2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratórium pályázata: KollOKA I.

2005. december 13.
Pályázati kiírás

Az Oktatásért Közalapítvány pályázatot hirdet a felsőoktatási kollégiumokban folyó szakmai és tehetséggondozási tevékenység, továbbá kulturális és sport programok támogatására.

A pályázat célja:

A felsőoktatási kollégiumokban folyó szakmai és tehetséggondozási tevékenységek, valamint kulturális és sport programok támogatása, a meglévő tevékenységek feltételeinek biztosításával és új kezdeményezések felkarolásával.

Pályázók köre:

Belföldi székhelyű felsőoktatási kollégiumok (önálló és nem önálló gazdálkodásúak egyaránt).

Tervezett keretösszeg: 20 millió forint

Pályázható maximális összeg: 200 ezer forint vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat kiírásának ideje: 2005. december 6.

A pályázat postára adási határideje: 2006. január 20.


A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a Közalapítvány érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


Pályázati feltételek:
 • Minden pályázó egy pályázatot adhat be.
 • Ha a kollégium tagintézményekből áll, a pályázat tagintézményekként benyújtható.
A pályázat elengedhetetlen részét képező mellékletek és tartozékok a következők:
 • Hibátlanul és hiánytalanul kitöltött, hitelesített (lepecsételt és cégszerűen aláírt) pályázati adatlap, melynek a része a részletesen kidolgozott szakmai program és az azt alátámasztó részletes pénzügyi terv.
 • Nyilatkozat (lepecsételt és cégszerűen aláírt).
Formai hiba esetén a benyújtott pályázatot a Közalapítvány tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázatot a következő fejlesztésekre lehet benyújtani:
 • Felsőoktatási kollégiumok rendszeres szakmai programjainak (pl. kurzusok, előadássorozat, tutoriális képzés) megszervezése, lebonyolítása, a szakmai tevékenységek infrastrukturális körülményeinek megteremtése, fejlesztése;
 • Felsőoktatási kollégiumok időszakos szakmai programjainak (pl. konferenciák, mesterkurzusok, vendégelőadókkal szervezett tanfolyamok, csoportos tanulmányutak), továbbá a kollégisták egyéb, időszakos szakmai, tanulmányi programjainak támogatása;
 • Tehetséggondozó, felzárkóztató programok indítása, továbbfejlesztése; tehetségkutató, a középiskolák, középiskolai kollégiumok felé irányuló programok kialakítása, kollégista kutatók tudományos tevékenységének támogatása.
 • Felsőoktatási kollégiumokban folyó kulturális (pl. öntevékeny művelődési, zenei, médiaprogramok) és sport tevékenységek;
 • A kollégiumi hallgatói, illetve a diákönkormányzatok működési feltételeinek létrehozása és fejlesztése;
 • Kapcsolatok kiépítése külföldi kollégiumokkal, illetve az azokkal működő cserekapcsolatok, közös szakmai, kulturális rendezvények támogatása;
 • A felsorolt programokkal összefüggő egyéb új kezdeményezések támogatása.
Nem nyújtható támogatás a Pályázónak,
 • ha 60 napot meghaladó, lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik;
 • ha a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül munkavállalók bejelentése nélkül vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetési kötelezettsége keletkezett;
 • ha a Pályázó az előző pályázati kötelezettségeit nem teljesítette.
A pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázatot kizárólag postai úton vagy személyesen, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. Az adatlap sem tartalmában, sem külalakjában nem változtatható meg. A pályázat benyújtásának címe:

Oktatásért Közalapítvány
Budapest V. ker., Báthory u. 10., 602. sz.

Budapest, 2005-12-15
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok