2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjasok 2001.

2002. február 6.
A 2001. évi Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjasok névsora.

A 2001. évi Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjasoknév

Fogadó intézmény

téma címe

Gubicza Jenő

ELTE TTK Általános Fizika Tanszék

Nanokristályos anyagok mikroszerkezetének vizsgálata röntgen vonalprofil analízissel.

Horváth Zoltán

SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Femtoszekundumos impulzusok elhajlásának vizsgálata

Fleiner Tamás

ELTE TTK Operációkutatási Tanszék

Stabil párosítások a kombinatórikus optimalizálásban

Baranyi Péter

BMGE VIK Távközlési és Telematikai Tanszék

Számítási bonyolúltság szingurális értékalapú csökkentése komplex rendszerekben

Bagdi Enikő

SE ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet

Malignus lymphomák integrált molekuláris patológiai vizsgálata

Vámos Péter

KGRE BTK Japán Tanszék

Magyar-kínai kapcsolatok a XX. században.

Mari László

ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék

A felszínborítás-tájhasznosítás változásának környezetvédelmi következményei karsztos területeken, űrfelvételekből és topográfiai térképekből levezethető adatok alapján

Jedlovszky Pál

ELTE TTK Kolloidkémiai Tanszék

Amfipatikus molekulák elegyeinek vizsgálata számítógépes szimulációval

Viskolcz Noémi

SZTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék

Johann Arndt Foliopostillájának az 1642/43-as frankfurti kiadása és annak magyar vonatkozásai

Málnási-Csizmadia András

ELTE TTK Biokémiai Tanszék

Szerkezet és kinetika: hányat lép a miozin egy ATP hidrolízisekor?

Gereben Balázs

PTE TTK Általános Állattani és Neurobiológiai Tanszék

A T4/T3 átalakulás szabályozásának molekuláris vizsgálata.

Sztáray Bálint

ELTE TTK Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék

Fémorganikus vegyületek elektronszerkezetének és energetikájának vizsgálata.

Keményfi Róbert

DE BTK Néprajzi Tanszék

Az európai görög katolikusság térfolyamatainak elemzési lehetőségei az etnikai dinamika alapján

Bálint Éva

SZTE TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék

A Drosophila melanogaster p53 fehérjéjével kölcsönhatásba lépő más fehérjék azonosítása.

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok