2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igényléséről

2010. május 19.
Megjelent a Magyar Közlöny 78. számában az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet).
 
A Rendelet szövege elérhető
 1. az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság honlapjáról,
 2. a Magyar Közlöny hivatalos honlapjáról.
A pályázatok beadási határideje: 2010. június 4.
 
A pályázat benyújtásának feltételei:
 
A Rendelet alapján - a feltételek teljesülése esetén - a fenntartó a következő pályázatokra nyújthat be támogatási igényt:
 1. Ha a közoktatási intézmény nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai (a továbbiakban együtt: iskolai oktatás) feladatok közül legalább egyet ellát és az iskolai oktatásban 2009. október 1-jén legalább 110 tanulóval állt jogviszonyban, akkor a Rendelet 2. § (2) bekezdés a)-d) pontjai alapján kell megállapítani az egy intézményre eső támogatási igény összegét. A támogatási igény összege közoktatási intézményenként:
  1. 4 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma legalább 1000 fő,
  2. 3 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 700-999 fő,
  3. 2 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 500-699 fő,
  4. 1 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 110-499 fő.
 2. Ha a közoktatási intézmény az óvodai vagy a kollégiumi nevelés feladatai közül legalább egyet ellát és legalább 200 óvodás gyermeket nevelt vagy 200 tanuló igénybe vette a kollégiumi szolgáltatást 2009. október 1-jén, akkor a Rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja alapján kell megállapítani a támogatási igény összegét. A támogatási igény összege közoktatási intézményenként:
  1. 1 millió Ft, ha a gyermek vagy a kollégiummal jogviszonyban álló tanulók száma legalább 200 fő.
 3. Ha a közoktatási intézmény a szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy a nevelési tanácsadás feladatai közül legalább egyet ellát, akkor az adott tevékenység ellátására létesített pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak valós létszáma alapján, a Rendelet 3. § (2)-(3) bekezdés alapján kell megállapítani a támogatási igény összegét. A támogatási igény összege
  1. szakértői és rehabilitációs tevékenység ellátására, pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógusok száma szorozva 160 000 Ft,
  2. nevelési tanácsadás feladatainak ellátására, pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógusok száma szorozva 80 000 Ft.
Fontos!
 
Az igénylőlapot elektronikusan, az OKMT honlapján erre a célra kialakított felületen keresztül kell előállítani, majd kinyomtatni és a Rendeletben meghatározott mellékletekkel postára adni.
 
A pályázatok benyújtásának helye:
 
A helyi önkormányzat (beleértve az önkormányzati társulást is) - valamennyi pályázat esetében - a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága megyeszékhelyen működő szakterületi feladatot ellátó szervezeti egységéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be a támogatási igényét.
 
A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság Pályázatkezelési Önálló Osztálya (1055 Budapest, Bihari János u. 5.) részére nyújtja be az igénylést.
 
Budapest, 2010. május
 
OKM Közoktatási Szakállamtitkárság
 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok