2023. március 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat államilag elismert nyelvvizsga-fejlesztési feladatok elvégzésére a magyarországi kisebbségek nyelveiből, illetve jelenleg nem akkreditált nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga-fejlesztésre

2003. november 11.
A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülettel egyetértésben pályázatot hirdet  államilag elismert nyelvvizsga-fejlesztési feladatok elvégzésére a magyarországi kisebbségek nyelveiből, illetve jelenleg nem akkreditált nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga-fejlesztésre.

A 71/1998. (IV. 8.) kormányrendelet 7.§-ának (3) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján
a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülettel egyetértésben

PÁLYÁZATOT HIRDET

I. Államilag elismert nyelvvizsga-fejlesztési feladatok elvégzésére a magyarországi kisebbségek* nyelveiből.

 • A Pályázat célja a kisebbség nyelvéből folytatott általános nyelvi, kétnyelvű államilag elismert nyelvvizsgával kapcsolatos fejlesztési feladatok támogatása. Előnyt élveznek azok a nyelvek, amelyekből jelenleg nem tehető államilag elismert nyelvvizsga.
 • Pályázatot nyújthat be az a vizsgaközpont, amely Magyarországon államilag elismert nyelvvizsgáztatást folytat.
 • Pályázni lehet: Vizsgaanyagok (írásbeli feladatok, szóbeli feladatok,
  hangzó anyagok) fejlesztésére,
  vizsgáztatói (tovább)képzések szervezésére,
  a vizsgahely tárgyi feltételeinek javítására.
 • A rendelkezésre álló teljes pályázati összeg: 3 000 000 Ft.
 • Az egy vizsgaközpont által pályázható összeg: 500 000 – 1 500 000 Ft.
 • A Pályázat tartalma:
 1. a vizsgaközpont 3-5 oldalban összefoglalt, ütemezett, vázlatos fejlesztési tervei,
 2. a fejlesztés várható eredménye,
 3. költségterv.
 • A Pályázat benyújtási határideje: 2003. december 20.

A Pályázat elbírálását kuratórium végzi. A kuratórium a Testület tagjaiból és meghívott szakértőkből áll. A bírálat eredményéről a kuratórium megbízásából a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a pályázót a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül értesíti. Pozitív döntés esetén a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a Pályázóval Megállapodást köt. A Megállapodás mindkét fél aláírása után érvényes. A Megállapodás érvénybe lépése után a Központ az elnyert pályázati összeget a Pályázó által megjelölt bankszámlára átutalja.

A Pályázaton elnyert összeg a 2004. évre szól.

A pályázó köteles 2005. január 1-jéig a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnak a feladatról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani. A beszámolókat a kuratórium fogadja el. Hiányos beszámolók esetén, illetve a beszámolók benyújtásának elmulasztása esetén a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ igényt tarthat a megítélt pályázati összeg – mulasztás esetén kamatokkal terhelt - visszatérítésére.
A Pályázat jelszava (amelyet kérünk a pályázatot tartalmazó borítékon is feltűntetni): KISEBBSÉGI NYELV

*A pályázati kiírás a kisebbség fogalmát az 1993. évi LXXVII törvény 1.§-ának (2) bekezdésében és a 2. §-ban megfogalmazottak alapján használja, és a mellékletben felsorolt kisebbségekre vonatkoztatja.


II. Jelenleg nem akkreditált nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga-fejlesztésre.

 • A Pályázat célja a magyar államilag elismert nyelvvizsgáztatás bővítése olyan élő idegen nyelvekből letehető általános nyelvi nyelvvizsgákkal, amelyekből jelenleg Magyarországon még egyetlen akkreditált vizsgaközpont sem szervez államilag elismert nyelvvizsgát, és amelyek az I. Pályázatban kerülnek meghirdetésre.
 • Pályázatot nyújthat be az a vizsgaközpont, amely Magyarországon államilag elismert nyelvvizsgáztatást folytat.
 • A rendelkezésre álló teljes pályázati összeg: 2 000 000 Ft.
 • Egy nyelv akkreditációjára pályázható összeg: 500 000 – 1000 000Ft.
 • A Pályázatnak tartalmaznia kell: a vizsgaközpontnak az akkreditációra benyújtandó új vizsganyelv akkreditációjának előkészítésével kapcsolatos szakmai és költségtervét (feladatfejlesztés, vizsgáztató-képzés, vizsgaszervezés ütemezése, működési költségek tervezése egy naptári évre). A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent külföldi partner feladatvállalása (a feladatok részbeni finanszírozása).
 • A Pályázat benyújtási határideje: 2003. december 20.

A Pályázat elbírálását kuratórium végzi. A kuratórium a Testület tagjaiból és meghívott szakértőkből áll. A bírálat eredményéről a kuratórium megbízásából a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a pályázót a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül értesíti. Pozitív döntés esetén a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a Pályázóval Megállapodást köt. A Megállapodás mindkét fél aláírása után érvényes. A Megállapodás érvénybe lépése után a Központ az elnyert pályázati összeget a Pályázó által megjelölt bankszámlára átutalja.

Sikeres Pályázat esetén a Pályázó kötelezi magát arra, hogy a Pályázaton elnyert összegből a vizsganyelvvel kapcsolatos nyelvvizsga-fejlesztést megkezdi, és az új vizsganyelvet legkésőbb 2004. augusztus 15-ig akkreditációra benyújtja. Az akkreditáció benyújtásának elmulasztása esetén a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ igényt tarthat a megítélt pályázat összeg visszatérítésére.

A Pályázat jelszava (amelyet kérünk a pályázatot tartalmazó borítékon is feltűntetni):
ÚJ NYELV

Budapest, 2003. november 10.


Dr. Barabás László
a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
elnöke

Fazekas Márta
a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
igazgatója

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok