2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  
thomas üzenete
2007.03.28. 00:24
Tisztelt OM!
Elolvastam a honlapukon a "Az OKM közleménye a hallgatói juttatásokról 2006. október 18." részt. Nekem mivel hátrányos helyzetű hallgató vagyok, elvileg 23300 FT-ot kell kapnom. Ez a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN nem működik. Kérdésemre azt válaszolták az illetékesek, hogy azért mert a térítési szabályzatuk nincs ehhez a törvényhez igazítva. Döntés csak később fog erről születni. Most azt mondják, hogy elvileg szeptembertől kaphatok ilyen támogatást.

A kérdésem a következő:
1)Visszamenőleg tehát 2006. szeptemberétől kapnom kell ezt a szociális támogatást?
2)Nem sérti jogot az egyetem azzal, hogy szeptember óta nem utalja a pénzt?

Válaszukat előre is köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2007.03.27. 16:22
Tisztelt Török Katalin!
 
Levelére válaszolva tájékoztatom Önt arról, hogy azok a hallgatók, akik 2006 decembere előtt kezdték meg felsőfokú tanulmányaikat, az adott szakon mentesülnek a költségtérítési díj megfizetése alól, ha gyermeküket gondozzák (GYES, GYED, stb). Ha új szakon kezdenek képzést 2007-ben vagy később - akár ugyanazon intézményben is - ez a kedvezményes lehetőség már nem illeti meg őket. 2007. január 1-jét követően a felvételi eljárás során többletpontot kaphatnak, amivel elérhetik az államilag támogatott képzés ponthatárát, ha van ilyen az adott szakon.
Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
főtanácsos
Felsőoktatási Főosztály
Éva101 üzenete
2007.03.22. 12:46
Tisztelt Szerkesztőség!
2007.02.25.-én feltettem egy kérdést a 73 sorszámon.Eddig türelmesen vártam. Feltennék egy újabb kérdést.Mikor sikerül válaszolni a 73.-ra?
Üdvözlettel
Éva
simonandi87 üzenete
2007.03.22. 12:46
Tisztelt OM!

Remélem jó helyen érdeklődöm. A kérdésem az lenne, hogy az egyetemek között hogyan működik az átjárás.Egészen pontosan én az általános orvosi karra készülök és megjelöltem a szegedi és pesti karokat is, de mivel Pesten lakom szeretném itt elvégezni.Ha mégis szegedre vesznek fel mennyi idő múlva jelentkezhetek át, ha egyáltalán át lehet, és ennek mik a feltételei?Előre is köszönöm!
S.A.
A Szerkesztők üzenete
2007.03.21. 16:45
Tisztelt dsarosi!
Önt az alábbiakban érintik a felvetett problémák:
  1. Ha 2006-ban előrehozott középszintű érettségit tett 85%-ra, ennek alapján fogják számolni Önnek a tanulmányi pontokat (régi nevén hozott pontokat) 2008-ban.
  2. Ha olyan szakra jelentkezik, ahol az angol érettségi választható (de nem kötelező az emelt szint), pl. gazdasági képzés, akkor a 85 % = 85 pont.
  3. Természetesen tanuló jogviszonyban tehet emelt szintű angol érettségit, javíthat a százalékán, elérhet vele nyelvvizsga-egyenértékűséget (60 %-tól), többletpontot is kaphat, vagy azért, mert nyelvvizsgát ér, vagy azért mert emelt szintű érettségi.
Javaslatunk szerint érdemes lenne emelt szintű érettségi vizsgát tennie, hiszen ha felsőfokú nyelvvizsgára készül, valószínűleg eredményesen teszi le a vizsgát, így kizárt, hogy kedvezőtlenül érintené a felvételi pontszámítás megváltozása.
 
Üdvözlettel,
a szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2007.03.21. 16:39
Tisztelt Bordás József!
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) módosító 2003. évi XXXVIII. törvény az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítését a záróvizsgára bocsátás feltétele helyett az oklevél kiadásának feltételeként határozza meg.
Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.
A fentiek értelmében a mentesség csak akkor vonatkozna, ha 2004. december 31-ig betöltötte volna 40. életévét.
Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
Idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2007.03.20. 16:16
Tisztelt Kővári Balázs!
A felsőbb szintű részvizsga nem helyettesíti az alacsonyabb szintű komplex vizsgát, mivel ebben az esetben a 4 alapkészség közül csak kettőt (beszédkészség, beszédértés) mér a vizsga, de semmilyen információt nem ad a nyelv írásbeliségének tudásáról.
 
Dr. Sárvári Judit
Idegen nyelvi koordinátor
A Szerkesztők üzenete
2007.03.20. 16:14
Tisztelt Anita!
A régi képzési rendszerben megkezdett tanulmányai folytatásával kapcsolatban írt levelére válaszolva a következőkről tájékozatom.
 
A régi képzési rendszerről az új képzési rendszerre történő átállás szabályairól a  felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény 158.§-a a következőképpen rendelkezik:
"(2) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmányi időt, a tanulmányok megszakítását és szüneteltetését a hallgatói jogviszonyuk létesítésekor érvényes rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. E rendelkezésektől a felsőoktatási intézmény 2015. szeptember 1-jétől eltérhet.
(3) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, de tanulmányaikat - az e törvény 154. §-ának (4) bekezdése alapján a tanulmányi és vizsgarendben meghatározott átmeneti rendelkezések figyelembevételével - az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint nem fejezik be, a tanulmányok és vizsgák beszámítási rendje szerint e törvény rendelkezései alapján folytathatják tanulmányaikat.
(4) Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon alapfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell.
(5) Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon mesterfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály mesterfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell.
(6) Az e törvény alapján indított mesterképzésbe bekapcsolódhatnak a főiskolai szintű végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők. "
 
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Korm.rendelet 16. § (2) bekezdése kimondja továbbá, hogy azokra a hallgatókra vonatkozóan, akik felsőoktatásban tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt a felsőoktatási törvény alapján a Kormány által meghatározott képesítési követelmények szerint kezdték meg, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában a szakok társítását illetően a képesítési követelményekben megfogalmazottaktól eltérő rendelkezéseket határozhat meg.
 
Az idézett jogszabályi rendelkezések alapján tehát a felsőoktatási intézménynek biztosítania kell, hogy az 1993. évi törvény szerinti képzésben megkezdett tanulmányaikat a hallgatók a régi képzési rendszer szerint befejezzék, és az intézménynek lehetősége van arra, hogy a korábban kötelezően előírt szaktársítás szabályaitól eltérjen.
Üdvözlettel:                       
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
 
Eliza üzenete
2007.03.17. 14:22
Tisztelt OM!
Idén államvizsgázok. Szeretnék tovább tanulni még. Kérdésem az lenne, ha másoddiplomás képzésre felvételt nyerek, és kismama vagyok, akkor ingyenes a képzés?
csipetke üzenete
2007.03.15. 22:09
Tisztelt OM!
A 61., 62., 71., 82. szám alatt feltett ugyanazon kérdésemre szeretnék választ kapni.
Miért halogatják a válaszadást? Talán majd feledésbe merül és kész?
csitt üzenete
2007.03.14. 22:06
Tisztelt Szerkesztők!

2004től 4 államilag finanszírozott félévet végeztem egyetemi (5 éves)programtervező matematikus képzésben, majd szakot váltottam. 2006 szeptemberétől biológia bsc-s államilag finanszírozott képzésben veszek részt.
Kérdésem az lenne, hogy a biológia szakon mennyi államilag támogatott félévben vehetek még részt?

Tisztelettel:
Csilla
jul26 üzenete
2007.03.09. 19:08
Tisztelt Cím!

Remélem, mihamarabb kapok választ a 76. pontban feltett kérdésemre.
A minisztérium címére is írtam, onnan sem jött válasz.
Még reménykedem...
Kata
4mernoktanar üzenete
2007.03.08. 21:09
Tisztelt Szövényi Zsolt!
Köszönöm válaszát. Levele alapján az iskola főigazgatója
engedélyezte számunkra hogy folytathassuk a képzést.

Egy mérnöktanár hallgató
anita1986 üzenete
2007.03.08. 20:21
Tiszelt cím!

(már írtam egyszer)

Új hírt kaptam: sokaknak a neptunon keresztül üzentek, idézem: "Mostantól egy szakos, leadtuk a magyar szakát és maradt az angol."
Szerencsére rám nem vonatkozik, de pár barátnőm tényleg bajban van, és nem tudják kihez forduljanak, mit tegyenek. Szerintem nem teheti meg a magyar tanszék, ehhez nem jogosult.
Nagyon szépen kérem, válaszoljanak mielőbb, nehogy a többieknek is leadják a szakjaikat és átrakják őket a bsc képzésbe.

Tudom, hogy sok hozzászólást kapnak, ezért nem is szeretnék türelmetlenkedni.

Előre is köszönöm!

Tisztelettel: Kozák Anita
Akosmax üzenete
2007.03.08. 12:08
Tisztelt Szerkesztők!

Én Egerben tanulok, történelem szakon (főiskolai szintű), ahol már végzős vagyok, de egy olyan hírt kaptunk sokan erre az utolsó félévre, hogy sem gimnázium 9-10. osztályában, sem az általános iskolában nem taníthatunk. Ugyanis álítólag létezik egy olyan kormányrendelet, amely szerint el kell végeznünk az egyetmi kiegészítőz ahhoz, hogy egyáltalán katedrára állhassunk. Ha valóban létezik egy ilyen törvény akkor kérem jelöljék azt meg, hogy világosabban láthassuk a követelményeket.

Üdvözlettel,
Hargitai Ákos -történelem szakos végzős hallgató-
A Szerkesztők üzenete
2007.03.08. 10:01
Tisztelt Zilahi!
További mentesség a fogyatékkal élőkre vonatkozik a 79/2006. (IV. 5.) kormányrendelet szabályozása alapján. A munkahely indoklása alapján nyelvvizsga nélkül kiadható oklevél híre alaptalan.
Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
Idegen nyelvi koordinátor
A Szerkesztők üzenete
2007.03.08. 09:59
Tisztelt Pfeil Endre!
Az oklevél megszerzésének feltétele a nyelvvizsga megléte, a záróvizsga és a nyelvvizsga megszerzése között a felsőoktatási törvény nem szab időhatárt.
Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
Idegen nyelvi koordinátor
leskol üzenete
2007.03.08. 01:20
74. 75. alatti kérdéseimre várom megtisztelő válaszukat?!

Előre is köszönöm
dsarosi üzenete
2007.03.03. 16:06
T. Szerkesztők! Nem tudom máshol feltenni a kérdésemet, így kénytelen vagyok ide leírni. Az esetünkben az történt, hogy 2006 nyarán előrehozott középszintű érettségi vizsgát tettünk angolból. (10. osztályosok voltunk.) Ekkor már nem járt a nyelvvizsgáért automatikusan az érettségi is, így szerettük volna minél hamarabb letenni. Az akkori rendszer szerint elég lett volna az 5-ös érdemjegy (a százalék nem számított) a maximális pont megszerzéséhez. Mivel mi 2008-ban fogunk érettségizni, ezért az új felvételi rendszer ránk is vonatkozik. Tehát már nem mindegy, hogy hány százalékos lett az érettségink. Az enyém 85 százalékos lett, és ha 2008-ban tenném le, akkor szerintem és mások szerint is sokkal jobb eredményt érnék el (idén felsőfokú nyelvvizsgára készülök). Így szerintem jogtalanul vesztek néhány pontot, és biztos nem csak nekem van ilyen problémám. Így azt szeretném megkérdezni, hogy ez a pontszámítás meg fog-e változni az ilyen esetekben?
bordijoci üzenete
2007.03.03. 14:06
T. szerkesztőség!

Szeretném megkérdezni, hogy rám vonatkozik-e a nyelvvizsga-mentesség, ha 2004-ben íratkoztam be a BKF-re )levelezős tagozatra), és 1966-os születésű vagyok?
Több információ kering a köztudatban, hogy nem kell nyelvvizsgát tennem, s az utolsó félévemhez közeledve jó lenne mielőbb helyes álláspontot kapni erről.

Köszönettel:

Bordás József
KoBal üzenete
2007.03.03. 10:54
Tisztelt Szerkesztők!

Abban a felsőfokú oktatási intézményben, ahol a diploma megszerzésének feltételéül elfogadják a középfokú C-kategóriás eszperantó nyelvvizsgát, ez a nyelvvizsga kiváltható-e a felsőfokú A-kategóriás eszperantó nyelvvizsgával?
Válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelettel: Kővári Balázs
csipetke üzenete
2007.03.02. 15:26
Továbbra is választ várok a 61., 62. és 71. sz. hozzászólásaimban feltett kérdésemre.
Miért nem válaszol senki?
Akkor minek van ez a fórum?
Zilahi üzenete
2007.03.01. 18:40
Tisztelt szerkesztőség!

Nyelvvizsgamentességgel kapcsolatban szeretnék kérdezni Önöktől!
A hatályos jogszabályok alapján az oklevél kiadásának feltétele szakonként eltérően meghatározott szintű és típusú nyelvvizsga megléte. Amennyiben az adott szakon általános nyelvvizsga van kötelezően előírva, a nyelvvizsga-kötelezettség teljesítése alól mentesülnek azok, aki a felsőoktatási intézménybe történő első beiratkozáskor betöltötték a 40. életévüket. Jogszabály - nagyon szűk körben - további nyelvvizsgamentességet állapíthat meg.
Engem konkrétan ez a nagyon szűk kör érdekelne. Hallottam, hogy létezik olyan, h ha a munkahely indoklással kéri a főiskolát, akkor az iskola kiadja a diplomát nyelvvizsga megléte nélkül is. Érdekelne, hogy létezik-e ilyen, ha igen akkor mi ez a jogszabály konkrétan, amire a munkáltató hivatkozhat!

Köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2007.03.01. 16:00
Tisztelt kovacs.t!
A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 55. §-ának (1) bekezdése alapján, ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére a felsőoktatási intézményben költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgató léphet, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott eljárás szerint.
 
Az Ftv. értelmében tehát Ön, mint költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató az államilag támogatott képzésből kilépett hallgató helyébe léphet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában foglalt feltételekkel. Erről azonban a helyi lehetőség alapján a felsőoktatási intézmény dönthet.
 
Tájékoztatom arról is, hogy az Ftv. 126. §-ának (1) bekezdése értelmében a költségtérítés és a térítési díj megállapításának és módosításának rendjét a térítési és juttatási szabályzatban kell meghatározni. A térítési és juttatási szabályzat alapján a hallgató és a felsőoktatási intézmény megállapodásban rögzíti a költségtérítés és a térítési díj összegét. A költségtérítés mértékét a felvételi tájékoztatóban közzé kell tenni.
 
Kizárólag az intézménynek van joga és hatásköre a költségtérítés összegét mérsékelni, illetve annak fizetése alól felmentést adni, amennyiben azt a szabályzata lehetővé teszi. A leírtakra tekintettel, kérem szíveskedjék az intézménynél érdeklődni a szabályzatban foglaltakról.
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
A Szerkesztők üzenete
2007.03.01. 15:16
Tisztelt mérnöktanár hallgató!
A 2006/2007-es tanévtől a felsőoktatási intézmények - egyes kivételektől eltekintve - csak az új képzési rendszerű alapképzési szakokat (bachelor) indíthatják. A képzés alapképzési és mesterképzési ciklusokra bomlik. Az új rendszerben tanári szakképzettség osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterképzési szakon szerezhető. Mérnöktanári mesterfokozat megszerzésére irányuló képzésben a 2007/2008-as tanévtől kezdődően lehet részt venni.
 
A régi képzési rendszerről az új képzési rendszerre történő átállás szabályairól a  felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény 158.§-a a következőképpen rendelkezik:
"(2) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmányi időt, a tanulmányok megszakítását és szüneteltetését a hallgatói jogviszonyuk létesítésekor érvényes rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. E rendelkezésektől a felsőoktatási intézmény 2015. szeptember 1-jétől eltérhet.
(3) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, de tanulmányaikat - az e törvény 154. §-ának (4) bekezdése alapján a tanulmányi és vizsgarendben meghatározott átmeneti rendelkezések figyelembevételével - az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint nem fejezik be, a tanulmányok és vizsgák beszámítási rendje szerint e törvény rendelkezései alapján folytathatják tanulmányaikat.
(4) Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon alapfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell.
(5) Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon mesterfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály mesterfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell.
(6) Az e törvény alapján indított mesterképzésbe bekapcsolódhatnak a főiskolai szintű végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők. "
 
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Korm.rendelet 12. § (7) bekezdése értelmében azokat az alapképzési szakokat, amelyekre tanári szak épülhet, a tanári szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg. A mérnöktanár szakképzettség képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006. (IV.3.) OM rendelet módosítása szabályozza, amely szerint a mérnöktanár mesterfokozat megszerzésére irányuló képzésben a műszaki/informatikai képzési terület adott mérnöki/informatikai alapképzési szakján és a műszaki szakoktató alapképzési szak adott szakirányán szerzett alapfokozat birtokában lehet részt venni.
 
Az idézett jogszabályi rendelkezések alapján tehát a megkezdett tanulmányainak befejezése esetén Ön mérnök informatikus alapfokozattal és főiskolai szintű mérnöktanár szakképzettséggel fog rendelkezni, amely megfeleltethető alapfokozatnak, és szakképzettségei alapján lehetősége lesz tanulmányainak folytatására mesterszintű mérnöktanár szakképzettség megszerzése érdekében.
Üdvözlettel,
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
kolinc üzenete
2007.02.28. 17:47
Tisztelt Szerkesztőség!
2004 június végén államvizsgáztam.
Érdeklődni szeretnék, hogy a diploma átvételéhez kötelező "C" típusú államamilag elismet alapfokú nyelvvizsgát hány éven belül kell letenni, hogy a sikeres záróvizsga ne vésszen kárba?
Várom válaszukat.
Üdvözlettel: Pfeil Endre
anita1986 üzenete
2007.02.27. 17:59
Tisztelt Cím!

A felsőoktatási intézményben a hallgatói jogviszony megkezdésének éve 2005 (tehát a BSC képzés előtt,) és a hallgató(k) nem teljesített(ek) bizonyos tárgyakat, amikre a későbbiek során épül a többi (kreditredszer).
Abban az esetben ha a hallgató a következő évben (2006) sikeresen teljesítette ezeket a tárgyakat, lehet-e az adott felsőoktatási intézménynek bármilyen hatalma arra vonatkozólag, hogy kényszerítse a hallgatót(kat) az adott szak befejezésére? Írásbeli dokumentumot nem kapott(kaptak) a hallgató(k), csupán szóban "kérték" meg őket (a tanszékvezető), hogy adják le azt a szakot, amivel egy év csúszásban vannak.

Jogilag ez hogyan értelmzhető? Abban az esetben, ha a tanuló(k) ezt nem akarják, kihez kell fordulni?
Ugyanis megnéztem a tanulmányi- és vizsgaszabályzatot, és abban az állt, hogy minden hallgatónak joga van a tárgyakat háromszor felvenni és kilencszer vizsgázni belőle.

Szerintem jogilag nem megendett, hogy a tanulókat arra kérjék, hogy adják le az egyik szakukat, és folytassák a főiskolát BSC képzésben a másik szakjukon.

Az alapvető problémája a tanszéknek az, hogy nem akarnak tárgyakat meghírdeti pár ember miatt, de véleményem szerint a vizsgakurzus meghírdetése nem okozna akkora "energiaveszteséget" az oktatók számára, sőt! a tanárok többsége még órát is tartana, de a tanszékvezető ezt nem engedi, és még a vizsgát sem hajlandók biztosítani az érintett tanuló(k) számára.

Előre is köszönöm!
jul26 üzenete
2007.02.27. 14:06
Tisztelt Cím!

Én a következő iránt szeretnék érdeklődni:

Jelenleg gyeden vagyok.
2006 őszén elkezdtem a Szolnoki Főiskolán egy szakirányú továbbképzést, s ősztől emellett szeretnék elkezdeni ugyanott, az elsővel párhuzamosan egy másik szakirányút is. Ilyen esetben a második szakirányú továbbképzéshez, mely időben az első befejezését követően is folytatódik, igénybe vehető-e a gyeden lévőknek eddig adott támogatás, azaz az állam átvállalja-e a képzés befejezéséig a költségeket? (Megjegyzem, a törvény csak hallgatói jogviszonyról tesz említést, nem szakról.)

Az OFIK jogászától a következő tájékoztatást kaptam erre nézve:

"Ha a szakirányú továbbképzést ugyanabban a felsőoktatási intézményben kezdi meg, mint amelyikkel most (2006. december 1. előtti időpont óta) hallgatói jogviszonyban áll, véleményünk szerint nem jön létre új hallgatói jogviszony, hanem a már meglévő hallgatói jogviszony tartalma módosul. Ezért a kedvezmény kiterjed Önre.
Ha a most tervezett hallgatói jogviszonya egy másik intézménnyel fog létrejönni, Ön e szak elvégzése során már nem jogosult erre a kedvezményre, költségtérítéses képzés esetén fizetési kötelezettség terheli. Ugyanakkor, ha az előzőekben foglalt feltételeknek az „első” képzés tekintetében megfelel (tehát a költségtérítéses képzésen, valamint a 2006. december 1-ig létrejött hallgatói jogviszonyon túlmenően, adott félév első napján a fenti segélyben/támogatásban/díjban részesül), akkor e képzés keretében továbbra is jogosult a költségtérítés megfizetése alóli mentességre."

Szeretném megkérdezni, hogy mi erről a hivatalos álláspont, valamint hol kaphatnék erre érdemben írott formában állásfoglalást?

Segítségüket előre is köszönöm:
Török Katalin
leskol üzenete
2007.02.26. 18:33
Tisztelt Cím!

Mit jelent a teljes képzési idő kifejezés mert a nyelvvizsgamentességnél említik, de sajnos meg nem magyarázzák (TT SOPRONnak adott válasz 35. hozzászólás)
Azt megtaláltam a válaszok között, hogy államilag finanszírozott képzésben 12 félévet lehet igénybe venni, de félek a két fogalom nem ugyanazt takarja!?

Mielőbbi válaszukat remélve.
leskol üzenete
2007.02.26. 17:51
Tisztelt cím!

Tanulmányainkat 2000/2001-es tanévben feleségemmel együtt kezdtük el a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki karán, 2 sikeres félév elvégzése után átjelentkezéssel folytattuk hallgatói jogviszonyunkat a Debreceni Egyetem MFK Vegyészmérnöki levelező szakán, ahol feleségem 2006. januárjában tett sikeres államvizsgát jó (4) eredménnyel, jó magam munkahelyem kérésére szüneteltettem tanulmányait 2 féléven át,(nem megbuktam!) ezért 2007 január 19-én szintén jó (4) eredménnyel tettem záróvizsgát. Az idén 2007-05-02-án és 2007-07-08-án töltjük be a 40.-k életévünket.A tanulmányi osztály tavaly azt mondta, hogy nem kaphatjuk meg az oklevelet, mert a képzésiidő végéig kellet volna betölteni a 40-t (aki pl.2005-decemberében betöltötte, az meg is kapta az oklevelet 2006-ban nyelvvizsga nélkül)

Kérdésünk a következő:

mi vonatkozik ránk nyelvvizsga mentességgel kapcsolatban, megkaphatjuk-e az oklevelünket vagy sem?
hallottunk a teljes képzésiidőről, mit jelent ez? nálunk a képzés 9 félév volt és ehhez hozzá lehet-e számolni a 2 év halasztást amit nem vettünk igénybe?
kértünk egyedi elbírálást a Dékántól, mert a tanulmányi csak az iskolai tanulmányi szabályzatban leírtakat hajlandó figyelembe venni, az pedig az általuk ismert legutolsó tövényi rendelkezéseket tartalmazza a 2005.évi CXXXIX törvényt vagyis CSAK annak a szövegét , mert bár hivatkozik az előző törvényekre, de azokat hatályon kívül helyezi, tehát szerintük annak szövegét már nem kell figyelembe venni.A tanulmányi osztály ügyintézői nem jogi tudorok, és ahogy ők értelmezik szerintük az a biztos. A kilenc félévünk alatt évente, sőt volt hogy félévente kaptunk új tanulmányi felelőst, hozzáértésüket ezért talán hagy ne részletezzem.
Adalékként pedig itt az új módosítás 2006. évi LXXIII. törvény ami konkrétan leírja végre azt, hogy az előző módosításokat hogyan kell értelmezni, sőt visszautal az 1993. évi LXXX törvényre és annak 2003. évi XXXVIII. törvényi módosítására.
23. § Az Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmányi időt, a tanulmányok megszakítását és szüneteltetését a hallgatói jogviszonyuk létesítésekor érvényes rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. E rendelkezésektől a felsőoktatási intézmény 2015. szeptember 1-jétől eltérhet.”
mielőbbi választ kérünk mert szombaton 2007-02-24-én volt diplomaosztó Debrecenben, de a Dékán ügyintézője nem engedélyezte még méltányossági kérelmünkre sem, hogy átvehessük az okiratot, illetve,az iskola szabályzata nem engedélyezte így megjelenésünket sem, csak akik átvehetik az oklevelet azok vehetnek részt az ünnepségen. (Magánemberként megjelenhettünk volna persze!)válaszát előre is köszönjüka Leskó házaspár és a 4 gyerek

alternatív e-mail:lecskow@gmail.com

  
 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok