2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tartós együttműködések támogatás

2005. november 11.
2. PÁLYÁZATI KIÍRÁS PROJEKTPÁLYÁZATHOZ
 
Austrian Science and Research Liaison Office (ASO)
 
PROGRAM "Tartós együttműködések támogatás"
 
 
KIEMELT TERÜLETEK
 
 
I. kiemelt terület    Együttműködési projekt a 6. keretprogramban és a 7. keretprogram előkészítése
II. kiemelt terület  Többoldalú együttműködési projekt a tudomány és kutatás területén
III. kiemelt terület Kétoldalú kutatási együttműködés Ausztria és Magyarország között
IV. kiemelt terület  Fiatal tudósok többoldalú kutatási együttműködése
 
 
A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁNAK IDEJE 2005. OKTÓBER 15.

I. Alapvető információk
 
Az Austrian Science and Research Liaison Office (ASO) anyagi eszközeit az Osztrák Oktatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium (bm:bwk) biztosítja. A tevékenységi kör és a programok a két- és többoldalú tudományos együttműködést segítik elő. A támogatás meghatározott országokra vonatkozik, de nem korlátozza más kooperációs partnerek részvételét sem. Célja: hasonló kutatási témák egyesítése és anyagi támogatása, különböző pénzügyi források felhasználásával.
A "Tartós együttműködés támogatása" c. program elsősorban az alább kiemelt témákat és területeket támogatja.
 
I.1. Kiemelt területek, tevékenység, témák
 
Kiemelt területek
 
1. kiemelt terület: Együttműködési projekt a 6. keretprogramban és a 7.
keretprogram előkészítése
Cél:
 • Új kutatási konzorciumok létrehozási feltételeinek javítása a kiválasztott államok szervezeteinek számára,
 • Nemzeti és nemzetközi partnerek közötti együttműködés kiszélesítése,
 • A 6. keretprogram előkészítési projektjének támogatása,
 • Előkészítési tevékenység támogatása a 7. keretprogramban történő együttműködéshez.
 
2. kiemelt terület:       Többoldalú együttműködési projekt a tudomány és a kutatás terén[1]
Cél:
 • Új projektpartneri kapcsolatok létrehozásának támogatása,
 • A nemzeti és nemzetközi partnerek között fennálló együttműködés intenzívebbé tétele,
 • Többoldalú projektek előkészítésének támogatása.
 
3. kiemelt terület: Kétoldalú kutatási együttműködés Ausztria és Magyarország között
Cél:
 • Új projektpartneri kapcsolatok létrehozásának támogatása,
 • Az osztrák és magyar partnerek között fennálló együttműködés intenzívebbé tétele,
 • Kétoldalú projektek előkészítésének támogatása.
 
ÚJ!! 4. kiemelt terület: Fiatal tudósok többoldalú kutatási együttműködése
Cél:
·         Meglévő kutatási együttműködések intenzívebbé tétele és új projektpartneri kapcsolatok létrehozása egy használható tapasztalat alapján,
·         A jövőbeni kutatási projekt előkészítése,
·         Tudományos hozzájárulás létrehozása.
 
 
Támogatott tevékenységek (a kiemeltek megvalósításán belül)
 
A.           Konferenciák, szemináriumok, workshop-ok szervezése, új potenciális projektpartnerekkel (pl. egy projekt előkészítő csoport/team) történő kapcsolatfelvétel céljából
B.           A működő csoportok találkozása, egy közös kutatási projekt előkészítése céljából,
C.           Kutatói hálózat létrehozása, egy lehetséges jövőbeni együttműködési projekt céljából.
D.          CSAK A 4. KIEMELT TERÜLETNÉL: kisebb kutatómunkák megvalósítása
 
Témakörök
 
Új kezdeményezések a következő területeken kapnak támogatást:
a.            Környezetkutatás
b.            Bölcsészet- és társadalomtudományok,
c.             Anyagkutatás
d.            Biotechnológia
Es wird angeregt, dass die Projekte inter-/multidisziplinär geführt werden.
 
II. Támogatási feltételek
 
II.1. Támogatott projektjavaslatok - 1, 2, 3 KIEMELT TERÜLETEK
 
A projektjavaslatoknak meg kell felelni a támogatás feltételeinek, amelyek a "Tartós együttműködések támogatása" programban az 1, 2, 3 kiemelt területekre vonatkoznak. A következő támogatott területeket kell figyelembe venni:
 
II.1.1. TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK
 
Támogatott tevékenységek a kiírás "alapvető információk" részében olvashatók (1, 2, 3 kiemelt területnél, az A, B, C támogatott tevékenységre vonatkozik). A projektet a kérelmező vagy a támogatott projektpartner országában kell megvalósítani.
 
II.1.2. A kérelmezők köre
 
Az Austrian Science and Research Liaison Office részéről biztosított anyagi támogatást csak azok a kutatásban aktívan résztvevő (kutatást végző) szervezetek (jogi személyek) kérhetik, akiknek székhelyük a Magyar Köztársaság területén van. A projektkérelemben meg kell nevezni egy projektkoordinátort, aki a közvetítő szerepét vállalja az ASO Budapesttel.
 
II.1.3. Támogatott projektpartnerek
 
A "tartós együttműködések támogatása" c. program projektpartnere lehet:
a.            jogi személy,
b.            a tudomány területén működő aktív kutató (aki a kutatást folytat),
c.             székhelye Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovénia, Bulgária, Ukrajna vagy Szlovákia területén van,
d.            legalább egy osztrák partnerrel rendelkezik.
 
II.1.4. Költségtámogatás
 
A "tartós együttműködések támogatása" c. program anyagi eszközei a következő területeken vehetők igénybe:
·                Dokumentumok és más szükséges anyagok vásárlása és előállítása (pl. irodahasználat, nyomtatás, másolás, stb.),
·                Utazási költségek (Útiköltség, szállás és napidíj, útiköltséget csak tömegközlekedési eszközt igénybe vevők kaphatnak),
·                Kommunikációs költségek (telefonhasználat, postai díjak, stb.),
·                Egyéb indokolt kiadások (ezeket a költségtervben megfelelően meg kell indokolni). A személyes kiadások nem elszámolhatóak.
 
II.1.5. A támogatás módja
 
A kérelmező által kívánt támogatáson anyagi támogatást értünk. A kifizetés két részletben történik. A jóváhagyott összeg 70%-a előzetesen kerül kifizetésre, a maradék 30% a beszámoló előterjesztése és az elszámolás átvizsgálása után történik.
A "tartós együttműködések támogatása" c. program keretében befejezett projektet követően a kérelmező, a felhasznált támogatási összegről elszámolást köteles benyújtani az ASO Budapesthez. Nem megfelelő elszámolás esetén, az ASO Budapest jogosult a nem megjelölt célra felhasznált összeget teljes egészében visszakövetelni.
 
II.1.6. Kifizetés
 
A projekt jóváhagyása és a szerződés aláírása előtt nincs jogszerű mód bármely anyagi eszköz engedélyezésére.
 
A "Tartós együttműködések támogatása" c. programra, az 1., 2., és 3. kiemelt területekre előzetesen 85 000 Euró áll rendelkezésre. A tervek szerint 8-10 projekt kap támogatást. A projektek jóváhagyásakor megállapításra kerül a mindenkori támogatás összege.
 
II.1.7. A projekt megvalósításának időtartama
 
A projektet 2006 folyamán kell megvalósítani, a megvalósítás időtartamának egyezni kell a kérelemben ("Projektleírás" rész) foglalt megvalósítási tervben feltűntetett idővel. Elvárjuk, hogy a finanszírozott együttműködés a "tartós együttműködések támogatása" c. program keretében lefutott projekt után is folytatódjék.
ÚJ!!
II.2. Támogatott projektjavaslatok - 4. KIEMELT TERÜLET
 
A projektjavaslatoknak meg kell felelni a támogatás feltételeinek, amelyek a "Tartós együttműködések támogatása" programban a 4 kiemelt területekre vonatkoznak. A következő támogatott területeket kell figyelembe venni:
 
II.2.1. TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK
 
Támogatott tevékenységek a kiírás "alapvető információk" részében olvashatók (4 kiemelt területnél, a D támogatott tevékenységre vonatkozik). A projektet a kérelmező vagy a támogatott projektpartner országában kell megvalósítani.
 
 
II.2.2. A kérelmezők köre
 
Az Austrian Science and Research Liaison Office részéről biztosított anyagi támogatást csak azok a kutatásban aktívan résztvevő (kutatást végző) szervezetek (jogi személyek) kérhetik, akiknek székhelyük a Magyar Köztársaság területén van.[2] A kérelmező a megvalósítás ideje alatt még nem töltheti be 35. életévét. A projektkérelemben meg kell nevezni egy projektkoordinátort, aki a közvetítő szerepét vállalja az ASO Budapesttel.
 
II.2.3. Támogatott projektpartnerek
 
A "tartós együttműködések támogatása" c. program projektpartnere lehet:
e.            jogi személy, aki a megvalósítás ideje alatt még nem tölti be 35. életévét
f.              a tudomány területén működő aktív kutató (aki a kutatást folytat),
g.            székhelye Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovénia, Bulgária, Ukrajna vagy Szlovákia területén van,
h.            legalább egy osztrák partnerrel rendelkezik. Miután a projekt többoldalú együttműködésről szól, az együttműködő partnerek 3 különböző ország szervezeteiből kell részt vegyenek.
 
II.2.4. Költségtámogatás
 
A "tartós együttműködések támogatása" c. program anyagi eszközei a következő területeken vehetők igénybe:
·                Dokumentumok és más szükséges anyagok vásárlása és előállítása (pl. irodahasználat, nyomtatás, másolás, stb.),
·                Kutatási költségek (pl. próbaanyagok, elemző szoftverek, az ilyen feladatokhoz tartozó költségeket kérjük egyértelműen meghatározni és alkalmazásukat indokolni)
·                Utazási költségek (Útiköltség, szállás és napidíj, útiköltséget csak tömegközlekedési eszközt igénybe vevők kaphatnak),
·                Kommunikációs költségek (telefonhasználat, postai díjak, stb.),
·                Egyéb indokolt kiadások (ezeket a költségtervben megfelelően meg kell indokolni). A személyes kiadások nem elszámolhatóak.
 
II.2.5. A támogatás módja
 
A kérelmező által kívánt támogatáson anyagi támogatást értünk. A kifizetés és elszámolás az OMAA-n keresztül történik, a bizonylatok/számlák benyújtásakor.. Az OMAA felelős az ASO anyagok könyveléséért és elszámolásáért. A "tartós együttműködések támogatása" c. program keretében befejezett projektet követően a kérelmező, a felhasznált támogatási összegről elszámolást köteles benyújtani az ASO Budapesthez. Nem megfelelő elszámolás esetén (a költségtervnek és a megvalósítási tervnek nem megfelelően), az ASO Budapest jogosult a nem megjelölt célra felhasznált összeget teljes egészében visszakövetelni.
 
 
 
II.2.6. Kifizetés
 
A projekt jóváhagyása és a szerződés aláírása előtt nincs jogszerű mód bármely anyagi eszköz engedélyezésére.
 
A "Tartós együttműködések támogatása" c. programra, a 4. kiemelt területre előzetesen 20 000 Euró áll rendelkezésre. A tervek szerint 4-5 projekt kap támogatást. A projektek jóváhagyásakor megállapításra kerül a mindenkori támogatás összege.
 
II.2.7. A projekt megvalósításának időtartama
 
A projektet 2006 folyamán kell megvalósítani, a megvalósítás időtartamának egyezni kell a kérelemben ("Projektleírás" rész) foglalt megvalósítási tervben feltűntetett idővel. Elvárjuk, hogy a finanszírozott együttműködés a "tartós együttműködések támogatása" c. program keretében lefutott projekt után is folytatódjék.
 
III. Formai követelmények
 
III.1. A projektkérelem formája
 
Adatlap a kérelemhez (Antragsformular) és más szükséges dokumentumok megtalálhatók a pályázati kiírás szövegével együtt az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány internetes oldalán, www.omaa.elte.hu/aso.html (az Austrian Science and Research Liaison Office helyen).
Antragsformular megjelent elektronikus formában. Ebben az esetben a kérelmezőnek a következő adatokat kell kitölteni:
 • A projekt adatai németül - Cím, rövid ismertetés, a kiválasztott kiemelt terület, témakör, támogatott tevékenység,
 • A finanszírozáshoz szükséges adatok (Projektbüdzsé, kért támogatás, egyéb pénzforrások, stb.),
 • A kérelmező és a projektpartner adatai (szervezeti forma és a résztvevő személyek, projektvezető, stb.).
Az adatlap fontos tartozékai a mellékletek (elektronikus formában az adatlaphoz mellékelni, majd nyomtatott formában is a kérelemhez kell csatolni).
 
Az adatlap mellékletei német (német, esetleg angol) nyelven:
·         Projektleírás - kitűzött célok és elérni kívánt eredmények,
 • Megvalósítási terv (az ehhez tartozó nyomtatványon)
 • Teljes büdzsé/költségterv - az egyes tételekre fordítandó összeg (amilyen pontosan lehet), ha szükséges, indoklással,
 • A szervezet jóváhagyása a projekt megvalósítására - a szervezet hivatalos levélpapírján, a megbízott szabályos aláírása szükséges, (szükséges minden kérelemhez; a 4. kiemelt területhez írásos igazolás, hogy a kérelmező hogyan kapcsolódik a szervezethez)
 • Önéletrajz (CV) a projektben résztvevő személyektől (a projektre vonatkozó szükséges adatokkal, az önéletrajz fontos része a friss publikációs lista. Egységes életrajzformát kell alkalmazni).
A kérelmező köteles a projektkérelmet kétféle formában benyújtani:
 
1.          Elektronikus formában - az adatlap az MS Word adatbankban. A kitöltött adatokat e-mail segítségével kell elküldeni az ASO Budapesthez, ill. CD-ROM- formában a nyomtatott anyaghoz mellékelni,
2.          Nyomtatott formában - az elektronikus adatlapnál lehetőség van a projektkérelem nyomtatására, a nyomtatott verziót alá kell írni és az eredeti mellékletekkel együtt eljuttatni az ASO Budapesthez.
 
A projektkérelmet az ASO Budapesthez kell benyújtani:
ASO Budapest
Austrian Science and Research Liaison Office (ASO)
H-1462 Budapest, Pf. 706
 
A szükséges dokumentumok megtalálhatók a www.omaa.elte.hu/aso.html Web oldalon, de ettől függetlenül a kérelmező az ASO Budapestnél is érdeklődhet a programról és kérhet segítséget.
 
Austrian Science and Research Liaison Office (ASO), Budapest
Bojárszky Eszter
1088 Budapest, Múzeum 4/c.
Tel: +36 1 266 7474
Fax: +36 1 266 7474
 
III.2. A támogatás jóváhagyásának lényeges feltételei
 
A "tartós együttműködések támogatása" c. program keretében történő támogatás jóváhagyásának feltételei a következők:
 • támogatható kérelmező és támogatható projektpartner,
 • legalább egy osztrák székhelyű partnerintézmény szükséges,
 • a projektben és a vele összefüggő tevékenységi körben fiatal kutatók vesznek részt (35 éves korig),
 • a projektben ügyelni kell a résztvevő férfiak és nők esélyegyenlőségére, különös tekintettel a női résztvevőkre,
 • a projektnek a kiemelt tevékenységi köröket és témaköröket kell figyelembe venni,
 • a "tartós együttműködések támogatása" c. program keretében történő munka hosszú távon együttműködést biztosít a résztvevőknek,
 • a projektkérelem pontosan kitöltve és határidőre lett benyújtva.
III.3. A kérelem beadásának határideje és döntés a jóváhagyásról/elutasításról
 
III.3.1. A kérelem beadása
 
Beadási határidő
A projektkérelmeket e kiírás megjelenése után lehet benyújtani. A beadási határidő 2006. január 15. mindkét formában. Az írásos formában történő benyújtás határidejének az elküldés időpontját (pl. postai bélyegző), vagy a személyes leadás időpontját tekintjük.
 
A projektkérelem formája
 
1. nyomtatott   1 eredeti kérelmet kell leadni a budapesti ASO-irodába, a mellékletekkel együtt,
2. elektronikus CD-ROM, ill. E-mail (Figyelem! Az elektronikus kérelemhez a mellékleteket is csatolni kell, éspedig mint MS Office-dokumentumot - vagy ezzel kompatibilis formában -, és azokat a dokumentumokat, amelyekre aláírás szükséges szkennelve kell küldeni).
Az adatok valódiságáért és a kérelem pontos kitöltéséért mindkét formában, valamint a határidőre történő beadásért egyedül a kérelmező felelős. Nem teljes, nem pontos és nem a valóságnak megfelelően kitöltött kérelmeket automatikusan elutasítunk.
 
III.3.2. Döntés
 
A kérelmek jóváhagyása vagy elutasítása és a támogatás összegének megállapítása egy osztrák-magyar bizottság feladata, a beadási határidőt követő egy hónap elteltével. A projekteket független szakértők bírálják el.


[1] külföldi projekt, ami az 1. kiemelt területhez kapcsolódik
 
[2] kérelmező doktorandus elismerhető támogatásra jogosult kérelmezőnek projektpartnerként
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok