2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Zöld óvoda 2008

2007. december 7.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
 
PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodák számára
"Zöld Óvoda" cím elnyerésére
 
A pályázat célja: A KvVM és az OKM - a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján - fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét.
A fenntarthatóság pedagógiájának erősítése érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl.
 
A pályázat tárgya: A kidolgozott kritérium rendszernek megfelelő óvodák számára a
 
"Zöld Óvoda" cím elnyerése.
 
A pályázók köre: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24.§ (1)-ben foglaltaknak megfelelő nevelési intézmények, fenntartótól függetlenül.
 
A "Zöld Óvoda" cím felhasználható: az intézmény partnerkapcsolatai, marketingtevékenysége során, mint a vonzó irányultságról szóló referencia.
A díjazottak oklevelet kapnak.

Pályázati feltételek:
 • Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként, telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be.
  Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon tagintézményeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.
  Amennyiben az intézmény több telephellyel rendelkezik, csak azon telephelyeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.
 • Rendelkeznie kell nevelőmunkájában az elmúlt három évre vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve képes a cím elnyerését követően folyamatosan teljesíteni a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit. (1. sz. melléklet)
 • Teljesítenie kell
  • az önértékelést a kritériumrendszer figyelembevételével a megadott szempontok alapján, (2. sz. melléklet)
  • az adatlapon a pontos adatszolgáltatást,
  • a fenntartói támogató nyilatkozat beküldését, (1 sz. nyilatkozat)
  • nevelőtestület szándéknyilatkozatát, (2. sz. nyilatkozat)
  • be kell mutatnia, hogy a nevelési programját a környezeti nevelésre építette,
  • hogy a programokat az adott telephely, tagintézmény, illetve ha csak egy intézményről van szó, akkor a teljes intézményre vonatkozóan valósítja meg.
A pályázati anyag, melyet a pályázónak be kell küldenie:
3 példányban beküldendő, ebből 1 pld. EREDETI 2 pld. (az eredetivel mindenben megegyező) másolat:
 • a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátott, hiánytalanul kitöltött adatlap (letölthető itt);
 • önértékelési szempontsor (2. sz. melléklet);
 • a fenntartói támogató nyilatkozat a fenntartó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (1. sz. nyilatkozat);
 • a tagintézmény, telephely, illetve az intézmény nevelőtestületének szándéknyilatkozata a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (2. sz. nyilatkozat.
1 példányban beküldendő:
 • A kitöltött adatlap és önértékelés elektronikus formában (CD-n).
 
A pályázati dokumentáció (adatlap, mellékletek, kötelezően kitöltendő nyilatkozatok) és a tartalmi értékelő lap csak elektronikus úton a www.okmt.hu, www.okm.gov.hu és a www.kvvm.hu honlapokon érhető el.
 
A pályázat elbírálása:
 1. A pályázatokat a Bíráló Bizottság szakértők bevonásával értékeli.
  Az értékelés főbb szempontjai:
  • A környezeti neveléssel kapcsolatos területi prioritások felsorolása, megvalósításuk szintje.
  • A helyi dokumentumokban a Zöld óvodai tartalmak megjelenítésének aránya.
  • A továbbképzések száma és tartalmának felhasználási aránya.
  • Az óvodai élet folyamatában a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósításának szintje.
  • Az eszköz- és felszereltségi jegyzék tartalmi értékelése.
  • Partnerek, szerveztek együttműködési szintjének értékelése.
  • Takarékossági tevékenységek, felhasználási területek értékelése.
  • Az óvodapedagógusok kiegészítő tevékenységei a Zöld óvoda érdekében.
  • A nevelőmunka folyamatának értékelése.
  • Fejlesztési tervek értékelése.
  • Az óvoda fenntartójának szándéknyilatkozata.
 2. A szakértők a pályázatok beadását követő 2008. április 30-ig javaslatot tesznek a Bíráló Bizottság számára.
 3. A Bíráló Bizottság a szakértők javaslata alapján döntést hoz és azt követően 8 napon belül kihirdetik a pályázat eredményét.
 4. Az OKM Támogatáskezelő levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját az OKM Támogatáskezelő (www.okmt.hu), a KvVM (www.kvvm.hu), és az OKM (www.okm.gov.hu) honlapokon közzéteszi.
 
A "Zöld Óvoda" cím és oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítjük.
 
Egyéb információk:
 • A megítélhető "Zöld Óvoda" cím: külön újraértékelés nélkül 3 évig jelent védjegyet a nyertesek számára. A cím - a kritériumrendszer alapján - a három éves periódus végén újabb pályázat útján ismét megszerezhető.
 • Minden pályázattal kapcsolatos iratot az óvoda vezetőjének kell hitelesítenie.
 • Érvényesen pályázni csak a jelen pályázathoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, a kitöltött és csatolt mellékletek továbbá a szükséges nyilatkozatok benyújtásával lehet.
FIGYELEM! HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!
 
A pályázat benyújtása
 • A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2008. február 15. (péntek)
Kérjük, hogy a pályázatot elsőbbségi küldeményként nyújtsa be!
(Kérjük ellenőrizzék, hogy a postán a megfelelő dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
 • A pályázat teljes dokumentációját összeállítva, egy borítékban, elsőbbségi küldeményként postai úton kell eljuttatni az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztály címére: 1374 Bp., Pf.: 564.
 • A borítékon fel kell tüntetni: "Zöld Óvoda cím 2008."
 • A pályázat elkészítését segítő mellékletek a www.okmt.hu, a www.kvvm.hu és a www.okm.gov.hu honlapokon megtalálhatóak és letölthetők.
 
A pályázatról további információt az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságánál Gratzlné Kubát Magdolna pályázati szakreferens nyújt a 06/1/354-75-43-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen a kubatm@okmt.hu címen.
 
Szakmai kérdésekben Villányi Györgyné kutató-fejlesztő, munkanapokon a délutáni és esti órákban, a 06-30-9665-237-es telefonszámon, e-mailen a villanyi.jutka@gmail.com címen.
Kovács Lászlóné e-mailen a kovacsl@mail.kvvm.hu címen.
 

 
ELLENŐRZŐ LISTA
 
 
Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelel-e a pályázat az alábbi formai kritériumoknak:
 
 
ü
1
A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap az intézmény törvényes képviselőjének aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesítve van. (1 pld. eredeti, 2 másolat)
 
2.
Az önértékelést a kritériumrendszer figyelembevételével a megadott szempontok alapján készítettük el (a pályázati kiírás 2. sz. melléklete szerint, 1 pld. eredeti, 2 másolat))
 
3.
A fenntartói támogató nyilatkozata a fenntartó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (1. sz. nyilatkozat, 1 pld. eredeti, 2 másolat)
 
4.
A nevelőtestület szándéknyilatkozata a pályázó cégszerű aláírásával, bélyegzőjével ellátva (2. sz. nyilatkozat, 1 pld. eredeti, 2 másolat)
 
5.
A kitöltött adatlap és önértékelés elektronikus formában (CD-n) is csatolásra került.
 
6.
A pályázatot és mellékleteit, nyilatkozatait 1 eredeti és 2 formailag és tartalmilag megegyező másolatban készítettük el, s egy borítékban adtuk fel.
 
7.
A pályázatot elsőbbségi küldeményként adtuk postára a pályázati kiírásban feltüntett címre.
 
8.
A postai feladás dátuma (postabélyegző) legkésőbb: 2008. február 15. (péntek)
 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok