2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A "Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban" ösztöndíjpályázat 5. fordulójának nyertesei

2003. december 15.

Az Ösztöndíj átadásra 2003. október 14-én került sor a Parlamentben ünnepélyes keretek között.

Ny. szám

Név

Intézmény

Kar

Téma címe

Hallgató besorolása

02/5

Tüzes Rita Ilona

Pécsi Tudományegyetem

Illyés Gyula Főiskolai Kar

Az egyéni esetkezeléstől a civil szolidaritás intézményhálózatáig (Válás után: hajléktalanság helyett krízismenedzsment)

TDK hallgató

04/5

Dr. Csapody Tamás

Semmelweis Egyetem

Magatartástudományi Intézet

Civil szervezetek értékeinek megjelenítése és tevékenységi köre

oktató, kutató

05/5

Brachinger Tamás

Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

A helyi közösségek szerepvállalása egy önkormányzat döntés-előkészítésében és döntéseiben

doktorandusz

06/5

Karner Tamásné

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Közgazdaságtudományi Kar

Gazdálkodás az egészségügyben, különös tekintettel a nonprofit szektor és a kórházak gazdálkodására

doktorandusz

07/5

Dr. Szabó Ildikó

Kecskeméti Főiskola

TFK

Az ifjúsági munkát végző civil szervezetek részvétele az ifjúságsegítő szakemberek felsőfokú képzésében. A felsőoktatás és a civil szektor együttműködésének egy lehetséges modellje.

oktató, kutató

09/5

Bolyki Orsolya

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Jog- és Államtudományi Kar

A kábítószer-problémával foglalkozó civil szervezetek Magyarországon

TDK hallgató

10/5

Farkas Zsófia

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

TTK

A magyar civil társadalom és az Európai Unió

doktorandusz

11/5

Vadasi Aida

Pécsi Tudományegyetem

Közgazdaságtudományi Kar

Állami-civil és vállalkozói szféra kapcsolódása a regionális fejlesztési rendszerben Olaszországban és Magyarországon

predoktor

12/5

Vili Margaréta

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Gazdálkodás Kar

Magyarországi EU-kommunikáció a civil szervezetek számára és a civil szervezetek által

TDK hallgató

14/5

Pulai Zsolt

Általános Vállalkozási Főiskola

 

A pénz szaga avagy A magyar civil szektor finanszírozása

TDK hallgató

15/5

Dr. Kelen András

Általános Vállalkozási Főiskola

 

E-civilisztika - az Új Gazdaság civil arca

oktató, kutató

16/5

Gazdag Bernadett

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Kispest nonprofit szervezetinek és önkormányzatának kapcsolata

hallgató

18/5

Dr. Török Szabolcs

Semmelweis Egyetem

TF

Krónikusan beteg gyermekek hazai epidemiológiája és rehabilitációja. Daganatos és más krónikus betegségben szenvedő gyermekek terápiás rekreációs nyári táborainak hatékonyságvizsgálata.

doktorandusz

19/5

Rónyai Zsófia

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Szülőcsoportok lehetőségei a drogfogyasztók társadalmi rehabilitációjában

hallgató

20/5

Dankó Hajnalka

Általános Vállalkozási Főiskola

1. Vállalkozásszervezési szak, 2. Nonprofit gazdálkodási szak

Az alapítványi és közhasznúsági törvény német és brit gyakorlatának adaptálási lehetősége a magyar civil világba

TDK hallgató

22/5

Aba Botond Csaba

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Szociálpedagógus-hitoktató szak

Szabadidő a gyermekvédelmi prevenció szolgálatában - egy lehetséges civil szervezet modellje

hallgató

23/5

Dr. Paulovics Anita

Miskolci Egyetem

ÁJK

A civil szervezetek szerepe az állatvédelemben

oktató, kutató

25/5

Dr. Garaczi Imre

Veszprémi Egyetem

 

Egy nonprofit szervezet hatásainak vizsgálata a Pannon régióban

oktató, kutató

27/5

Teleki András Zoltán

Budapesti Gazdasági Főiskola

Külkereskedelmi Főiskolai Kar

A magyar nonprofit szervezetek stratégiája az Európai Uniós csatlakozás folyamatában

hallgató

30/5

Barlay Mónika Laura

Semmelweis Egyetem

Testnevelési és Sporttudományi Kar

A Szegedi Hospice Alapítvány keretében daganatos betegek körében végzett mentálhigiénés tevékenység bemutatása

hallgató

34/5

Dr. Bartal Anna Mária

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

Cél - és érdekorientált szervezetek a nonprofit szektorban - a nonprofit szervezetek új szempontú tipizálása egy empírikus kutatás eredményei alapján

oktató, kutató

35/5

Gulyás Péter

Szegedi Hittudományi Főiskola

Egyetemi hittanár szak

Vezetőképzés a civil, az egyházi, és az üzleti életben - elemzés, összehasonlítás, az együttműködés lehetőségei -

hallgató

37/5

Szabóné dr. Pataky Eszter

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Közgazdaságtudományi Kar

Közigazgatásunk és a marketing (hiányzó) kapcsolata

doktorandusz

39/5

Arapovics Mária

Debreceni Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Felsőfokú nonprofit képzések Magyarországon és Európában

hallgató

47/5

Zikkert Antal

Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Sikertörténet vagy kudarc? A falugondnokság intézménye, mint egy civil kezdeményezés magyarországi megvalósulása, avagy hogyan befolyásolja, befolyásolhatja az aprófalvak lakossága saját sorsát?

doktorandusz

48/5

Molnárné Hegymegi Krisztina

Miskolci Egyetem

GTK

Érdekképviselet Magyarországon és az Európai Unióban: érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, lobbi az Észak-magyarországi régió civil szervezeteinek tevékenységében

hallgató

49/5

Mihályi Gabriella

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Önkéntességi minték a mai magyar társadalomban

hallgató

52/5

Rubaj Anita

Pécsi Tudományegyetem

Közgazdaságtudományi Kar

A dél-Dunántúli régió foglalkoztatási célú nonprofit szervezeteinek szerepe a közérdekű feladatok vállalásában, és az EU-csatlakozás

doktorandusz

57/5

Pongrácz László

Nyugat-Magyarországi Egyetem

 

A Szigetközi Innovációs és Környezetvédelmi Egyesület (SZIKE) lehetőségei és tevékenységének hatásai a környezetkímélő alternatív energiaforrások hasznosításának meghonosítása terén a Szigetközben.

oktató, kutató

58/5

Dr. Krajnc Zoltán

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

A rendszerváltás utáni civil szerveződések, nonprofit szervezetek tevékenységének komplex vizsgálata az euro-atlanti integráció és a honvédelem szempontjából

oktató, kutató

62/5

Molnár Dániel

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Eredményesség és kommumikáció - magyar nonprofit szervezetek kommunikációs stratégiái

hallgató

65/5

Suhajda Csilla Judit

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Közgazdaságtudományi Kar

A magyarországi civil szervezetek az Európai Uniós csatlakozás tükrében

hallgató

70/5

Varga Eszter

Pécsi Tudományegyetem

Közgazdaságtudományi Kar

A nonprofit szervezetek szerepe a magyarországi vidékfejlesztésben egy (maximum két) kiválasztott régió tapasztalatai alapján

doktorandusz

71/5

Dr. Forrai Judit

Semmelweis Egyetem

Közegészségtani Intézet

Kutatómunka a speciális szexuális magatartás, prostitúció és az őket segítő magyarországi civil szervezetek térképének elkészítésében és ezen ngo-k hatékony működésének elősegítése

oktató, kutató

77/5

Rávai Györgyi

Debreceni Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Megállítható-e az elidegenedés folyamata egy növekvő közösségben/településen? Az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban (konkrét példák, esetek bemutatása). Közösségfejlesztési, közművelődési lehetőségek Kistelken

hallgató

78/5

József Gabriella

Kodolányi János Főiskola

 

Úton az Európai Unióba: Nemi esélyegyenlőség - a "Nők a közéletben" program

hallgató

79/5

Vass Máté

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

A Magyarországon létrejött szakkollégiumok helyzete és finanszírozási lehetőségeik

TDK hallgató

83/5

Bálint János Zoltánné

Kaposvári Egyetem

Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar

Az oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi célú non-profit szervezetek térképe, valamint a közérdekű feladatok ellátásában betöltött szerepe, a dél-dunántúli régióban

hallgató

84/5

Bihari Kinga

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

A híd két oldalán - civil szervezetek kapcsolatai egy euro régióban

TDK hallgató

85/5

Bakai Kristóf Péter

Kodolányi János Főiskola

 

A katasztrófavédelemben, a veszélyhelyzet elhárításában résztvevő társadalmi szervezetek jogállása, szervezeti felépítése, sajátos vezetési és motivációs rendszerük, valamint ezek fejlődése az elmúlt évtizedben

TDK hallgató

95/5

Rédling Ágnes

Pécsi Tudományegyetem

Közgazdaságtudományi Kar

Új típusú humán erőforrás bevonása a nonprofit szférába: a komplex felsőoktatási szakmai gyakorlat (service-learning)

predoktor

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok