2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásáról

2009. augusztus 6.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény 5. számú mellékletének 16. pontjában és 24. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások előirányzaton, valamint az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások előirányzaton integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésére valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására támogatás igényelhető, az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V.22.) OKM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján.
 
Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés; óvodai fejlesztő program szervezése esetén igényelhető támogatás
 
A támogatást a helyi önkormányzatok - beleértve a többcélú kistérségi társulásokat -, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói igényelhették. A támogatás kizárólag olyan intézményben vehető igénybe, amelynek alapító okiratában, valamint helyi pedagógiai programjában, nevelési programjában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel vagy a fenntartó kötelezettséget vállal annak beépítésére.
 
A támogatás a 2009/2010. nevelési év, tanév 2009. szeptember 1-től 2009. december 31-ig tartó időszakára igényelhető, és használható fel.
 
A rendelet szerint a támogatást elnyert fenntartónak és a támogatásban részesülő intézménynek 2009. szeptember 15-ig együttműködési megállapodást kell kötnie az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal és az OKM Támogatáskezelővel. Az együttműködési megállapodás tartalmazza a rendelet 6. sz. melléklet szerinti tételes vállalásokat, melyet a program megvalósítása során az intézmények teljesítenek.
 
A támogatási igény automatikus elutasítására került sor, amennyiben
  • az érintett intézmény fenntartójával szemben, az intézmény működésével, oktatási tevékenységével összefüggésben a támogatás iránti igénylés benyújtását megelőző 3 éven belül bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény megsértését,
  • a fenntartó nem tett eleget a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai körzethatárok kialakítására vonatkozó kötelezettségének.
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
 
A támogatás feltétele, hogy a fenntartó az általa fenntartott intézményben a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D, 39/E §-ában meghatározott követelmények és az oktatási és miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervezzen. A támogatás összege képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetében 24.600 Ft/fő.
 
Óvodai fejlesztő program
 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák esetében 2007. óta támogatás igényelhető, amennyiben az intézmény az oktatási és kulturális miniszter által kiadott Óvodai Integrációs Program szerint foglalkoztatást biztosít, valamint megfelel a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E § (4)-(8) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Óvodai fejlesztő program szervezése esetében a támogatás összege 27.400 Ft/fő.
 
Az esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokat 2008-ban és 2009-ben is igénylő fenntartóknak a tavaly megkötött együttműködési megállapodások szerint elfogadott intézményi önértékeléssel, pénzügyi elszámolással kell rendelkezniük ahhoz, hogy idén is támogatásban részesüljenek. A 2009. augusztus 3-ig teljes körű pénzügyi elszámolást be nem nyújtó tagintézmények és a hozzájuk tartozó fenntartói kör feltételes támogatásban részesül. A pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségnek legkésőbb 2009. augusztus 24-ig lehet eleget tenni az OKM Támogatáskezelő által postai úton megküldött értesítés alapján.
 
A rendelet szerint a 2009. szeptembertől-decemberig tartó időszakra a 2008. évi októberi létszámstatisztikában feltüntetett halmozottan hátrányos helyzetű adatok alapján lehetett pályázni. Azon intézmények, amelyek esetében a 2008 évi októberi statisztikai létszámadatok szerint nem volt halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, amennyiben megfelelnek az egyéb feltételeknek, a 2009. évi októberi statisztikai létszámadatok alapján 2010. évtől részesülhetnek támogatásban.
 
Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatás
 
A támogatást azon fenntartók igényelhetik, akik a rendelet 1-2. § alapján képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program utáni támogatásban részesülnek, valamint megfelelnek a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. §-ában meghatározottaknak.
 
A pedagógusok kiegészítő illetményének kifizetésére 2009. szeptembertől 2009 december 31-ig rendelkezésre álló 1,4 milliárd forintot meghaladóan, közel 1,6 milliárd forint iránt nyújtottak be a fenntartók igénylést, így szükségessé vált a tanulónkénti legfeljebb támogatási összeg csökkentése. Erre tekintettel a pedagógusok részére megítélhető kiegészítő illetmény sávjainak módosítására a következők szerint került sor:
 
óvodai sávok
per/fő összeg rendelet szerinti (Ft)
per/fő összeg csökkentett (Ft)
15-50% HHH gyermek esetén
20500
18985
50% feletti HHH gyermek esetén
26650
24675
 
iskolai sávok
per/fő összeg rendelet szerinti (Ft)
per/fő összeg csökkentett (Ft)
5-20% HHH tanuló esetén
15375
14235
20-40% HHH tanuló esetén
20500
18985
40-60% HHH tanuló esetén
26650
24675
60% feletti HHH tanuló esetén
32800
30370
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az igényléskor megadott havi, pedagógusonkénti bérkiegészítést a kiegészítő illetmény sávjai szerinti, tanulónkénti összeg csökkentése miatt újra kell tervezni. A programban feladatot vállaló pedagógusoknak megítélhető kiegészítő illetmény havi összege a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint bruttó ötezer forinttól bruttó hatvanezer forintig terjedhet.
 
Részletes a támogatásra vonatkozó adatok az alábbiakban megtekinthetőek.
A táblázatokban a fenntartói, intézményi adatok az igénylés benyújtásakor megadott adatok alapján kereshetőek. Amennyiben a támogatási igény benyújtása óta az igényléssel érintett tagintézmény esetében fenntartóváltás következett be, ha az új fenntartó a támogatást a jogszabályi kereteknek megfelelően a pályázati célra fel kívánja használni, a régi és az új fenntartó átutalással egy megállapodás alapján gondoskodik a forrás átadásáról.
 
A tanév során végzendő munkájukhoz sok sikert kívánunk!
 
Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, OKM
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok