2022. szeptember 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Felhívás a levéltárak szakembereinek szervezett továbbképzéséhez programok akkreditálására és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Levéltári Akkreditációs Szakbizottsága által akkreditált továbbképzési programok indítási engedélyének megszerzésére

2010. június 18.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Levéltári Akkreditációs Szakbizottsága "A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet" (továbbiakban: Rendelet) 6.§ (1), (10) bekezdés alapján

FELHÍVÁST AD KI

a levéltárak szakemberei számára akkreditálható továbbképzési programok készítésére és a Levéltári Akkreditációs Szakbizottsága által akkreditált továbbképzési programok indítási engedélyének megszerzésére.

A felhívás célja:
Közlevéltárakban dolgozó közép- és felsőfokú végzettségű szakember, levéltári restaurátor, gazdasági, műszaki, igazgatási és ügyviteli szakalkalmazott, gazdasági, műszaki, igazgatási és ügyviteli ügyintéző, egyéb szakmunkás, valamint önköltséges alapon a nyilvános magánlevéltárak szakemberei számára a Rendelet 2.§ a) pontja által meghatározott tanfolyam jellegű továbbképzéshez korszerű, igényes, praktikus, sokféle
a) akkreditált továbbképzési program,
b) indítási engedély alapján képzési lehetőségek biztosítása.

A kérelem tárgya, feltétele, időtartama, címe:

1. A kérelem tárgya lehet:
a) Továbbképzési program alapítása (akkreditálása)
A szakmai előképzettség szintjéhez, a különféle munkakörökhöz, az abban ellátandó levéltári tevékenység hatékonyságát fejlesztő, különféle témakörű, 30-60-90-120 órás vagy annál hosszabb időtartamú, a Rendelet Mellékletében előírt követelményeknek megfelelő program.
b) Képzési program indítási engedélyének megszerzése a Rendelet 6. § (7) bekezdése és a Mellékletben foglalt követelmények alapján.

2. A kérelmező lehet:
Levéltár, oktatási és felsőoktatási intézmény, társas és egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, érdekvédelmi, szakmai, egyházi szervezet, egyesület, alapítvány, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet stb. és a más továbbképzési rendszerben korábban akkreditált levéltári képzési program készítője.

3. A kérelem benyújtása:
A Levéltári Akkreditációs Szakbizottság által meghatározott, hiánytalanul és pontosan kitöltött, az előírt Mellékletekkel ellátott adatlapot (Alapítási és/vagy Indítási) - 1 eredeti és 2 másolt példányban - kell postán beküldeni. Minden egyes alapítási és indítási kérelem benyújtásához külön adatlapot kell kitölteni.

Adatlap(ok) megismerhetők, letölthetők a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról.
A Rendelet 10.§ (2) bekezdésében meghatározott igazgatási és szolgáltatási díj befizetéséhez csekkek kaphatók a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ügyfélszolgálatán 1055 Budapest Szalay u. 10-14., illetve a díj átutalható a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 10032000-01425190-00000000 számú számlájára.

Az akkreditációt és a képzés indítását kérő adatlapo(ka)t folyamatosan lehet benyújtani a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Könyvtári Osztály címére (1055 Budapest Szalay u. 10-14.).
Az adatlapon és a kísérő levélen feltétlenül tüntessék fel a Levéltári Akkreditációs Szakbizottság elnevezést.

A kérelem elbírálása:

A benyújtott kérelmeket a Levéltári Akkreditációs Bizottság a benyújtást követő 60 napon belül értékelteti, minősíti, határozatának eredményéről a kérelmezőt értesíti.
A továbbképzési program alapítása és indítása iránt egyidejűleg benyújtott kérelmeket a Levéltári Akkreditációs Bizottság egyidejűleg minősíti.
Az adatlapon benyújtott továbbképzési alapítási programokat és indítási kérelmeket a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Levéltári Akkreditációs Szakbizottsága a Rendelet 6.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint 3 külső szakértő véleménye alapján, a bizottsági tagok többségi szavazata alapján létrejött határozattal engedélyezi 5 évre, vagy küldi vissza tartalmi kiegészítésre, vagy utasítja el.

Az engedélyezett programok közzététele:

A programok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXV. törvény hatálya alá tartoznak, kezelésük az adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik.
A Levéltári Akkreditációs Szakbizottság által elfogadott képzési programok legfontosabb adatait, az elfogadott képzések indítására engedélyt kapott szervezetek és az illetékes munkatársak nevét, címét a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapja és az Oktatási és Kulturális Közlöny rendszeresen közli.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok