2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A 2009/2010. tanévi Deák Ferenc Ösztöndíjpályázat nyertesei

2009. augusztus 24.
Név
Nytsz.
Cím
Fogadó intézmény kódja
Baran Yelyzaveta (Bárányné Komári Erzsébet)
0006
Hungarizmusok a kárpátaljai ukrán (ruszin) - magyar nyelvhatáron (irodalmi művek alapján)
NYF
Benedek Lajos Krisztián
0047
Nagygombák rendszertani, társulástani és ökológiai jellemzése a Központi-Börzsöny erdőtársulásaiban
BCE
Benke Márton
0061
CuA/Ni alapú alakemlékező ötvözetek fémtani folyamatainak vizsgálata
ME
Bodor Péter
0059
Varasodásrezisztens almafajták és magyar fajtajelöltek virágzás- és termékenyülésbiológiai megfigyelése
BCE
Bozsó Gábor
0012
Szikes tavi üledékek komplex környezet-geokémiai kutatása
SZTE
Czégé Levente
0010
Fokozat nélküli kapcsolt bolygóműves sebességváltók tervezési kérdései
ME
Czövek Pálma Tünde
0013
Trehalóz anyagcsere vizsgálata gomba- és növény fajokban
ELTE
Csabai Zoltán
0037
Hitel és kamat Babilóniában a Kr.e. 1. évezredben
PTE
Donkó Ágnes
0045
Reaktív oxigén termelő enzimek vizsgálata emlős sejtekben
SE
Felföldi Tamás
0051
Fotoautotróf pikoplankton közösségek diverzitásának molekuláris biológiai vizsgálata és a populációk szezonális dinamikájának felmérése
ELTE
Kasik László
0007
A szociálisérdek-érvényesítő viselkedés többszempontú vizsgálata 4-18 évesek körében
SZTE
Kelemen Rita Judit
0040
A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség átfogó vizsgálata 9-13 éves tanulók körében
SZTE
Kerti Gábor
0025
Kiroptikai spektoszkópia alkalmazása természetes anyagok szerkezetfelderítésében
DE
Komáromy András Pál
0043
A mozgást jelentő igék lexikális mezeje német-magyar összehasonlításban
ELTE
Kósa Annamária
0021
A natív molekuláris kölcsönhatások szerepe a protoklorofillid komplexek fotokémiai átalakulásaiban
ELTE
Kurics Tamás
0036
Sobolev Preconditioning in Hilbert Space
ELTE
Lajtai László
0011
Az első magyar történelem-tankönyvek nemzet-diskurzusa 1777-1848
ELTE
Lakatos Gabriella
0019
Vizuális kommunikáció vizsgálata kutya és ember között
ELTE
Lőcsei Hajnalka
0020
Területi növekedési pályák Magyarországon, 1990-2008
ELTE
Mende Tamás
0048
Az Estphad módszer alkalmazása oxidrendszer esetén
ME
Nagy Adrienn dr.
0057
A határon átívelő fizetésképtelenségi eljárások alanyai és eljárásjogi keretei az európai közösségi jogban
ME
Nagy Bálint
0003
Bifurkációk biológiai modellekben
DF
Raisz Dávid
0029
Selected Extreme Value Problems in Electric Power Engineering
BME
Ribiczey Nóra
0049
Az anya-gyerek interakció szerepe a koraszülött gyermek kognitív fejlődésében: követés iskoláskorig
ELTE
Rolik Zoltán
0032
Efficient implementation of some many-body theroies
BME
Román András
0041
Tejsavó nano- és diaszűrésének kísérleti vizsgálata
BCE
Simon Szilvia
0004
Felszíni és felszín alatti vizek kapcsolatának vizsgálata a Duna-völgyi szikes tavak esetében
ELTE
Slíz Marianna Ilona
0016
Névadás és történelem: az Anjou-kor első felének személyneve
ELTE
Szűcs Norbert
0056
Többiskolás településeken zajló közoktatási deszegrációs programok sikerkritériumai
SZTE
Tanács Eszter
0008
Az erdőszerkezet térbeli és időbeli mintázatainak és ezek okainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum területén
SZTE
Tinya Flóra
0022
A fényviszonyok és az erdei aljnövényzet közötti kapcsolatok vizsgálata őrségi erdőkben
BCE
Tóth Hilda dr.
0060
A táppénzről
ME
Vaderna Gábor
0058
Élet és Irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében
ELTE
Vajna Balázs
0054
A mikrobiális közösség jellemzése molekuláris módszerekkel a laskagomba-alapanyag gyártása során
ELTE
Vargha Fruzsina Sára
0017
A lexikális hozzáférés útjai az első és a második nyelv esetében
ELTE
Végh László
0053
Connectivity augmentation algorithms
ELTE
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok