2023. április 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat PHD-disszertációk megjelentetésére

2002. október 8.
Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Kuratóriuma pályázatot hirdet a PhD rendszer keretében tudományos fokozatot szerzett személyek számára, kiemelkedő színvonalon megvédett doktori (PhD) disszertációjuk könyv alakú megjelentetésére a társadalom- és bölcsészettudományok, valamint a művészetek területén.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért

pályázatot hirdetPhD rendszer keretében tudományos fokozatot szerzett személyek számára, kiemelkedő színvonalon megvédett doktori (PhD) disszertációjuk könyv alakú megjelentetésére a társadalom- és bölcsészettudományok, valamint a művészetek területén.

Egy könyv kiadásához a kiadási költségek maximum 50 százaléka igényelhető,

legfeljebb 400 ezer Ft.

A pályázathoz a megvédett doktori (PhD) disszertációk 5 oldal terjedelmű tartalmi kivonatát, az értekezésekről készített szakmai bírálatok másolatát szükséges benyújtani.

Az értekezéseket sorozatként, egységes borítóval, kötetenként 250 példányban tervezzük kiadni. A doktori disszertációk megjelentetése a résztámogatást vállaló könyvkiadókkal együttműködve történik. A pályázónak lehetősége van saját kiadó megjelölésére, illetve ennek hiányában az AMFK által felkért kiadó jelenteti meg a disszertációt.

Sikeres pályázatoknál a kéziratokat - publikálásra történő elfogadás esetén - WORD 7.0-ban kell beküldeni. A kéziratok lektorálását, a résztámogatást vállaló könyvkiadó végzi. A kuratórium előreláthatólag maximum 8 PhD disszertáció megjelentetését tudja támogatni.

Bírálati szempontok:

Ą kiemelkedő szakmai színvonal

Ą az értekezések témájának társadalmi fontossága és könyvpiaci aktualitása.A pályázatot 3 példányban kell benyújtani - az e célra készült formanyomtatvány kitöltésével - az alábbi címre:

Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft.

1364 Budapest, Pf. 285.

(1052 Budapest, Váci u. 16/a.)

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2002. december 20.

(a helyszínen 12 óráig, illetve legkésőbb a december 20-ai postai bélyegzővel)A pályázati anyag beszerezhető:

- az egyetemek tudományos ügyekért felelős szervezeti egységénél;

- a Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft-nél - 1052 Budapest, Váci u. 16/a.;

- az OM Ügyfélszolgálati Irodán - 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül is elérhető a következő címen: http://www.fpi.hu.

A pályázathoz szükséges űrlapok: pályázati űrlap, besorolási kód, saját választású kiadó.A kuratórium a pályázatok értékelésére szakzsűrit állít fel, amely javaslata alapján

2003. februárjában dönt a támogatott pályázatokról.

Nem véleményeztetjük a formailag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat.Budapest, 2002. október 4.

Alapítvány

a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért

KuratóriumaSzámlaszám: 10200823-22221472-00000000 Adószám: 196671-80-1-41


AMFK/2002 PhD disszertációk megjelentetése

A pályázatok tudományági besorolásaTudományterület

Tudományág

Kód

Társadalomtudományok

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

SGAZ

Társadalomtudományok

Közgazdaságtudományok

SKOZ

Társadalomtudományok

Állam- és jogtudományok

SAJT

Társadalomtudományok

Szociológiai tudományok

SSOC

Társadalomtudományok

Politikatudományok

SPOL

Társadalomtudományok

Hadtudományok

SHAD

Társadalomtudományok

Multidiszciplináris társadalomtudományok

SMUL

Bölcsészettudományok

Történelemtudományok

BTOR

Bölcsészettudományok

Irodalomtudományok

BIRO

Bölcsészettudományok

Nyelvtudományok

BNYE

Bölcsészettudományok

Filozófiai tudományok

BFIL

Bölcsészettudományok

Nevelés- és sporttudományok

BNEV

Bölcsészettudományok

Pszichológiai tudományok

BPSZ

Bölcsészettudományok

Néprajz és kulturális antropológiai tudományok

BNEP

Bölcsészettudományok

Művészeti és művelődéstörténeti tudományok

BMUV

Bölcsészettudományok

Vallástudományok

BVAL

Bölcsészettudományok

Média és kommunikációs tudományok

BMED

Bölcsészettudományok

Multidiszciplináris bölcsészettudományok

BMUL

MűvészetekFMUV

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok