2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2008. október 27.
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény 5. számú mellékletének 16. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások előirányzaton rendelkezésre álló keret terhére integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program szervezése esetén támogatás igényelhető. A támogatást a helyi önkormányzatok - beleértve a többcélú kistérségi társulásokat -, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói igényelhetik. Mind a három támogatás kizárólag olyan intézményben vehető igénybe, amelynek alapító okiratában, valamint helyi pedagógiai programjában, nevelési programjában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel vagy a fenntartó kötelezettséget vállal annak beépítésére.

A támogatást elnyert fenntartónak és a támogatásban részesülő intézménynek 2008. november 30-ig együttműködési megállapodást kell kötnie az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal és az OKM Támogatáskezelővel.

A támogatási igény automatikus elutasítására került sor, ha
  • az érintett intézmény fenntartójával szemben, az intézmény működésével, oktatási tevékenységével összefüggésben a támogatás iránti igénylés benyújtását megelőző 3 éven belül bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény megsértését,
  • a fenntartó nem tett eleget a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai körzethatárok kialakítására vonatkozó kötelezettségének.
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szervezése után járó támogatás 2003. szeptemberétől igényelhető. A támogatás feltétele, hogy a fenntartó az általa fenntartott intézményben a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D, 39/E §-ában meghatározott követelmények és az oktatási és miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervezzen.
Képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása iránti igénylést általános iskolában és szakiskolában, integrációs felkészítés támogatása iránti igénylést pedig általános iskolában és középiskolában megszervezett felkészítés esetén lehetett benyújtani. A támogatás összege az integrációs és a képesség-kibontakoztató felkészítés esetében a programban résztvevő tanulók létszámától függően 61.500 Ft/fő.

Óvodai fejlesztő program
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák esetében 2007. óta támogatás igényelhető, amennyiben az intézmény az oktatási és kulturális miniszter által kiadott Óvodai Integrációs Program szerint foglalkoztatást biztosít, valamint megfelel a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1. § (3) szerinti feltéteknek. A támogatás összege a programban résztvevő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámától függően 68.500 Ft/fő.

A fenntartók, intézmények figyelmét felhívjuk, hogy az elnyert támogatási összeg jogszerű felhasználása érdekében szíveskedjenek ellenőrizni az igényjogosultság fennállását, a támogatás a 2008. októberi statisztikai létszámadatok szerint használható fel.


Megítélt támogatások
A nem önkormányzati fenntartású (egyházi, alapítványi, felsőoktatási intézmény által fenntartott stb.) intézmények az önkormányzati fenntartásúakkal azonos feltételek szerint és ugyanolyan mértékben részesülnek támogatásban. A 2008/2009-es nevelési évben, tanévben a programok lebonyolításához szükséges forrást a 2008. évi költségvetési tv. mellett éven túli kötelezettségvállalás biztosítja.

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés után járó támogatás:

Fenntartó típusa
Létszám
Támogatási összeg (Ft/fő)
Támogatási összeg (Ft)
központi költségv. szerv
25
61 500
1 537 500
nem állami nem önkormányzati
1501
61 500
92 311 500
önkormányzati
42994
61 500
2 644 131 000
 
ÖSSZESEN:
44520
 
2 737 980 000

Óvodai fejlesztő program:

Fenntartó típusa
Létszám
Támogatási összeg (Ft/fő)
Támogatási összeg (Ft)
nem állami nem önkormányzati
295
68 500
20 207 500
önkormányzati
14064
68 500
963 384 000
 
ÖSSZESEN:
14359
 
983 591 500

Az oktatási és kulturális miniszter a rendelet alapján benyújtott pályázatokkal kapcsolatban, a rendeletben meghatározott eljárást követően az alábbi intézményfenntartók intézményei részére ítélt meg támogatást, illetve utasított el támogatási igényeket (az igénylések benyújtásakor megadott adatok szerint):
A 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 3. § alapján az integrációs vagy a képesség-kibontakoztató felkészítést segítő támogatásra jogosult és a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti mindkét mutató szempontjából hátrányosnak minősülő településeken működő általános iskolák, tagiskolák tanulói kulturális, szabadidős programon való részvételre jogosultak. A RENESZÁNSZ ÉV keretében megrendezendő programok során a diákok RENESZÁNSZ TÚRÁK-on vehetnek részt, a kiadásokat a költségvetés biztosítja. A feltételeknek megfelelő fenntartó a programon a részére hivatalból megküldött értesítés alapján vehet részt, melyet az OKM Támogatáskezelő 2008. október 30-ig küld meg.


Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, OKM
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok