2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Igénylés és a folyósítás rendje

2006. június 7.
Ez úton szeretnénk felhívni az intézményfenntartók figyelmét arra, hogy a tavalyi szabályozáshoz képest jelentősen változott a támogatásrész igénylésének rendje. Kérjük, hogy olvassák el figyelmesen az alábbi tájékoztatót.


I. Az önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések

Az intézményfenntartó önkormányzatnak, amennyiben igénybe kívánja venni a Rendeletben szabályozott támogatást, igénybejelentő lapot kell küldenie a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához. Az igénybejelentő lapot egy eredeti és három másolati példányban kell benyújtani, legkésőbb 2006. szeptember 30. napjáig. Az igénylőlapot a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az Igazgatóság megvizsgálja a benyújtott igények szabályszerűségét és - hiányosság(ok) észlelése esetén - a benyújtást követő 5 munkanapon belül hiánypótlásra szólíthatja fel az önkormányzatot, amelyet a felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon belül teljesíthet az önkormányzat.

Az Igazgatóság az igényeket az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának (3) bekezdésében meghatározott vizsgálatának lezárását követően 5 napon belül megküldi a Belügyminisztérium részére.

A Belügyminisztérium a beérkező fenntartói igények feldolgozását követően a támogatások összegeit összesíti. A támogatás folyósításáról a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár gondoskodik.


II. Az egyházi jogi személyre, társadalmi szervezetre, alapítványra, közalapítványra, kisebbségi önkormányzatra, közhasznú társaságra, gazdasági társaságra és a közoktatási közfeladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóra vonatkozó rendelkezések

A II. pontban nevezett fenntartók a támogatásrészre vonatkozó igényüket a szeptember havi normatíva igényléssel együtt nyújthatják be a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. Az igénylőlapot a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Az Igazgatóság az igényeket a normatíva igényléssel együtt, azzal egyező módon bírálja el. A minisztérium a szükséges előirányzatot a Magyar Államkincstár részére a normatíva kiutalásához szükséges kerettel együtt biztosítja.


III. a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekre vonatkozó rendelkezések

A III. pontban nevezett fenntartó a támogatásrészre vonatkozó igényét az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) nyújtja be. A támogatást a minisztérium közvetlenül - pótelőirányzatként - biztosítja az érintett felsőoktatási intézmény részére.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok