2024. február 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj

2004. május 14.

Az Oktatási Minisztérium a 10/2002. (IV.12.) OM rendelet alapján pályázatot hirdet a 2004 szeptemberétől folyósítandó Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjra.

Szent-Györgyi Fellowship 2004
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 10/B. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Oktatási Minisztérium meghirdeti a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjat.

Az ösztöndíj célja, hogy a tudományok jeles külhoni (azaz életvitelszerűen külföldön élő) képviselői hosszabb-rövidebb időre Magyarországra jöjjenek, és minél nagyobb számban kapcsolódjanak be a hazai felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek munkájába. Ez elősegíti azon törekvésünket, hogy a magyar felsőoktatási intézmények bizonyos tudományterületeken regionális szellemi központtá váljanak.

A Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjat a Magyar Köztársaság oktatási minisztere adományozza.

Az ösztöndíjra pályázhat az, aki/akit

 • tudományos [PhD, vagy a Ftv. 119. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelő], illetőleg mester [DLA, vagy a Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett művészeti díjjal] fokozattal rendelkező, életvitelszerűen külföldön élő kutató
 • két, nemzetközileg elismert tudományos személyiség ajánl az ösztöndíjra
 • a mellékelt listán szereplő tudományágak egyikében végez kutatómunkát, valamint
 • valamely magyarországi felsőoktatási intézmény kész a pályázatban megjelölt és az ösztöndíjas szerződésben rögzített időponttól - a pályázó által kidolgozott és az intézmény által elfogadott kutatási munkaterv alapján - foglalkoztatni

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
(a pályázati dokumentációban megadott mellékletek szerint)

 • pályázói adatlap
 • legalább két, nemzetközileg elismert magyar és/vagy külföldi tudományos személyiség ajánlása
 • a pályázó szakmai életrajza a legfontosabb szakmai referenciamunkák feltüntetésével
 • az elmúlt 10 év legfontosabb publikációit tartalmazó publikációs jegyzék
 • a pályázó kutatási tevékenységét részletező munkaterv
 • a pályázó nyilatkozata
 • a fogadó intézmény szervezeti egységének - a pályázó munkatervének véleményezését is tartalmazó - szándéknyilatkozata
 • a fogadó intézmény vezetőjének nyilatkozata
 • minden olyan egyéb dokumentum, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásának szempontjából fontosnak tart (pl. hivatkozások, a pályázó munkáinak méltatása, kitüntetések, szerkesztőbizottsági tagságok, tudományos tisztségek).

Egyéb tudnivalók

 • Az ösztöndíj időtartama legfeljebb 12 hónap, és több alkalommal is elnyerhető. Az oktatási miniszter 2004 szeptemberétől legfeljebb 10 ösztöndíjat adományoz. Az ösztöndíjas jogviszony – a miniszter engedélyével – egy alkalommal, legfeljebb 3 hónapig szüneteltethető az ösztöndíjas időtartam csökkenése nélkül.
 • Az ösztöndíj havi bruttó összege 1.000.000 forint. Ez az összeg az érvényes magyarországi jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles. Amennyiben az ösztöndíjast állampolgársága alapján megilletik azok a kedvezmények, amelyeket a Magyarország és az ösztöndíjas származási országa között a kettős adóztatás elkerülése érdekében megkötött egyezmény biztosít, a vonatkozó egyezmény előírásai érvényesülnek.
 • Az ösztöndíj mellett az ösztöndíjas szállásköltség-, valamint egyszeri útiköltség-térítést kap magyarországi beutazásához és a visszaúthoz.
 • Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának időszakában más, hazai központi költségvetési forrásból fizetett ösztöndíjat nem kaphat.
 • Az ösztöndíjas járandóságait és kötelezettségeit részletesen rögzíti a fogadó intézmény és az ösztöndíjas között aláírt szerződés, amelyben az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a fogadó felsőoktatási intézmény szabályzatának megfelelően kutatómunkát és oktatási tevékenységet végez a pályázat részeként benyújtott és a fogadó intézmény által elfogadott munkaterv alapján.
 • Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága szerződést köt az ösztöndíjast fogadó intézménnyel az ösztöndíjas tudományos kutatómunkájának biztosítása érdekében. A szerződés keretében a fogadó intézmény
  • az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok tudományterületén és a művészetek területén folytatandó tudományos kutatómunkára évi kétmillió forint,
  • a bölcsészettudományok, a hittudomány és a társadalomtudományok területén folytatandó tudományos kutatómunkára évi egymillió forint időarányos részét kapja, amit az Oktatási Minisztérium a kutatómunka megkezdését követően utal át.

Az értékelés szempontjai

 • Az ösztöndíj elnyerésének alapvető kritériuma, hogy a pályázónak nemzetközileg elismert tudományos eredményei legyenek.
 • Az alapvető kritériumnak megfelelő pályázók közül előnyben részesülnek azok,
  • akik a fogadókészséget kinyilvánító magyarországi intézménnyel aktív és eredményes tudományos együttműködést folytatnak,
  • akiknek szakterülete a magyarországi tudományosság szempontjából országos jelentőséggel bír,
  • akiknek szakmai tevékenysége Magyarországhoz kötődik.

A ösztöndíjpályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók

 • A pályázatot az erre a célra készült formanyomtatványokon angol vagy magyar nyelven, négy (4) példányban (1 eredeti és 3 másolat) kell beküldeni.
 • A formailag nem megfelelő, illetve a késve beadott pályázatokat nem bíráltatjuk el. Erről az OM Alapkezelő Igagatósága értesíti a pályázót.
 • A pályázatot kizárólag postai úton lehet beküldeni az alábbi címre:

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (OMAI)
Felsőoktatási Pályázatok Osztálya
"Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj"
Levélcím: 1244 Budapest, Pf. 920
Beküldési határidő: 2004. június 15. (postabélyegző)

 • A pályázati anyagok beszerezhetők a magyar külképviseleteken, a külföldi magyar kulturális intézetekben, az OM Ügyfélszolgálati Irodán (H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) és a Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságán (1055 Budapest, Bihari János u. 5.), továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a következő címen: http://www.om.hu, http://www.omai.hu.
 • A pályázatokról a Széchenyi István Kuratórium javaslata alapján 2004. augusztus 16-ig az oktatási miniszter dönt, az eredményről levélben értesíti a pályázót. A miniszteri döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

Budapest, 2004. május 14.

Oktatási Minisztérium


Nyomtatható pályázói adatlap (DOC, 81 kB)

Kitölthető pályázói adatlap (DOC, 100 kB)

Melléklet a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjra benyújtott pályázatok tudományági besorolásához

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok