi szempontok szerint:
 1. a közvetlen partnerek elégedettsége: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által elért eredmények a partnerek elégedettsége terén tervezett és teljesített célokat illetően, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva;
 2. a munkatársak elégedettsége: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által megvalósított eredmények a munkatársak elégedettsége terén tervezett és elért célokat illetően, erre kiválasztott intézmények eredményeivel összehasonlítva;
 3. társadalmi hatás: a társadalom és a külső partnerek véleménye és elégedettsége a felsőoktatási intézménnyel, szervezeti egységeivel és azok tevékenységével kapcsolatban;
 4. kulcsfontosságú eredmények: a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei által tervezett célok, elért eredmények és teljesítmények, más kiválasztott intézmények eredményeivel való összehasonlításban.
A pályázó pályázási szándékát 2010. január 11-én 14 óráig az geza.agg@nefmi.gov.hu e-mail címre kell bejelentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a pályázó melyik kategóriában kíván pályázni (intézmény, vagy intézmény szervezeti egysége), valamint a pályázattal megbízott kapcsolattartó személy elérési adatait (telefon, e-mail cím).

A pályázatokat 2010. március 1-jén 14 óráig kell benyújtani öt példányban nyomtatott formában (egy eredeti és négy másolat) és egy CD lemezen a következő címre:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Tudománypolitikai Főosztály
"Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat"
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Postai úton történő beküldés esetén a postára adás legkésőbbi dátuma a pályázat benyújtására meghatározott idő lehet.
A pályázati eljárás költségét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 10032000-01744277-00000000 számú bankszámlájára kell átutalni "FMD 2010 pályázat" megjelöléssel. A pályázati eljárási költség befizetését igazoló dokumentumot a pályázathoz csatolni kell.

A határidőn túl beérkezett pályázatokat az OKM-nek nem áll módjában befogadnia.

A benyújtott pályázat terjedelme felsőoktatási intézmények esetében nem haladhatja meg az 50, szervezeti egységek esetében pedig a 30 oldalt. A pályázatnak önmagában elbírálhatónak kell lennie, a melléklet csak az illusztrációt szolgálhatja.

Amennyiben felsőoktatási intézmény szervezeti egysége pályázik, akkor az intézmény rektorának a véleményét is csatolni kell a pályázathoz.
A pályázó tudomásul veszi az értékelést.

A pályázatok elbírálásának rendje

A beérkezett pályázatokat a Felsőoktatási Minőségi Díj és Minőségfejlesztési Bizottság bírálja el szakértők bevonásával. Az elbírálás alapja a pályázatban benyújtott önértékelés. A bírálat részeként sor kerülhet helyszíni szemlére.
A díj két kategóriában kerül elbírálásra:
 • felsőoktatási intézmény és
 • felsőoktatási intézmény szervezeti egysége (kar, centrum).
Mindkét kategóriában egy Felsőoktatási Minőségi Díj, valamint Arany, Ezüst és Bronz Fokozatú Elismerő Oklevél adható ki.
A bizottság által előterjesztett javaslat alapján a Felsőoktatási Minőségi Díj és az Elismerő Oklevél odaítéléséről az oktatási és kulturális miniszter dönt.

A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közreműködők bizalmasan kezelik.

A pályázat eredményhirdetése

A Felsőoktatási Minőségi Díjban részesült pályázók oklevelet és plakettet kapnak, amelyek tartalmazzák az intézmény, illetve szervezeti egysége nevét, a "2010. évi Felsőoktatási Minőségi Díj" és "a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális miniszterétől" szöveget. Az Elismerő Oklevélben részesült pályázók oklevelet kapnak, amelyek tartalmazzák az intézmény, illetve a szervezeti egysége nevét, a "2010. évi Felsőoktatási Minőségi Díj pályázatán arany, vagy ezüst, vagy bronz fokozatú elismerő oklevélben részesült" és "a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális miniszterétől" szöveget.

A díjjal pénzjutalom nem jár.

A Felsőoktatási Minőségi Díjban részesült intézmény vagy szervezeti egység a címet az adományozás évére való utalással használhatja, legközelebb 5 év múlva pályázhat újra a díjra. Az Elismerő Oklevélben részesült pályázók a következő évben újra pályázhatnak a díjra.

A 2010. évi Felsőoktatási Minőségi Díjat az oktatási és kulturális miniszter a tanév végén adományozza és ünnepélyes keretek között adja át. A díjazottak neve megjelenik az Oktatási és Kulturális Közlönyben, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján.


Ez a pályázati felhívás megjelenik az Oktatási és Kulturális Közlönyben, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok