2023. december 8.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban ösztöndíjpályázat 2004. évi nyerteseinek listája

2004. június 25.
7A "Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban" ösztöndíjpályázat
6. fordulójának nyertesei

Az ösztöndíjakat a Parlamentben Kiss Róbert, az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal elnöke,
Dr. Szüdi János, az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkára és
Fogarasiné Deák Valéria, az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága elnöke
2004. május 28-án ünnepélyes keretek között adta át.

Ny. szám
Név
Intézmény
Kar
Téma címe
Ösztöndíj besorolása
03/6
Szabó Máté
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Civil szervezetek és közigazgatás viszonya a környezetvédelem területén: a magyar tapasztalatok (1989-2003) és az EU- mintái
oktató, kutató
04/6
Dr. Bardóczyné Székely Emőke
Szent István Egyetem
MKK, KGI
Állami (oktatási, önkormányzati) vállalkozói és nonprofit szervezetek együttműködésének fejlődése a vízgazdálkodás és környezetvédelem területén (esettanulmányok)
oktató, kutató
09/6
Dr. Szakál Gyula
Széchenyi István Egyetem
  A civil szektor szerepe a társadalmi tőke képződésében, hatékonysága és kapcsolata az önkormányzati szektorral
oktató, kutató
10/6
Pirisi Gábor
Pécsi Tudományegyetem
TTK Földrajzi Intézet
Civil szervezetek és településfejlesztés a Dunántúl kisvárosaiban.
doktorandusz
11/6
Lázárné Simkó Enikő
Kodolányi János Főiskola
  Az angol-amerikai önkéntes mozgalom fejlődése, tapasztalatai és hazai felhasználhatósága, különös tekintettel az iskolai angol oktatás során.
hallgató
12/6
Kállai István
Gábor Dénes Főiskola
  "Velük vagy nélkülük?" Az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködése az önkormányzatok társadalmi támogatása, szolgáltatásai és a közösségi szemlélet formálása terén.
hallgató
14/6
Szilágyi Judit
Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
Társadalom-tudományi kar
A zöld mozgalmak és civil szervezetek helyzete Magyarországon.
TDK hallgató
19/6
Dr. Martinkó József
Kaposvári Egyetem
ÁTK
A nonprofit szervezetek szerepe, lehetőségei a szektor fejlődését szolgáló képzések és képzési rendszerek kialakításában.
oktató, kutató
20/6
Hofstädter Katalin
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar
Humán erőforrás fejlesztés a szakkollégiumokban
TDK hallgató
23/6
Népessy Noémi
Általános Vállalkozási Főiskola
  Az alapítványi múzeumok szerepe a kulturális non-profit szférában.
TDK hallgató
26/6
Tüzes Rita Ilona
Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Főiskolai Kar
Megszállottak? Az önkéntes munka motivációi.
hallgató
27/6
Csiha Tünde
Debreceni Egyetem
BTK
Gyermek- és ifjúsági szervezetek, szerveződések az Észak-Alföldi régióban.
doktorandusz
28/6
Baittrok Borbála
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
BTK
"Önszerveződéstől a formalizálódásig" Két egyetemi, ifjúsági civil szervezet működésének összehasonlító esettanulmánya
TDK hallgató
29/6
Dömötör Tamás
Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar
A civil szektor részvétele a területi tervezés folyamatában.
doktorandusz
31/6
Volcsányi Gábor
Eszterházy Károly Főiskola
GTK
A civil szervezetek szerepe-, és együttműködési lehetőségei az önkormányzatokkal a kulturális feladatok ellátásában és a közösségfejlesztésben.
hallgató
32/6
Löffler Anna
Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
TTK
Civil szervezet a határon túli magyarságpolitika alakításában.
hallgató
33/6
Molnár Krisztina
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
BTK
Közösség és/vagy tevékenység? Egy egyesület kapcsolathálózati elemzése.
TDK hallgató
34/6
Ferenczi Gabriella
Debreceni Egyetem
BTK
Civil autonómia és állami szerepvállalás a Nemzeti Civil Alapprogram tükrében.
hallgató
38/6
Kollár Árpád
Szegedi Tudományegyetem
BTK
A diáktanácsadó szervezetek szerepe a magyar felsőoktatásban az Európai Unióhoz való csatlakozást követően
TDK hallgató
40/6
Dr. Örsi Julianna
Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Kar
  Nonprofit szervezetek térségi, települési kötődése, a helyi társadalomba való beágyazódása alföldi példák alapján
oktató, kutató
43/6
Lupó Andrea
Debreceni Egyetem
BTK
Civil hálózatok a munka világában
hallgató
45/6
Csapó Ida
Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
Civil nők - nemek esélyegyenlősége a civil szférában, lelkileg egészséges közösségek
hallgató
48/6
Boda Zsolt
Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
  A civil szervezetek szerepe a gazdaság társadalmi szabályozásában
oktató, kutató
51/6
Kuti Éva
Általános Vállalkozási Főiskola
  Új forrásteremtési lehetőségek és kihasználásuk. A Nemzeti Civil Alapprogram és az uniós pályázati lehetőségek hatása a nonprofit szervezetek gazdálkodására.
oktató, kutató
56/6
Soós Zsolt
Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK
Kistérségi szintű szociálpolitikai rendszerek fejlesztési lehetőségei - a helyi önkormányzatok, non-profit és profitorientált szervezetek együttműködésének lehetőségei
doktorandusz
58/6
Törőcsik Ágnes
Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
KTK
Magán köz- és felsőoktatási intézmények Magyarországon
hallgató
62/6
Prókai Orsolya
Debreceni Egyetem
BTK
A civil szervezetek szerepe a szociális gazdaság foglalkoztatási kapacitásának bővítésében
hallgató
64/6
Remsei Anikó
Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
KTK
Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron
TDK hallgató
65/6
Dr. Piros Márta Anna
Kaposvári Egyetem
Ökonómiai és Szervezési Intézet
A humán erőforrás fejlesztás lehetőségeinek vizsgálata a civil szektorban. (a nonprofit szervezetek szerep, lehetőségei a szektor fejlődését szolgáló képzési rendszerek kialakításában.)
oktató, kutató
67/6
Pulai Zsolt
Általános Vállalkozási Főiskola
  Contact, avagy egy civil szervezet vállalkozási tevékenységének elemzése
TDK hallgató
69/6
Kósa András László
Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
  Ifjúsági civil szervezetek intézményesülése. Mozgalmak, szervezetek, elitek.
doktorandusz
71/6
Fazekasné Varga Viktória
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógia és Pszichológia Kar
A Magyarországi civil társadalom és a szerveződésére irányuló közösségfejlesztési folyamat bemutatása.
hallgató
72/6
Reisinger Adrienn
Széchenyi István Egyetem
Jogi- és Gazdaság-tudományi Kar
Nonprofit szervezetek gazdálkodása, forrásszervező tevékenysége Győrben.
hallgató
76/6
Szerepi Anna
Debreceni Egyetem
BTK
A nonprofit szektor fejlődését szolgáló képzési rendszerek hatékonyságának vizsgálata az Észak-alföldi régió szemszögéből
doktorandusz
84/6
Gerő Márton
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalom-tudományi Kar
Magyarországi nonprofit és forprofit szervezetek szervezeti kultúrájának komparatív összehasonlítása
TDK hallgató
88/6
Jancsics Dávid
Eötvös Loránd Tudományegyetem
TÁTK
Magyarországi nonprofit és forprofit szervezetek szervezeti kultúrájának komparatív összehasonlítása
TDK hallgató
93/6
Makai Péter
Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
TTK
Civil szervezetek érdekérvényesítése az Európai Unióban
TDK hallgató
99/6
Osváth Tamás László
Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK, Földtudományi Doktori Iskola
A szolgáltató tevékenységek átalakuló földrajzi képe Magyarországon
doktorandusz
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok